Gotiska Klubben

Varför heter det egentligen Götaland?

Varför heter det egentligen Götaland?
Den syd och västsvenska historien är rätt så okänd, både i Sverige och utomlands. Både under och innan vikingatid hörde den ofta samman med Norges, Danmarks, Englands och Skottlands historia. Tittar man på en karta är detta inte helt svårt att förstå. Samma sak gäller Skånes historia.

Tänkbara orsaker till historielösheten
Både södra och västra Sverige tillhörde en gång våra grannländer, Danmark och Norge. Dessa länder har idag inga behov av att studera eller framhålla sina förlorade landskaps historia. Inte heller Tyskland eller England är överdrivet intresserade av göter, geater, goter eller skåningars historia. Och Stockholm, Sveriges maktcentrum, som både hade en annan och en yngre historia är definitivt inte intresserade av någon götisk eller gotisk historia. Media, kultur, politik, innstitutioner. Alla har samma åsikt: Do not mention Gotaland!

En gång ansågs Götaland ansågs ha en så stor betydelsen att Sverige hette ”Svea och Göta Rike”. Idag är denna tidför bi. Man kan sumera läget för Götland med: nationalismen har försvårat för olika folk och regioner rätt att hävda sin rätt till historia.

Södra och västra Sverige idag
Idag är Bohuslän och Skåne förvandlat till ett sommarstugeparadis åt Stockholmare. Avfolkade och uppköpta orter och kulturer har blivit semesterparadis åt Stockholmare. Från Stockholms vasallastäder, Malmö och Göteborg, ska dessuom massinvandringsen evangelium spridas ut i orterna. För att komma ut till sina semesterparadis måste Stockholmaren, och hans like i Göteborg och Malmö, snart passera ett antal  orter där en allt större del av befolkningen är nyinflyttade från utlandet. Och dessa är inte heller speciellt intresserade av sina orters historia.

Resultat: Några av Europas mest intressant platser – Gotaland, Gotland och Skåne – finns knappt på kartan.  Gotaland, Bohuslän, Småland, Halland, Gotland och Skåne är mer eller mindre bestulna på sin historia. Vi ska därför försöka visa på både några

Ref:Germanic languages  ( ref).  Ref Ref

Written by gotiskaklubben

19 november, 2009 den 08:41

Publicerat i Gotiska Klubben

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag hoppas du separerar Skåne, Halland och Blekinge från den svenskimperialistiska benämningen södra Götaland?

  Vi har ju dessutom den karolinska, götiska försvenskningsenheten i Lund vilket även det är en uppenbar historieförfalskning.

  Med det sagt så finns det en intressant eventuell gammal östdansk-skånsk-gotisk koppling.

  Saxat från http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php?topic=501.0 :

  ”Det verkar möjligt att uppfattningen, att danerna skulle ha utgått från svearna eller svearnas och göternas fastland, går att spåra i Beowulf. Där finns tecken som tyder på att göterna är högt respekterade hos danerna. Denna respekt går enklast förklara med att de verkligen tog del i den danska expansionen västerut. De betraktas som ett broderfolk, vapenbröder. Att göterna, geatas verkligen hade en aktad ställning hos danerna bekräftas av Beowulf: 391-395:

  ”Segerrike ädling!
  Östdaners drott låter mig hälsa
  att er härkomst han känner,
  han bjuder er vara
  välkomna hit
  I tappre som seglat
  över svallande våg”

  Gotiska Klubben svarar: Jo visst. Den benämningen är, liksom delar av götesismen, 08.konstruktioner i syfte att stjäla Skånelands historia.

  Trots idoga försök blir dock 08-imperialismen allt mer chanslös.

  PS tack för länk, ska läsa i morrn!

  Johan

  18 november, 2009 at 23:58

 2. Just nu kan götisk separatism verka osannolik, men vem vet hur läget ser ut om 10 eller 20 år? Mediaklassens lögner blir allt tydligare för allt fler och hur kommer det gå för svensk ekonomi när nästa fas av den ekonomiska krisen slår igenom?

  I Storbritannien har Walesare och Skottar med framgång lyft fram och försvarat sin egenart. Samma sak kan man se på andra håll i Europa.

  Framtiden för det gotiska arvet och särarten kan se ljus ut.

  Gotiska Klubben svarar: Stockholm är en sekt som aldrig kommer att ge sig. Detta är vårt hopp.
  Men alltför få göter har ännu vaknat. Detta är vår förtvivlan.

  Nordbo

  22 november, 2009 at 15:24


Kommentarer är stängda.