Gotiska Klubben

The Legend of The Holy Drinker

En gång läste jag en novel som jag minns som märklig. Den hette The Legend of The Holy Drinker. Skiven av Joseph Roth.

”Joseph Roth föddes i en judisk familj i Brody, som 1894 låg i Österrike-Ungern, nära gränsen mot Ryssland. Erfarenheter av denna uppväxt är på många olika sätt grundläggande för Roths verk. Roth var i sin ungdom socialist, men blev med åren utpräglat konservativ med en nostalgisk vurm för den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Roth ansåg att denna statsbildning genom sin multietniska karaktär hade garanterat också utsatta folkgruppers, till exempel judars, rättigheter.”  Wiki

Written by gotiskaklubben

5 mars, 2010 den 13:30

Publicerat i Gotiska Klubben