Gotiska Klubben

Kommer Gud från Västergötland?

I april startar TV4 sin storstsning ”Sveriges Historia” med  Martin Timell som programledare. I maj öppnar Nordiska Museet en utställning med samma namn. Ledare för projektet är professor Dick Harrison.

Hurra! Äntligen blir det lite Sverige, Sverige fosterland  för en gångs skull. Ska bli kul att träffa alla gamla heruler, vandaler, gutar, goter, götar, arianer, långskägg, snorrar, völvor och beowulfar igen.

Lugn nu, sakta i backarna! Detta handlar ju inte om Sveriges eller svenskarnas historia. Glöm det! Detta handlar om Stockholms historia sett ur ett politiskt korrekt perspektiv. Så några Fornstora dar lär det inte bli fråga om. För säkerhets skull har Harrison & Co  satt ett stort hänglås på dörren till ”Historia innan år 1000”, så att inga hjälmförsedda bärsärkar från Gotland eller Bohuslän dyker upp och ställer till oreda.

 Nej, för den som vill skaffa sig en bredare och djupare kunskap om Sveriges historia rekommenderar vi hellre ”Fornnordiskt lexikon” av Åke Ohlmarks. Här finns många av vår tids ”avskaffade” teorier sammanfattade.

Och för den som är specifikt intresserad av goternas sydsvenska ursprung, rekommenderas ”Goterkällan” av Ingmar Nordgren, doktor i historia vid Odense Universitet i Danmark.

Nordgren fann det inte ens lönt att doktorera på ett svenskt universitet – och detta handlar om 2000-talet! Hans avhandling om goterna kan slarvigt sammanfattas som ”en hypotes om ett antal nordiska folkstammar som hörde samman genom en gemensam kult”.

Goterkällan väcker allt större uppmärksamhet internationellt. Till stort förtret för svenska forskare är det ofta till Ingmar Nordgren som utländska goterforskare vänder sig.

Ingmar Nordgren, som i likhet med mig själv, avskyr nazismen, bad mig att inte citera honom i någon ”alltför högerextrem tidning”. Jag håller det löftet tills vidare och utgår därför ifrån mina egna efterforskningar och mina egna  ”hypoteser” i det som följer:
* * * * *

Goterna komma från Goterland

”Kampen om forntiden er en kamp om identitet”
Lotte Hedeager

I sitt verk, ”Getica – om goternas ursprung och bedrifter”, från år 551, beskriver goten Jordanes hur tjugofem namnivna folkstammar – bland annat Suethidi, Gauthigoth och Ostrogothae – utvandrar från ön Scandza och till området runt floden Wisla i norra Polen.

Goternas emigration sker några hundra år innan Kristi födelse och ingen vet säkert varför. Det har spekulerats i missväxt, kyla och överbefolkning.  Att det är Skandinavien som beskrivs är det dock ingen som förnekar. Men frågan är: Har Jordanes rätt eller har han fel när det gäller goternas skandinaviska och sydsvenska ursprung? Modern arkeologi och samkörning av olika källskrifter leder oss dock allt närmare till att det faktum att det fanns en förbindelselänk mellan Polen och södra Sverige. det är väl inte så konstigt. Sträckan över havet är ju faktiskt inte längre än att man skulle kunna paddla den i fint väder.

 Så här säger Anders Kaliff, professor i arkeologi vid Uppsala Universitet om Dick Harrisons ”obsoleta forskning”:

”Min tes är att bakgrunden till det gotiska folket är delvis komplex, men det råder liten tvekan om att det trots allt finns ett ”delursprung” i Skandinavien. En mycket inlytelserik del (elit) inom det gotiska folket bör ha haft en nära kontakt med (eller ursrung i) Skandinavien. I min bok framför jag dock även hypotesen att det var de intensiva kontakterna över södra Östersjön som fick den gotiska folkgruppen att utvecklas i området kring Oder och Wislas mynningar över tid, inte kanske en regelrätt utvandring. Nu skrevs boken för några år sedan (kom ut 2001), och det material som tillkommit har snarare stärkt ett ännu intensivare utbyte. Jag skulle förutspå att det som i artikeln hänvisas till som konsensusforskning (en skepsis mot ett samband mellan goterna och Skandinavien) snart anses som obsolet forskning.” 

Återinvandringen till Scandza
Några hundra år senare, efter det att goterna erövrat Rom, översatt bibeln till gotiska, startat en ny religion, arianismen, som förnekade trenigheten,  och därefter blivit besegrade, fördrivna eller gått upp i rök – så återinvandrar ett antal av dessa goter till sina hemtrakter på Gotland och i Götaland och även i Uppland. Ruiner av en ariansk kyrka på Gotland fråm 500-talet, romerska hjälmar i Uppland och annat arkeologiskt material styrker denna uppfattning.

Det verkligt intressanta i goternas mytomspunna historia är kontinuiteten bakåt och framåt i tiden. Tänk till exempel om vikingaanfallet mot Lidsifarne 793 inte handlade om ett gäng plundrare som var ute på rövartåg, utan om ett antal goterättlingar som ville hämnas för katolikernas förföljelse och mördande av arianister några hundra år tidigare i centrala Europa. Fantasier? Tja, kanske det. Och tänk om Englands stolthet, det utgrävda kungaskeppet vid Sutton Hoo, i själva verket ett svensk-norskt-danskt skepp? Och tänk om det var romerska hjälmar från hemvänande goter till Sverige som återfanns i Sutton Hoos gravar? De hade nära nog identiska kopior med dem som har hittats i Vendel utanför Uppsala, liksom spännen från svärd hade identiska kopior funna i Kville i Bohuslän.

Om ni tycker detta är för fantastiskt, vad tycker ni då om detta:

Gotiska är det äldsta germanska språket
Gotiska är äldst av germanska språk ,och det är ett östgermansk språk, enligt det europeiska språträdet. Det tror vi inte på. Vi tror att gotiskan är ett nordgermanskt språk, kanske rent av med rötter ur en fornnordisk muntlighet. Varför påminner det annars så specifikt om både gotländska och urnordiska?

I Silverbibeln, översatt av goten Wulfia, ”den lille vargen”, har ”Gud” eller engelskans ”God” givits samma namn som Wodan, Oden, Gaut. Är inte detta rätt så fantastiskt? Det ord som hela världen använder för Gud kan alltså, via norra Polen, komma från Västergötland eller Gotland.  Hur tusan har västgöten Bert Karlsson kunnat missa detta?

En allmän uppfattningen bland historiker i Europa som svar på varför goterna INTE skulle kunna komma ifrån Sverige är: Varför skulle Jordanes, på 500-talet, ha för anledning att ljuga om detta? Ja, varför skulle han det? Det finns inga teorier om detta. Nej, låt oss i stället försöka undersöka varför det är så viktigt för det svenska historieetablissemanget att hävda att goterna INTE kom från Sverige.

Sveriges Historia och Carl Otto Fast 
Dick Harrison hävdar, liksom de flesta svenska forskare, att det defintivt inte finns några bevis på att goterna kom ifrån Sverige eller Skandinavien. Punkt slut. Jaha. Men varför har då historiker i Stockholm  ett så stor behov av att bevisa goternas icke-svenska existens? Det kan man ju undra? De är nästan ensamma i Europa om sin inställning och de reser kors och tvärs i Europa för att övertyga utländska historiker om att goterna INTE kom från Sverige. Det blir ju nästan parodiskt att ägna så mkt kraft åt en icke-händelse.

Låt oss försöka oss på en teori varför det har blivit så här.  En av 1900-talets mest namnkunniga forskare på Eddan och äldre svensk historia – västgöten Carl Otto Fast – hävdade att Olof Rudbecks berömda och ökända bok, Atlantican, från 1600-talet i stort sätt hade rätt i sina antaganden om goternas skandinaviska ursprung, med ett undantag: goterna, eller åtminstone de fornnordiska traditionerna och Sveriges Vagga,  finns att finna i södra och västra Sverige, och inte i Uppsala.

Carl Otto Fast och ”den källkristiska metoden”
Detta är, enligt min uppfattning, kärnan i vår tids diskussion om goterna.  Stockholm/Uppsala/Rudbeck, som i flera fall överbvisades av amatörforskaren Carl-Otto Fast, ville hellre än att förlora svear och götar och goters ursprung från Sverige, än från Uppsala. Så man övergav därför både göter och goter helt och hållet. Vanlig hederlig svensk avundsjuka helt enkelt.

Med hjälp av så kallad ”källkritisk forskning” stängde man man igen Eddan, Beuwulf och annat som tillsammans med Getica, Germania och andra källskrifter skrifter, kunde påvisa goternas förekomst i södra Sverige. I många fall var denna typ av forskning, de så kallade ”Weibulska skolan” efter historieprofessorn Lauritz Weibull,  en reaktion på en tidigare forskning som svävat ut för mkt i det blå. ”Källkritisk forskning” användes initialt för att exkludera ett antal namngivna ”sagokungar” ur forskningen. Metoden har dock senare kritiserats eftersom den även kategoriskt underkänt källornas värde utifrån samtliga aspekter, till exempel natur, geografi, kultord samt namn på olika folkstammar. Att Jesus inte gick på vatten innebär ju inte per automatik att Bettlehem inte har funnits.

Sedan har vi det kanske största problemet. Carl Otto Fast var nazist. Om han nu var det?  Eller kanske bara aningslös? För goterforskare som Anders Kaliff och Ingemar Nordgren är det naturligtvis ett problem att en av de mest kunniga på Eddan och  fornnorden, Carl Otto Fast, anklagas för att vara nazist. Det underlättar inte deras forskning så att säga. Hade vi levt i ett normalt samhälle – vi lever inte i ett normalt samhälle – så hade det för länge sedan utkommit en biografi om denne märklige man, Carl Otto Fast. Men det gör det inte. För de som inte gillar hans teorier gör han mest nytta genom att vara en ”diffus och död nazist”.

Jag avslutar denna artikel med några citat av Ingmar Nordgren, en internationell auktoritet på forskning om goterna.

Goten: Ingemar, vad är egentligen det stora problemet med Sverige och goterna?

Ingemar Nordgren: ”Efter andra världskriget var goterna länge ett tabubelagt ämne som ansågs anknyta till nazism och storsvenskhet. Att det i själva verket var nazisterna som missbrukat såväl goter som runsymboler och germansk mytologi och givit det hela dåligt rykte verkade ingen reflektera över.”

Goten:Har du något emot om jag citerar detta i tidningen Nationell Idag.

Ingemar Nordgren: Vad är det för en slags tidning?

Goten: Vet inte riktigt, nån slags högerextrem tidning ungefär, fast dom har bra kulturartiklar ibland!

Ingemar Nordgren:  Ser gärna att du inte skriver i alltför högerextremistiska blad för det kan underblåsa fördomarna om att det är i dessa kretsar som goterna hör hemma. Jag har kämpat mot detta i hela mitt liv. Carl Otto Fast gjorde dumt nog så att han använde sig av sådan press när andra inte ville trycka och nu skälls han som nazist och hans ideer är svåra  att försvara just därför även om de är vettiga. Försök alltså hitta ett annat organ!

* * * * *
Så långt Ingemar Nordgren. Håller jag med honom? Nej. Förstår jag vad han menar? Ja. Personligen tyckte jag Carl Otto Fast gjorde hyfsat rätt i centralstyrt samhälle fullt av medlöpare som skydde varje avvikande idé. Emanuel Swedenborg skrev på latin, och det var nog tur, för annars hade vi inte vetat vem han var idag. Det är alltså inte så lätt att vara svensk och annorlunda.

Jag inser plötsligt att denna artikel kommer att bli slaktad av vilken historiker som helst. Den innehåller sakfel, spekulativa teorier och rent nonsens. Artikelns enda fördel är väl att den tar upp saker som få mkt få svenskar skulle våga skriva om: Hur de ser på sitt Sverige och sin egen historia. Och hur de ser på en samtid som valt att tysta ned vårt behov att fritt och utan skuld diskutera vår äldre svenska och skandinaviska historia. De har tystat ned oss med hjälp av de vanliga härskarteknikerna: Tystnad, stigmatisering, och mer tystnad. Och därefter uteslutning och slutgiltig stigmatisering.

Sånt accepterades i svenska media, men aldrig på Nätet. Vi ses där. För Operation Astigmatisering. 🙂

/Goten

Ref: Gotiska Bibliotektet
Getica – Om goternas ursprung och bedrifter
Goterna skapade namnet Gud

Written by gotiskaklubben

27 mars, 2010 den 20:46

Publicerat i Gotiska Klubben

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Mycket intressant inlägg! Fick en länk utav samen Lars-Nila Lasko som även den handlar om Sveriges forntid och dess folkvandring som jag skulle vilja delge Gotiska klubben : http://www.verddeviessu.org/saami_dna.html

  Lars-Nila Lasko är en oerhört bra person och har en gedigen meritlista samt stora kunskaper i mångt och mycket. Läs gärna mer om honom på: http://www.lasko.has.it/

  mvh Antiism

  Gk svarar: Tack. Försöker väva in så många trådar det går. Svårt.

  Gotiska Klubben är ute efter en maximal konfrontation med den revisionistiska 08-Eliten när det gäller goterna.
  I och med storsatsningen ”veriges Historia” har vi ett gyllene tillfälle att skriva ”goternas svenska historia”

  Vi sammarbetar gärna med andra siter och människor. Gärna gotläningar. Vi börjar först med att samla ihop material om goterna. Sedan måste vi översätta olika delar till engelska och därefter använda oss av ännu mer raffinerade metoder än Lars Vilks och Mohamed Omar för att väcka uppmärksamhet. Alltid inom lagens råmärken.

  Gotiska Klubben är inte speciellt intresserade av kultursidedebatter med killar med knullproblem, utan vill starta juridiska processer mot svenska staten för att få goterna erkänt som ett skandinaviskt minoritetsfolk.

  Lundaprofessor anklagas för trakasserier DN
  Professor anmäld för sexuella trakasserier Svd
  bb

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/historiska_museet/pressrelease/view/sveriges-historia-det-sjaelvklara-utflyktsmaalet-388107

  antiism

  27 mars, 2010 at 10:37

  • Ett bra initiativ. Hade massor utav länkar om detta i min gamla burk. Ska se om jag kan rädda ut lite ur HDn å lägga in här. Finns det mesta om folkvandringar till skandinavien som är enbart baserat på DNA forskning, språkforskning osv osv.

   /Antiism

   GK svarar: Spännande. Fram med så mkt källor som det bara går. Prioritera det rasbiologiska…DNA alltså…vi kan ju ta in Gumman Hagerman som expertvittne. 🙂

   antiism

   27 mars, 2010 at 11:17

   • Gammal ohederlig socialdemokratisk rasbiologi ger jag inte ett skvatt för. Tycker inte associering till begreppet ”ras” överhuvudtaget hör hit då vi alla bevisligen delar samma urfader.

    Däremot så mänsklighetens historia och dess vandring över jorden är intressant om man vill se på det nyktert och seriöst. Och när det gäller jordens befolknings utvidgning så lär nog denna länk vara mest vetenskapligt uppbyggda: http://atlantisinireland.com/DNA/Europeernas_DNA.php

    GK svarar: Skojade bara. Jo, att socialdemokraterna var besatta i rasbiologi, det vet vi. Men DNA-forskning är mkt intressant om du har något om det.

    PS Eftersom ordet ”rasist” är 08-Elitens favoritord, bör det enligt min uppfattning plockas ned i sina minsta beståndsdelar.

    Man kan vara religiös eller kulturell got. Men man behöver nödvändigtvis inte känna skuld eller skam om man nu skulle vara etnisk got, göt eller gute, eller hur? Själv är jag en nyfiken got.

    antiism

    27 mars, 2010 at 11:41

 2. En av de stora religionerna i Indien har texter som traderats muntligt i kanske tusen år. Det rör sig om väldiga mängder text, kanske lika mycket som i den kristna bibeln.

  Så kom arkeologer, fann texterna, jämförde dessa med de muntliga traderingarna – och kunde med häpnad konstatera ett exakt överensstämmande.

  De nordiska gudasagorna talar om gamla Svitjod ( vid Svarta havet) Vad finns det egentligen för anledning att misstro den uppgiften? Varför skulle våra förfäder slarva mer med sin tradering än folk i Indien?

  Gk svarar: Läste just något liknande om Afrika. Fan tog det vägen? Tror inte det dröjer länge innan Weibull-eran omvärderas och delvis skrotas.

  Mårten

  27 mars, 2010 at 13:21

 3. Bara frågan är värd lite uppmärksamhet.
  De fattiga från etterkajjebackera gör faan i mig bäst i att läsa in sig.

  GK svarar: 🙂 Det va ett fasligt vockert ord, men va betyder re? Etterkajjebackera låter som något långt borta i Nollåttistan?

  A-mannen

  27 mars, 2010 at 19:32

  • Där jag framlever min efterblivna tillvaro betyder etterkajjor de gula aggressiva myror som lever i den i stort sett fattiga sandjord som inte duger till säd men är potatisjord all grande vid bevattning. Dessa skitmyror har enligt min mening lika stort berättigande som fästingar och en blindtarmsinflamation.

   GK svarar: Aj då, då förstår jag. vet du om att Shakespeare skrev på svenska. Han skrev PISSMIRE. Enligt Carl Göran Ekerwalds finfina text.

   A-mannen

   27 mars, 2010 at 20:19

   • Vad gäller kultur och litteratur så är jag tyvärr en total sopa men ordet pissmyror kom inte från mig
    Det hindrar mig dock inte från att läsa.

    GK svarar: Hoppar ofta snabbt mellan olika tankar och associationer – ville bara att du skulle läsa en bra text.

    A-mannen

    27 mars, 2010 at 20:41

 4. Intressant tråd. Själv bor jag i det fjärde storstadsriket (Östergörland) och tippar att Gud har sin hemvist snarare här. Det är här jag bor med min starka tro och enligt Mohamed har Gud sin boning i den troendes hjärta.

  Sedan har jag gjort en del lantmäteri över globen; kollat vägen härifrån till Mecka och funnit att den vägen går rätt igenom dödsskuggans dal. Först är det Lublin man passerar (där de mest kända koncentrationslägren ligger), sedan Lvov/Lemberg i Ukraina (där bolsjevikerna begick oerhörda illdåd mot ukrainarna i början av 30-talet och som möjligen bidrog till att de gav igen tio år senare), sen är det Kaarpatien eller Transylvanien (Drakulas borg). Marx ansåg att bekämnpning och enligt honom nedkämpande av vampyrlegender som han för övrigt kallade för bondelivets idiotism var en av kapitalismens få positiva ljuspunkter. Sedan är det Istanbul/Ankara som stod för kampen mot både vampyren och britterna under första världskriget men också ungturkarnas maktövertagande (under Atatürk och diverse inflytelserika judar) med etnisk rensning av armenier och greker. Sedan bär det iväg till Jerusalem och till slut är man framme i Mecka, och kaba som grundades av Abraham. Går man ännu längre ner så passerar man Afrikas horn, där människan en gång reste sig och ännu längre ner är man framme i Madagaskar och bland näsaporna, som tyskarna såg som judarnas nationalhem.

  Men om man går från Mecka och uppåt så blir Östergörland, eller fjärde riket, den sjunde stationen, i mänsklighetens väldiga religiopolitiska resa. Jag har en känsla att det hela rullar på uppåt och att allt det plågsamma var tänkt som ett förspel till himmelriket. Att alla tidigare stationer bär på symbol; öken och dynga/förmultnat materia som ger jord, blod, eld, vatten och mänskliga varats grundelement. Så visst är Gud got, och det finns anledning att tro att östgot är den topp på Davidstjärnan som sticker ut ur Hades längre ner i stegen. Jag tror jag funnit ljuset (den gudomliga kärleken) här, så att man äntligen kan se. Fjärde (storstads)riket i Östergötland måste vara riket vid vägens ende. 😉

  Det är i alla fall vad jag tror.

  //Antitrist

  GK svarar: Tack. Bokskog, finns det nån bokskog i närheten i Östra Gotaland? Ljuset i en bokskog, precis när bladen vuxit ur det skira stadiet, är oslagbart. Är övertygad om att goterna använde bokskogar som kyrkor. Hela tanken med en kyrka i en byggnad är en förolämpning mot den gotiska tron på naturen. Vänligen riv samtliga synagogor, moskéer och kyrkor. Och vänligen lyft bort samtliga kyrkor från våra forna offerplatser.

  Går min artikel att läsa? Försöker jag få med för mkt? Detta är det svåraste jag hitills har skrivit i mitt liv. Försöker inte framförallt bevisa goternas svenska existens utan diskuterar egentligen varför en avvikande uppfattning är nära nog omöjlig att inneha i 08-Sverige. Hela gänget ljuger ju!

  Dessutom vill jag bryta ut gotiskan från germanskan. Det vore gött att piska upp tyskarna litet.

  Men någon mejlade mig och så att jag gör mig lölig om jag påstår att gotiskan kan ha haft muntliga förlagor i skandinavien. Jag ska göra mig JÄVLIGT löjlig. Don Qijottes storhet låg i att han tog livet på allvar i varje sekund. Jag tror inte på någon. Bara på goternas gud och på mina egna fantasier. På Yoko and me 🙂

  Antitrist

  27 mars, 2010 at 23:41


Kommentarer inaktiverade.