Gotiska Klubben

Försöka duger inte

Nej, Catia Hultquist, detta duger inte. (Trots en finurlig rubrik)

Hade hu läst  Thoralf Alfsson hade du förstått hur fel du har.
Hade du läst Julia Ceasar hade du förstått hur fel du har.
Hade du läst Jyllands Posten hade du förstått hur fel du har.

Ref: Dn

Written by gotiskaklubben

10 maj, 2010 den 10:18

Publicerat i Gotiska Klubben