Gotiska Klubben

”Världsmästarna” av Julia Caesar

”Sverige ska vara världsmästare i godhet. Det har svenska politiker oberoende av partifärg bestämt. Sedan 1980 har cirka 1,3 miljoner utlänningar fått uppehållstillstånd i Sverige. Majoriteten kommer från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern. Bara 5 procent är flyktingar. Övriga 95 procent har kommit av andra skäl, framför allt för att skaffa sig bättre liv och ta del av den svenska välfärden.” Julia Caesar

Debattören ”Utlandssvensk” läser Världsmästarna:

Julia Caesar har utan tvekan skrivit den hittills bästa boken om Sveriges utveckling till ett mångkulturellt samhälle. Världsmästarna ger en grundlig genomgång av omfattningen och hastigheten av immigrationen till Sverige samt tar upp ett antal av de bakomliggande drivkrafterna. För alla dessa svenskar som går runt och anar att något har gått allvarligt fel men inte riktigt kan eller vågar sätta fingret på problemet finns det nu en enkel lösning: läs Världsmästarna!

Jag tillhör sannolikt en mycket liten grupp av svenskar i den bemärkelsen att nästan ingenting i Världsmästarna var nytt för mig, eftersom jag har följt svensk immigrationspolitik noggrant sen slutet av 80-talet. Mot denna bakgrund har jag ett antal funderingar och kommentarer:Visst är det märkligt att vi har fått vänta ända tills nu innan en bok av denna typ dyker upp. Men om man läser boken får också förklaringen till varför så är fallet. Det är helt enkelt farligt att skriva kritiskt om invandring och mångkultur i Sverige. Det visar inte minst erfarenheterna av vad som drabbade författarna till ”Exit folkhemssverige”, (PDF) en bok med liknande ambitioner som Världsmästarna.

Varför finns inte motsatsen till Världsmästarna?

Men det finns en relaterad fråga som är minst lika intressant: Varför finns inte motsatsen till Världsmästarna, dvs. en seriös, faktaspäckad bok som redogör för alla fördelar med mångkultur? Det finns spaltmil med snyftartiklar och det finns en hel del artiklar och böcker som generellt prisar immigration som ekonomisk drivkraft, ofta baserade på data från Kanada och USA. Men någon bok som i detalj går igenom de positiva effekterna av just den svenska immigrationen de senaste 30 åren saknas. Eftersom en dylik bok skulle vara en våt dröm för nästan alla svenska akademiker och skribenter, av den enkla anledningen att författaren omedelbart skulle bli helgonförklarad och garanterad livstids försörjning, kan man nog dra den enkla slutsatsen att det inte är möjligt att skriva ett sådant verk. Detta belyser väldigt tydligt en viktig aspekt av den svenska debatten: Det finns inga sakargument som motiverar den förda immigrationspolitiken utan hela projektet vilar i grunden på känslor, dvs. främst upplevd godhet hos de drivande aktörerna.

Internationella jämförelser saknas i stort i Världsmästarna. Detta är nog vettigt, eftersom en seriös genomgång lätt skulle fylla en egen bok. Likväl är det intressant att notera att många länder i Europa uppvisar paralleller med Sverige vad gäller immigration. Framförallt kan man notera en övergång från arbetskraftsinvandring under 60 och 70-talet till asylinvandring under 80 och 90-talet. Länder som Holland, Schweiz, Danmark och Tyskland följde precis som Sverige detta mönster. Men sen tar likheterna slut. För i alla andra länder blev det ganska snabbt ett massivt motstånd från väljarna vilket resulterade dels i ett öppnare debattklimat, dels drastiska restriktioner vad gäller asylmöjligheter. I Sverige har faktiskt motsatsen inträffat, dvs. det har blivit ett mer slutet debattklimat samtidigt som asylreglerna har öppnats upp på ett fullständigt unikt sätt.

Journalisterna och politikerna i Sverige

Varför skiljer sig Sverige på detta dramatiska vis från andra, jämförbara länder? Man kan nog ha en mängd funderingar kring detta men enligt min uppfattning finns det två aspekter som står ut:

Journalisterna i Sverige. Dessa behandlas ganska ingående i Världsmästarna och till stor del framställs det som att journalisterna har blivit utsatta för massivt tryck från politikerna och pga. detta har valt att följa partilinjen vad gäller rapporteringen kring invandringen. Utan tvekan har det funnits en sådan dynamik men min uppfattning är att trycket åt andra hållet, dvs. från journalisterna mot politikerna, har varit betydligt starkare och mer betydelsefullt.

Det bästa exemplet är utvecklingen inom Moderaterna, vilket kort berörs i Världsmästarna. Det är knappast någon hemlighet att det har funnits, och finns, ett starkt motstånd mot den förda immigrationspolitiken bland moderata väljare och politiker. Men trots detta har partiet nu förvandlats till närmast hysteriskt immigrationsvänligt. Varför? Jag anser det uppenbart att ledningen, efter det kända valstuge-reportaget, drog slutsatsen att media kommer att krossa alla möjligheter att vinna val om man inte okritiskt omfamnar massimmigration.

Alla politiker i Sverige, ner till ersättarna i tekniska nämnden i Sunne, har länge vetat med säkerhet att om de andas minsta kritik mot mångkulturen så kommer de att korsfästas av svensk media. Om vi tittar på behandlingen av SD blir detta ännu tydligare.

Det normala tillståndet i diktaturer är att regimen på olika sätt förtrycker journalister och författare men att en och annan, trots stora personliga risker, trotsar förtrycket för att sprida sanningen. Till viss del är det i dag tvärt om i Sverige. Journalisterna håller politikerna i ett järngrepp och endast en liten grupp, nämligen SD, vågar stå upp men blir då också utsatt för en smutskastnings och hetskampanj som inte ligger långt ifrån vad som drabbar dissidenter i totalitära stater.

Väljarna i Sverige

Den andra aspekten är väljarna i Sverige. Efter att ha bott i fem olika västländer är det min uppfattning att svenska väljare är unika vad gäller reaktionen på mångkultur. Visst påverkas även väljarna av den groteska snedvridning som medierna och politikerna har genomfört vad gäller immigrationsdebatten. Men väljarna lever inte på DNs redaktion eller i riksdagshuset utan rör sig ute i vardagen.

Det förefaller fullständigt omöjligt att en majoritet av väljarna vid det här laget inte har personliga erfarenheter av mångkulturens baksida. De flesta svenskar måste i dag känna någon som har blivit misshandlad, rånad eller våldtagen av invandrargäng. Nästan alla vet att det finns områden man bör undvika om man är ”pursvensk”. Denna verklighet är så påtaglig och står i så stark kontrast till de gråtmilda rengbågsbilder som serveras i media att normala, tänkande personer för länge sen borde ha insett att någonting har gått allvarligt fel.

Likväl röstar 94% av väljarna för att fortsätt på den inslagna vägen. Varför detta fullständigt absurda själmordsbeteende har slagit rot i just Sverige kan man ju fundera över men jag har inga bra svar. Däremot anser jag att det står klart att tiden snabbt håller på att rinna ut. Om inte betydligt större väljargrupper reagerar ganska ommedelbart tror jag inte att Sverige som land kommer att hålla ihop.

// Utlandssvensk

Andra recenssioner av Världsmästarna:

Ulf Nilsson Expressen
Per Fagerström Dalarnas Tidningar
Julia Caesar: En anmeldelse Snaphanen
Aktualia Cavatus

Written by gotiskaklubben

11 januari, 2011 den 16:52

Publicerat i Gotiska Klubben

39 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Alltså, Invandring och demokrati sammanställde jag efter att jag fått uppsatsen Personrån och etnicitet underkänd av Gbg universitet – om detta kan man läsa här: http://reaktion.motpol.nu/?p=469
  Den får betyget 2,5 av 5.

  Jag anser själv att jag har utvecklats och vill då hellre framhålla min bok Politisk korrekthet. Likriktning, åsiktsförtryck och dikotomisering från 2006, som får 4 av 5. Om jag ska lista de nämnda så hamnar den överst, Exit som nr 2 och Världsmästarna respektive Invandring och demokrati på delad 3e plats. En banbrytande bok i ämnet är emellertid Ingrid Björkmans m fl Invandring – sammanbrott eller utveckling? från 1994. Hatten av för Ingrid och de andra.

  GK sa: Tack John! Lägger upp en länklista på detta senare här nedan. Finns det någon relevans i min begäran att det ska finns en ”själ” i denna typ av bok. Eller är jag en hopplös och orättvis kverualant som borde dra något gammal över mig? Jag gillar inte journalister, kanske blev jag skada av alla dessa miljarder journalistböcker på 70-talet.
  Vad jag kanske saknar i dem är en äkta och genuin kärlek till det de vill försvara.

  John Järvinpääs lista på bästa böcker om varför, hur och när det blev som det blev i Sverige.

  1. Politisk korrekthet. Likriktning, åsiktsförtryck och dikotomisering av John Järvenpää
  2. Exit Folkhemssverige av Ingrid Björkman, Jan Elfverström, Jonathan Friedman, Åke Wedin
  3. Världsmästarna av Julia Caesar/ Invandring och demokrati av John Järvenpää

  Outsider: Invandring – sammanbrott eller utveckling Ingrid Björkman m fl

  bb

  John Järvenpää

  19 januari, 2011 at 12:56

  • Eftersom det tydligen blivit seriösare än vad jag anade att det skulle bli, och eftersom jag från början hade endast tre böcker att ta ställning till måste här tillföras ytterligare en, som får minst 4 av 5, nämligen Jan Millds Dialog om invandringen – dokumenation av ett försök (2002). Hans senaste är en bra introduktion för den oinsatte och dess starkaste resonemang är det om förräderi.

   Hade från början ingen aning om att frågan gällde vilken bok som bäst belyser varför, hur och när det blevs som det blev – på dessa punkter är nog Exit den starkaste kandidaten.

   GK sa: Allt blir så seriöst som man vill, John. Tyckte bara det var intressesant att höra vad ni tyckte. Tack för komplettering. Humor och hjärta är våra vägar.

   John Järvenpää

   19 januari, 2011 at 20:43

 2. Kritik mot boken ”Världsmästarna”?
  Nej. Det kan jag inte bidraga med!

  Dels därför att jag ser Julia Caesar som den allra vassaste av skribenter bland oss sverigevännar – där ”konkurrensen” nu blivit angenämt hård!

  Dels därför att jag principiellt anser att vi framförallt ska ta fasta på det positiva, och ge varandra uppmuntran i det psykiskt ibland påfrestande opinionsarbetet för Det sovande folket.

  Julias bok vänder sig väl inte första hand till dem som redan ägnat år åt denna fråga, men även för oss finns mycket av matnyttiga fakta och formuleringar i boken att ta vara på.

  Talar vi böcker så kan jag ställa mig bakom John Järvenpääs rekommendationer. Både hans böcker och ”Exit Folkhemssverige”, skriven av Ingrid Björkman m.fl. Jag ser naturligtvis gärna att även ”Vitbok.se – mångkulturellt facit” betraktas som en av kandidaterna till kategorin aktuella och läsvärda böcker.

  Men vad jag vill passa på att slå ett slag för är vad jag kallar ett ”rörelsekoncept”, dvs:

  1. Vi kan olika åsikter i diverse delfrågor, men förmår samlas i ett gemensamt arbete bakom det vi är överens om och ser som viktigt. Nämligen att det finns svenskar och svensk kultur och ska så fortsätta att göra i Sverige.

  2. Helt konkret skulle detta kunna omsättas i ett brett stöd för det nu aktuella projektet Eftervalstabloiden:
  http://www.bgf.nu/evt

  Janne Milld

  GK sa: Tack Jan för din positiva kritik av Världsmästarna. Det är intressant att få höra hur ni vana systemkritiker ser på saken. Håller med om 1. och önskar dig lycka till med Eftervaltabloiden. Tassar dock vidare i mina egna tassemarker runt dessa frågor. Kanske är jag just nu trött på det politiska språket och önskar något annat.

  cc

  Jan Milld

  19 januari, 2011 at 16:21

  • @ Jan Milld ”Kritik mot boken ”Världsmästarna”?
   Nej. Det kan jag inte bidraga med!”

   Tramsig kommentar. Du vet mkt väl att jag menade ”kommentera med synpunkter” med ordvalet ”kritik mot Världsmästarna”.

   Men du hade väl en dålig dag.

   //Goten

   PS 940 personer har nu läst denna artikel av skribenten ”Utlandssvensk”

   gotiskaklubben

   21 januari, 2011 at 10:22

   • ” 940 personer har nu läst denna artikel ”

    Det var inte illa!
    Var ligger genomsnitt per artikel, ungefär?
    Vilken artikel har rekordet?

    GK sa: Nej,. det är bra. Rekord är nog anna ardin, den artikeln som du gnällde på att jag bytte ut all text på. Men det fanns orsaker. över 30000. Karina Sarkissova ligger där nånstans också. Det varierar kraftigt. Antal läsare är inte alltid det viktigaste, antal skribenter är ju roligare, och antal välskrivande skribenter ännu mer kul.

    Men jag blev förvånad att det var så många på din arikel på så kort tid – droppa en länk här eller där så kommer det fler.

    Problemet med svenska bloggare är att många enbart länkar till stora tidningars ( auktoritetsdirektivet) och därmed inte öppnar upp för varandra. Allt blir en fråga om teknik kontra lust att kommunicera.

    Jan och Jan mejlade jag till för att de skulle kommentera.

    Utlandssvensk

    21 januari, 2011 at 12:08

 3. Eländiga got. Julia Caesar har gjort ett bra jobb. Har du läst den här boken ännu?

  http://gudomligkomedi.motpol.nu/goternas-mysterier/

  GK sa: Eländig var namnet.

  Låter hur spännande som helst. Blir allt mer övertygad om att goterna kommer att bli Europas förlösare.

  Nordbo

  19 januari, 2011 at 18:13

 4. Det var inte dåligt! Nästan samtliga av de verkliga tungviktarna på den systemkritiska sidan har kommenterat här.

  Tack så mycket!

  Till Jan Milld vill jag säga:
  Du är en av de verkligt stora hjältarna i dagens Sverige. Under många år var din site blågula frågor en av få som man kunde surfa in på när vansinnet i svensk debatt fick mig att tvivla på min mentala hälsa. Det var många år när det sannerligen inte var lätt att vara kritisk till mångkultur i Sverige. Men du, Jan, stod hela tiden upp och dessutom med eget namn.

  till John Järvenpää
  Jag har läst en del artiklar som du har skrivit men ingen av dina böcker. Om jag minns rätt har det varit på siten DSM. Att du vågade lägga fram en avhandling i ämnet ”Personrån och etnicitet” indikerar att du antingen är väldigt modig eller aldrig har träffat några svenska akademiker…
  Hur som helt, tack för din feedback.

  Jag tror att jag ska beställa några av dina böcker men ett alternativ är att tilllämpa den gotiska metoden, dvs. att tycka till utan att läsa. Om inte annat så blir det ju billigare, vilket tilltalar en spekulant och kapitalist som jag 🙂

  GK sa: Jo, det var trevligt. Men det räcker inte. Jag saknar likväl en diskussion om hur man ska kommunicera med den hjärndöde svensken. Och hur man på bästa sätt ska provocera nomeklaturan. Min egen enda möjliga styrka i sammanhanget är att jag saknar förmåga att känna respekt för auktoriteter. Vi är tvungna att skapa ett slags fungerande intellektuellt sub-samhälle – eller fly eller dö. Så är läget.

  Utlandssvensk

  19 januari, 2011 at 22:43

  • ” Vi är tvungna att skapa ett slags fungerande intellektuellt sub-samhälle”

   Det har vi lyckats med. Om man jämför med läget för bara 5 år sedan finns det en enormt vital debatt om dessa frågor. Men de praktiska resultaten är mindre än noll eftersom denna väckelserörelse endast har inneburit att de partier som representerar de övriga 95% av befolkningen har blivit klart mer immigrationsfundamentalistiska.

   Den bistra verkligheten är att alla dessa bloggar och kommentarer endast har inneburit att immigrationstakten har ökat.
   Sorgligt? Ja, visst.
   Upprörande? jajamän.

   Men nu är det så det är.

   fly eller dö är de enda alternativen.

   Antingen väljer du nu, eller så kommer du snart att vara utan val.

   GK sa: Det är helt rätt. Det faktiska resultatet är ökad massinvandring och mångkultur. Och när pratkvarnen Julia Caesar dessutom tror att hon är den enda som offrat något då börjar man… ja du vet.

   Klart att det går framåt. Men bristen på kommunikation är nästan bedövande. Och auktoritetstron är sanslös. Alla SDare länkar till Aftonbladet. Men ingen länkar till Robsten. Varför? Jag vet svaret: många är så auktoritetsinriktade att de kommer att sugas upp i de nuvarande monolpolen fortare än vi anar.

   Skrev om detta hos Robsten idag.
   Utrryckte mig tyvärr inte tillräckligt bra. Var bara arg. Och det räcker inte alltid.

   Utlandssvensk

   19 januari, 2011 at 23:20

   • Från dina kommentarer hos Robsten:

    ”Jag saknar en intellektuell plattform för de som ännu inte valt etnospåret, men kanske är detta bortkastad tid. ”

    Min uppfattning är att 5.7% vågade rösta på SD. Av dessa har max en tiondel ”valt etnospåret”. Resten är bara allmänt upprörda över att invandringen förändrar landet på ett sätt som de tidigare inte hade kunnat föreställa sig. Denna känsla tror jag att de delar med minst ytterligare 50% av befolkningen, men dessa vågar helt enkelt inte rösta på SD.

    Det behövs, enligt mig, inte någon ytterligare debatt utan det som krävs är att vanliga väljare har ryggrad nog att stå för det som de innerst inne tror på. Men det finns absolut ingenting som tyder på att de kommer våga innan det är för sent.

    I grund och botten anser jag att det är ganska meningslöst att analysera drivkrafter. Om du var en jude i Polen 1942, vilken relevans hade nazisternas motiv? Ingen alls, enligt min uppfattning. Det räcker att helt enkelt konstatera att de vill utrota dig och att ingen kommer att komma till din räddning. Sen kan du välja om du vill agera eller ägna dig åt dagdrömmar om förändring.

    GK sa: Delar i stort denna uppfattning och tillhör själv de för vilka etnospåret inte är det mest centrala.
    Men om Mångkulturen blir ännu mer aggresiv, dvs aktivt verkar för muslimer, muliti och mångetno, och därmed hotar ett antal folks existens, så kommer etnospåret att växa sig allt starkare.

    Ett bevis för att så redan sker är Thilo Sarrazin som varnar för en katastrof:

    Utlandssvensk

    20 januari, 2011 at 00:07

    • ”Men om Mångkulturen blir ännu mer aggresiv, dvs aktivt verkar för muslimer, muliti och mångetno, och därmed hotar ett antal folks existens, så kommer etnospåret att växa sig allt starkare.”

     Ja, det är ett rimligt antagande. Ett annat sätt att säga samma sak är att när konflikter inom länder eskalerar tvingas allt fler att välja sida.

     Sverige närmar sig väldigt fort något som påminner om gamla jugoslavien eller Libanon, dvs ett antal folkgrupper med oilka bakgrund och värderingar lever i samma land. Själv tycker jag att Libanon är bästa jämförelsen. De flesta kristna libaneser var sekulariserade men när konfliken med muslimerna blossade upp blev man tvungen att välja sida.

     GK sa: Jo, men det är ju inte säker att alla länder behåller sina nuvarande gränser. Vissa landsändar kan söka pakt med andra länder, inte bara i Sverige. Utan i Frankrike, Holland, Skottland et cetera.

     Utlandssvensk

     20 januari, 2011 at 12:42

     • Alla böcker ni har refererat till under denna tråd ställer en massa frågor och visar på fakta om invandringens förlopp i Sverige.

      Är det någon som kommer med en förklaring till varför det är som det är? Som sätter nageln i ögat på sanningen. Är det någon bok som över huvud taget skriver om det allra viktigaste: pengarna?

      GK sa: Tror ägandet är ett bättre ord. Du har ingen rätt att äga i Sverige. Har aldrig haft kommer aldrig att ha. Allt kan tas ifrån din närsom helst. Expropiering, skatter eller något annat. Fanns långt innan Team Sossarna & Monopolkapitalet härjade som värst. Företag som idag är miljardföretag var alla hotade på 70-talet, av löntagarfonder och bisarra skattesystem. Många av dessa företagare skrev egna böcker i ämnet som alla var lika usla: de var inte intresserade av att lyfta fram problematiken intellektuellt. Okej då, kanske Timbro, trots allt har gjort något gott där.

      Helena Palena

      20 januari, 2011 at 14:28

      • Nej, vi har inte samma underlag i skallen. Jag pratar om pengarna/bankirerna som styr oss. Som utgår från FED och håller länderna i ett strupgrepp. Som tvingar in alla länder i EU. Kanske muslimerna räddar oss till sist. En bra motion här:

       http://politisktinkorrekt.info/2011/01/19/muslimsk-riksdagsledamot-motionerar-om-rantefria-lan/

       GK sa: Jo, det är inte så stor skillnad, Stockholms makthavare samarbetar alltid med utlandet mot svenskarna. Som jag förstått har Tee Party Rörelsen även som krav på att inksränka FEDs makt.

       Helena Palena

       20 januari, 2011 at 15:15

      • Här är lite info som visar på en koppling mellan bankväldet och immigrationen, fast i det här fallet handlar det om Ryssland:

       http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/305499-1245838520910/6238985-1269435660465/RER21eng.pdf

       Världsbanken har försökt påverka Ryssland att ta emot fler immigranter åtminstone sedan några år. Paul Wolfowitz är president för banken.

       Läs och dra dina egna slutsatser.
       http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz

       Nordbo

       20 januari, 2011 at 18:19

       • Fast min info var lite föråldrad ser jag. De har en ny president sedan några år. Hursomhelst hörde jag talas om saken första gången när Wolfowitz var president.

        Nordbo

        20 januari, 2011 at 18:26

        • Hej du, Norbo.

         Är det du som även brukar kommentera på Julias artiklar hos Snaphanen?

         Din senaste kommentar här förstår jag inte. Kan du förtydliga?

         Utlandssvensk

         20 januari, 2011 at 18:45

         • Helena Palena är intresserad av bankernas inflytande och makt. Det är jag också. Jag läste att Världsbanken rådde Ryssland att ta emot fler immigranter, för ett tag sedan. Sedan dess har jag velat gräva mer i saken, men har inte haft tid. Vad som är helt klart är att belutet att göra de västerländska länderna ”mångkulturella” fattades över huvudet på folk, och att det har skett i alla Västländer, från Australien till Europa och USA. Och det är bara länder med en europeisk befolkning som har underkastat sig det här självmordsparadigmet.

          Nordbo

          20 januari, 2011 at 19:46

          • ”Och det är bara länder med en europeisk befolkning som har underkastat sig det här självmordsparadigmet.”

           Därför att de länderna i stort är de som är (eller har varit) de mest mest vällyckade, välstående och framgångsrika?

           Därför att de länderna i stort är de som är mest beroende av petroleum?

           Därför att de länderna i stort har varit kristna men numera blivit sekulariserade?

           Till följd av något sorts dåligt samvete för att båda världskrigen startade i Europa?

           Skall hela västvärlden nu behandla på samma sätt som Tyskland (med ödesdigra konsekvenser) behandlades i mellankrigsåren?

           Kan det här sluta gott?

           Mitt svar på samtliga frågor är ”Vet inte.”; förutom den sista – där jag svarar med ett klart och tydligt ”Nej!”.

           Claes Andersson

           6 mars, 2011 at 20:32

    • ”Ett bevis för att så redan sker är Thilo Sarrazin som varnar för en katastrof:”

     Nej nej nej… ”varnar för en katastrof – vad fasen hjälper det? Enoch Powell gjorde det samma – år 1968. Se vad som hänt i Storbritannoen sen dess. Situationen är ungefär lika bedrövlig där som i det landet som tillsvidare heter Sverige… Tänk hur det kommer att vara när nya 42 år har gått!

     Inte för det; Churchill berättade om islam (till skräck och varnagel) redan kring förre sekelskiftet. Just det, förre, för tusan!

     Claes Andersson

     6 mars, 2011 at 20:24

 5. […] Utlandssvenak recenserar”Världsmästarna” av Julia Caesar GK […]

 6. […] är inne på ett resonemang som signaturen Utlandssvensk har tagit upp i sin recension av Världsmästarna; Arnstberg: Jag menar dock att vi i än större utsträckning borde tala om […]

  Typiskt svenskt « Aktualia

  4 februari, 2011 at 21:58


Kommentarer inaktiverade.