Gotiska Klubben

Markus Andersson vs Jackson Pollock

Var Jackson Pollock en produkt av CIA? Ja, enligt konstnären Markus Andersson. Ref: Propaganda, inte konst Motpol

Onekligen spännande, även om vi själva gillar Jackson Pollock. Det finns något elektroorganiskt och hyperaktivt i hans konst.

”Att konsten är fri har vi i västvärlden fått höra till leda. Men om nittonhundratalets konsthistoria en gång i framtiden ska skrivas med sanningen som ledstjärna kommer det att innebära en genomgripande revision. Till de mer skamliga sanningarna hör att en stor del av den moderna konsten inte alls är en produkt av den fria anden, utan av stater och säkerhetstjänster.

En del av detta är numera dokumenterad sanning, till exempel att konstnären Jackson Pollocks karriär helt var en produkt av CIA, som bakom kulisserna, i hemlighet, banade väg för Pollock och många andra till de stora konstarenorna i världen. Detsamma gäller namn som , Robert Motherwell, Willem de Kooning och Mark Rothko.

Konstkritikern Clement Greenberg pekade ut vem skulle höjas till skyarna och kunna tillföra åtminstone sex nollor på sina prislappar, och säkerhetstjänsten hjälpte honom med det organisatoriska arbetet att i tiotals länder bana väg för ”geniet”, genom att skapa en efterfrågan som inte fanns.” Markus Andersson

Written by gotiskaklubben

18 januari, 2011 den 16:37

Publicerat i Gotiska Klubben