Gotiska Klubben

Mohamed Omar skyldig Helena ett svar

Bloggaren Helena Palena ställde en rak fråga till Mohamed Omar. Men svaret blev rätt så krokigt. Eller vad tycker ni?

Helena Palena sa, februari 18, 2011 kl. 12:29 e m
Vill du verkligen ha sharialagar?

Mohamed Omar sa, februari 18, 2011 kl. 12:36 e m
Vad menar du med ”sharialagar”?

Sharia är en dynamisk, levande rättstradition som befinner sig i ständig utveckling. Det är svårt att svara på din fråga när jag inte vet vad jag svarar ja eller nej till.

Du kanske har en viss bild av ”sharialagar” som jag inte delar. Det är komplicerat begrepp.

Helena Palena sa, februari 18, 2011 kl. 2:57 e m
Jag menar t ex det här:

I Malmö fungerar sedan flera år landets första shariadomstol. Den tillämpar ännu så länge bara ett selektivt urval av sharia-lagstiftningens regler.

Skulle sharia tillämpas fullt ut, skulle det bl a innebära att:

– Värdet av en kvinnas liv är hälften av en mans liv.
– Vittnesmål från två kvinnor är värt lika mycket som vittnesmål från en man
– Döttrar ärver hälften mot söner
– En kvinna har inte rätt till skilsmässa från sin man
– En man kan skilja sig från sin hustru närhelst han vill och utan hennes vetskap.
– Män tillåts att gifta sig med fyra fruar.
– Kvinnor kan inte resa, arbeta, gå i skolan, eller ens lämna huset utan sin makes tillstånd.
– En kvinna måste vara bosatt där hennes man bestämmer.
– Mödrar får inte vårdnaden om sina barn när mannen skilt sig.
– En änka får inte vårdnaden om sina barn efter makens död. Barnen ges till faderns släktingar, och mamman har inte ens rätt att besöka dem.
– Om mannen inte har någon släkt, tar samhällets präster vårdnaden om kvinnans barn, familjens pengar och ägodelar.
– Äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslimsk man är förbjudet och ogiltigt, medan en muslimsk man kan gifta sig med en icke-muslimsk kvinna.
– Om en muslimsk kvinna våldtas kan hon inte föra mannen till domstol om inte fyra vittnen kan vittna till förmån för hennes påstående, annars ska hon straffas för äktenskapsbrott.
– Muslimska män får aga sina hustrur för att fostra dem.

Mohamed Omar sa, februari 18, 2011 kl. 3:28 e m
Du har en statisk uppfattning om sharia som har föga med verkligheten att göra. Jag kan skriva något om det framöver.

DN SvD

Written by gotiskaklubben

19 februari, 2011 den 13:05

Publicerat i Gotiska Klubben

19 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. ”Med våra västerländska mått mätt” slår ju dessa ”lagar” emot allt vad vi tror och ”vet är rätt och riktigt”, och allt vad vi har fått lära oss, i jämlikhetens, broderskapets och frihetens” allmänna västerländska idéundervisning”, samt också förstås våra lagar om yttrandefrihet, alla människors lika värde och demokrati et cetera….
  Jag förespråkar inte sharialagar.

  Men när vi skrapar under ytorna på begreppen, som vi vill hålla så ”riktiga, verkliga, sanna, goda och rättfärdiga”, så visar det sig ibland att de inte riktigt håller de ”mått” som vi tror att vi ”tillmäter” dem?….

  Kvinnorörelsen har ”kämpat och kämpar”, som ”de trott” (?) för ”mänskliga rättigheter” och ”likabehandling” och för ”människovärde”, samt också mot ”mansvälde” och mot ”patriarkatets privilegier” och mot ”patriarkatets maktordning och tolkningsföreträde”, och även ”det förtryckande patriarkatet” och ”könsmaktordningen”, som ”premierar männens möjligheter till makt, inflytande och kontroll” osv. osv….…..

  Ack ja,… vilket ”kämpande för kvinnors rättigheter” har det inte varit, och är det inte?… Och hur mycket ”hat och misstro mellan könen”, har det samtidigt inte lyckats skapa…?
  Och hur mycket ”lyckligare” har ”alla” blivit?….

  Jag förespråkar inte sharialagar.
  Däremot ”vet” (?) jag, att det finns stora olikheter mellan kvinnor och män, och att till varje pris kämpa för utjämnande av dessa olikheter är jag mycket tveksam till. Blir människor och samhällen lyckligare av det? Av denna ständiga kamp mellan könen? Av kvinnor som ständigt tycker sig vara förorättade, missgynnade och ”offer”, bara för att de är kvinnor…? Som alltså inte är män…?

  Vad är det för lycka i att kvinnor skall härma männen istället för att uppskatta sig själva som kvinnor och sätta värde på att de har och kan och är någonting som männen inte har, kan och är…?
  Den föreställning som ibland finns om och kring att kvinnorna, ”en gång i tiden”, har varit ”gudinnor”, som levt i ”matriarkat”, och som styrde och bestämde över ”stammens” alla göromål, tror jag kanske inte så mycke t på.….
  Men, i varje familj (alltså på det privata livets sfär) är det ju kvinnor oftast, som påverkar, styr och sätter ”tonen”….så det är ju ingenting konstigt alls. Det ligger i allmänhet ”för” kvinnor, att vilja odla, vårda, bevara och omhänderta, de privata familjerelationerna, som skapas och förs vidare genom de oftast ”nära” mor och barn-relationerna….

  Jag förespråkar inte sharialagar.
  Att män i allmänhet och oftast strävar efter en självkontroll, en dominans och en vilja till att kunna känna en känsla av att ”ha familjesituationen under kontroll”, och en ”överblick” över tänkbara faror och hot mot fru och barn, som han måste vara vaksam inför, det ligger i sin tur ”nära” många män. Viljan att beskydda….
  Om man inte vill erkänna de (vanligast) ganska naturliga skillnaderna och olikheterna mellan män och kvinnor som finns, och de olikheter i fokus, val och intressen som det oftast bär med sig, genom sina respektive olika gen-, hormon- och fysiska uppsättningar, som leder till olika tankar, olika intressen och förhållningssätt …osv., ja, leder det till större lycka och harmoni…? Hur ser västvärldens familjer ut? Hur ser västvärldens kvinnor ut? Sönderstressade? Utbrända? Anses bli ”ofria och bundna” om de vill prioritera barn och familjebildning?… Och sedan, när de ägnat ett helt liv åt yrkeskarriär och lönearbete, som ingen tackar dem för, så lever de ensamma, utan familjer, på sin ålderdom? Där heller ingen bryr sig om dem och där de inte har några barn med sina respektive barn och äkta hälfter, omkring sig…?

  Jag försvarar inte sharialagar.
  Men har samtidigt allt svårare att försvara ”den västerländska” (socialistiska, jämlikhetssträvande?) livsstilen, där det finns en strävan att förneka skillnaderna mellan män och kvinnor, och fullständigt och totalt motarbeta dem, ja, vilja utplåna dem (?), vilket jag inte tror leder till någon större lycka, varken för kvinnorna själva, eller deras makar, och framför allt inte för deras, och makarnas, barn…. (Ibland är kanske män lite svaga på att ”ta hand om barn”, och om man tror att det funnits samhällen där kvinnor kunnat ha många olika ”förhållanden”, så undrar jag om det verkligen kan ligga någonting i det, eftersom just män (”hannar”(?), ogärna, eller inte alltid så lätt och enkelt, kan ta sig an barnen, och absolut inte är särskild villiga att ta sig an ”andra mäns (”hannars”!) barn….?…. Att därför ha ”en anordning” som säger att ”barnen tillhör mannen, och är mannens ansvar”, är kanske inte så dumt….?
  Jag försvarar inte sharialagar.
  Men många kvinnor tycker också (fast de kanske i ”jämställdhetens namn ”inte vill erkänna det?) ganska bra om den (goda) manliga och faderliga ”fastheten”, ”självsäkerheten”, ”tryggheten” och ”beskyddarviljan” och förmågorna till ”ordning och reda”, ”arbetsamhet” och att ”få hus byggda”,… osv. ….?….

  GK sa: Jätte bra skrivet – tycker du ska skriva en artikel om detta typ ”Sharialagar eller västerländskt förfall”

  Josefina Bergfast

  19 februari, 2011 at 11:57

  • ”Sharialagar ELLER västerländskt förfall”.?…Skulle nog inte kunna det….spetsa till ”antingen eller” så där…. och jag känner inte så mycket till sharialagar…. och hur de fungerar i praktiken….
   Hemskheter, och skräckexempel, finns ju överallt, både i ”västerlandet och i österlandet”….. men det var bra av Helena Palena att föra upp frågorna ”på tapeten”…
   Och bra av goten att föra vidare dem, ”på tapeten”….

   GK sa: Dagens första beröm 🙂 Tack!

   Tycker nog att ditt förra inlägg skulle räcka långt – som en artikel.

   Josefina Bergfast

   19 februari, 2011 at 12:41

   • Goten skrev (i annan kommentar): … ” men jag tror att krig är bättre än Sharia i Sverige.”…
    Var ska det krigas menar Goten? I Sverige? ..(Eller i mellanöstern?)…
    Går det inte att ”kriga” med ”ordens svärd”? Med ” ordens atombomber”? Som kanske kan strimla sönder och skära upp, skära isär, skära av och skära itu de argument som kanske framförs av vissa som är för den ena eller den andra (politiska idén), och försöker vinna röster för den? Måste det inte föras en kontinuerlig argumentation, för att överbevisa med de ”vinnande argumenten”, istället för krig? Eller menar Goten att ”krig är bättre”? För vilka är i så fall krig bättre? (För kvinnorna och barnen?..).

    GK sa: Jag har svårt att förstå hur Europa ska undvika krig. Innan vi diskuterar om krig är bra eller dåligt bör vi ställa oss frågan om länderna i forna Jugoslavien har det bättre eller sämre idag – efter kriget? Där fanns inga alternativ. Vilket var då bäst, att anfalla, eller fly? Slovenien kunde av geografiska orsaker dra sig ur hela skiten utan krig, men resten var tvungna att slåss. Ju mer mångkulturellt det var – ju fler offer blev det.

    Hos oss kanske det finns några alternativ kvar, men jag betvivlar att dessa alternativ kommer genomföras. I ett visst kritiskt läge finns bara två alternativ: fly eller slåss. Åtskilliga i Europa har tvingats välja det första alternativet. Svenskarna i Malmö, Södertälje et cetera

    Men de som ännu inte flytt börjar alltmer fundera på om anfall trots allt är det bästa försvaret. Se på Jobbik i Ungern, eller på fascisterna i Italien eller vad som händer i Frankrike och England.

    Jag tror det finns all anledning att inte vara naiv och hoppfull inför framtiden utan att ty sig dem vars livstil och kultur och ideal man någorlunda gillar. Det kommer inte bli lätta beslut för någon. Men tiden för att fatta ett beslut kommer allt närmare.

    Josefina Bergfast

    19 februari, 2011 at 19:51

    • Tack Goten för svar. Ja, Got, du ser krig som en nödvändig, oundviklig, händelseutveckling…..
     Ja, jag kan också se att ”inbördeskrigsaktiga” situationer kan (kommer att) uppstå. Liknande dem som redan idag olika fotbollssupportrar idag uppvisar….
     Men jag har svårt att kunna se HUR, några mer regelrätta krigshandlingar skulle kunna utveckla sig… Regeringarna (i Europa) kommer ju att motarbeta allt sådant? Och hur skulle dessa eventuella ”stridsenheter” kunna mobilisera sig själva? Vilka vapen har ”gemene man” över huvud taget? Var skulle de kunna ”samöva” sina eventuella ”stridsinsatser”? Hur skulle de ha tid att kunna göra det? Och skulle staternas säkerhetspoliser se på, medan sådana ”förband” ”formerade” sig utan att ingripa? Och vad skulle i slutänden bli ”vinsten” av alltihop? Vad skulle man kunna vinna? Ett tillbakaträngande av muslimska invandrare? Att tvinga dem flytta tillbaka till sina hemländer? Hur skulle regeringarna ställa sig? Om de vill ha invandringen? (Och har en majoritet av väljarna bakom sig?). Skulle de inte sätta in militär mot de ”grupperingar” som vill försöka mobilisera ”inbördeskrigsaktiga handlingar”?
     Jag vet inte Goten….
     Bättre att inte kriga tror jag, (att jag tycker!) Alltså att inte kriga på ett handgripligt och fysiskt sätt…
     Vad kan man verkligen ”vinna” på det?….
     Bättre att ”kriga” verbalt”? ….
     (Tänk om SD får 30%-iga rösttal (eller mer?). Då måste det ju ske drastiska och stora förändringar i invandringspolitiken!? Helt i demokratisk ordning?)

     GK sa: Självklart ska man inte ge upp det verbala kriget, men man bör förbreda sig på verkligt krig. Det kommer brinna här och där, som vi ser just nu, sedan kommer olika länder att falla ihop eller härjas av inbördeskrig tills nya gränser upprättas. Det kommer blir så många spelare i detta krig att det är omöjligt att förutspå någon händelseutveckling. Man blir yr bara man tänker på det. Jag minns kriget i Jugoslavien. Då sa jag: Vänta bara till det börjar i Bosnien, då börjar den verkliga slakten. Många kallade mig en cyniker då. Och jag insåg att det inte var meningsfullt att diskutera saker med människor som lägger in moraliska värderingar i oväder, krig et cetera.

     Just nu pågår ett systematiskt utrotningskrig mot många européer: fysiskt, mentalt, ekonomiskt, socialt. Att de etablerade förrått sina folk blir alltmer uppenbart. Så reaktionerna kommer bli allt kraftigare. Det kommer bli ett mkt smutsigt krig tror jag.

     Vill man fly kanske Canada är ett alternativ. Vill man stanna och kriga med vänner tror jag Tyskland kan vara det bästa alternativet, åtminstone om man är intellektuellt lagt. Ett fritt Skåne i allians med Danmark och Tyskland skulle naturligtvis var kanon. Kanske med atomvapen från Ryssland om Stockholm och Bonniers får för sig att utplåna Skåne.

     Sverige kommer aldrig att hålla ihop annat än som en diktatur, tror jag, kanske med starkt stöd av USA, eller ockuperat av Ryssland. Det finns ingen nationalkänsla i Sverige och har aldrig funnits. Att vi älskar våra egna, idrottsmän, poeter, vanliga människor, i affären, naturen, landfskaåens historia, är inte samma sak som att älska denna nation vars historia är så lögnaktig att man blir yr.

     https://www.flashback.org/t1415572p48

     Nej, nu blev det för deppigt, nu tar jag en solskenspromenad. 🙂

     Josefina Bergfast

     20 februari, 2011 at 09:57

     • En solskenspromenad…
      En mycket bra idé!
      Ett mycket gott (gotigt?) initiativ!.. ….(fniss …)

      Josefina Bergfast

      20 februari, 2011 at 11:53

  • Instämmer! Mycket bra skrivet.

   Helena Palena

   20 februari, 2011 at 00:49

 2. Han drog, -till moskén kanske—

  ecwho

  19 februari, 2011 at 12:06

 3. Why ask these questions to a clown? There is nothing dynamic in Islam that we know about. If Omar is preaching for such primitive Islamic laws for Swedish Muslims and others, that would create a parallel system in Sweden. This will be a death nail for Sweden.

  You will do him a great favor if you help him to pack his bags and send him where he belongs!

  GK said: I think Helenas guestions are good. They are very concret. They should be asked to every muslim in Sweden. If there where 20.000 muslims in Sweden there would be no problem, but we are going from 4-500.000 to the dubble in a few years. War is no longer avoidible. It will come a day when swedish people dont give a shit if help comes from Wilders, Jobbik or Russia.

  PS What is your opinion about Ron Paul and all this? Is it a big thing in US or is it exegerated.
  http://www.friatider.se/ron-paul-ar-en-ondskefull-judehatare

  Dev Saha

  19 februari, 2011 at 14:11

  • I like Ron Paul but I do not like the tea party manifesto. He is a breath of fresh air and we need that in USA in regards to printing money and management . He might become the next US president if he keeps playing the ”right” tunes. Jewish lobby is very strong here and I am not sure whether he can afford to keep them on the side line on every issue.
   Horowitz does not have many followers and I would not worry too much about him playing the same broken record again and again. US should follow its own national interest and Horowitz like people need to understand that.

   GK said: ok, so what is the big diff between Paul and the tea party? I thougt it was his tea party?

   PS I shuld be good to have an american that comment things happen i US. Which is your american favorite blogg on politics?

   Dev Saha

   19 februari, 2011 at 15:27

   • Good question! Ron probably the big boss but Sarah Palin and some other idiots are the problem. Ron should take the helm and show an unified party agenda for 2012. I have spoken to many Teaparty people and I find them very shallow. Only Ron is the exception!

    http://www.huffingtonpost.com/
    I consider Huffington post is the best for news and blogs.

    GK sa: So then we can say that Ron is a good thinker, but maby not so good leader?

    Thanks for link, I will link up huffington right now.

    Dev Saha

    19 februari, 2011 at 16:42

    • You got your answer right! Great thinker but poor leader!

     GK said: Maby perhaps a little bit like Ian Wachmeister i ny Demokrati for tventy years ago?

     Dev Saha

     19 februari, 2011 at 17:10

 4. Josefina Bergfast.
  Jag kan hålla med om att många ”militanta kvinnosaks-kvinnor” varit lite väl aggressiva i sin agitation.
  Och ”alla” har kanske inte blivit mycket ”lyckligare” av det.
  Men ibland måste man överdriva sina argument för att få menings-motståndarna att vakna.

  Men att hävda att vägen till ”lycka för alla” vore att införa medeltida sharia-lagar, det vore att gå alltför långt.
  Jag föreslår att du studerar vad sharia-lagar innebär innan du faller för en massa vackra ord om ”fredens religion”.

  W Tomén

  19 februari, 2011 at 15:00

  • W. Tomén sa: ”Men att hävda att vägen till ”lycka för alla” vore att införa medeltida sharia-lagar, det vore att gå alltför långt.”
   Håller, (som jag också påpekar fem gånger i min text), med W. Tomén där. Min text säger fem gånger, att jag inte förespråkar sharialagar (som jag vet mycket lite om). (Om W.Tomén kanske missade det….?….)
   ”Lycka för alla” är nog samtidigt också svårt att uppnå i vilket system som helst….
   Att (nyktert) försöka se på både fördelar och nackdelar i vilket ”system” som än förespråkas, skadar kanske aldrig, samt att ”våga” resonera och samtala kring dessa för- och nackdelar…. Därför är det bra av Helena Palena, och av Goten, att skriva om dessa frågor…..
   Och glöm inte att OM det skulle införas sharia-lagar i t ex Sverige, så dröjer det nog minst några generationer i så fall……om det över huvud taget skulle kunna komma att ske…. Mycket kan ju förändra sig på vägen….
   Och glöm inte massmedias makt att påverka barn och ungdomar…..(på gott och ont….)….

   Josefina Bergfast

   19 februari, 2011 at 15:24

 5. Tacksam för att GK la fram detta, eftersom jag själv tänkt mig denna frågeställning till honom.

  Nu inser jag att det varit en överloppsgärning eftersom han endast ringlar undan som en orm, mina misstankar bekräftades

  GK sa: Tack, men tacka hellre Helena, det för hennes schack matt i två drag mot Omar.

  ( Omar har flera bra sidor, han är en duktig intervjuare och artikelförfattare, men när dessa frågor kommer upp befinner han sig bortom min horisont)

  Greta

  19 februari, 2011 at 15:25

  • Som varande en duktig intervjuare och artikelförfattare uppskattar jag honom och läser lite då o då, men har länge misstänkt att hans förhållande till Islam varit likt en ”nyfrälst” som skummar bort det mindre behagliga delarna som ju inte har aktualiserats än i sin fulla innebörd i Europa.

   GK sa: Omar blir intressant eftersom han samtidigt med sina ”nyfrälsta” idéer har ett stort intresse för svenska förhållande, konst och poesi och historia. Jag lägger mig mindre och mindre i av som händer i Mellan Östern, men jag tror att krig är bättre än Sharia i Sverige.

   Greta

   19 februari, 2011 at 16:13

 6. A different question? Is Helena a farmer girl or true metro girl. I like her wit but not her outfit. Sorry for being a sexist pig.

  GK said: Helena is a farmer women. I read somewhere that she will change the photo. Maby you can give her some tip or advice how to look so that also a sexist pig ( nöff nöff) can like her outfit 🙂

  ff

  Her is about her:

  Good Morning! Jag heter Ylva Helena. Mina läsare döpte mig till Palena när jag var lokalredaktör. Jag gillar att skriva, fota, sticka, virka, sy, måla, sy i skinn, keramik, laga mat, baka i bakstuga, rocka. Och ta hand om djur och barn och tycka om allt. Ja, jag kan väva också. Präktigt så det förslår. Helena Palena

  Dev Saha

  19 februari, 2011 at 17:19

  • Dev: It´s too much surface in the world. There is too many women whos only value is tits and buts. You don´t seem to know anything about swedish culture. I am wearing a folklore dress whith a long history. I´m both a country girl and what you call a metro girl. In fact I´m one of a kind.

   I´m free nordic woman. We have never been enslaved as the women from the desert lands. And we can thank the nordic man for that. A real man wants a free woman. He doesn´t want a slave.

   Helena Palena

   19 februari, 2011 at 23:22

   • Dear Helena, I know you are a real deal. You are a strong woman with plenty of guts and wit! This might be enough to get rid of demons from Mohamed Omar’s head.
    I do apologize for my ignorance about Swedish culture and your traditional folk dress. Yes, I have seen that before when I used to venture around in Uppsala. Despite my deep love for sur-stromning, I failed to learn much about the local culture. My time was up and I had to move to my natural habitat, the Wild West of America.

    Dev Saha

    20 februari, 2011 at 02:03

 7. Han är ju uttalad islamist, säkert har han uttalat sig om sharia tidigare? Men inte på sin blogg, om man söker efter det på bloggen hittar man inget. Islamism, politisk islam, innebär väl per definition stöd för sharialag. Omar är en intressant person som ofta belyser viktiga saker men det är problematiskt att han väljer att undvika frågan. Säkert vet han att också de icke-muslimer som läser hans blogg skulle ta avstånd från honom om han öppet stödde ”stening och stympning.”

  GK sa: Enligt min uppfattning gör Omar, trots part i målet som islamist, en korrekt analys av situationen i Egypten, dvs att Muslimska Brödraskapet kommer att ta över. Däremot inbillar jag mig, inbillar, jag kan inte så mkt, att hans analyser om Iran är helt felaktiga. Inget land är ett annat likt. Allt kan hända i Iran. Tror jag.

  Fördelen med Omar är att han inte är politiskt korrekt, en sån människas trovärdighet ökar i vissa fall i ett land där ett gäng prostituerade samtalar i de offentliga kanalerna. Men visst är det utmärkt att Helena pressar honom på Sharia-frågorna.

  obekvamasanningar

  19 februari, 2011 at 21:19


Kommentarer inaktiverade.