Gotiska Klubben

Sex orsaker till Sveriges olyckor

Magnus Ladulås 1240-1290
”Kung Magnus Ladulås styrelsetid hade för Sverige varit en tid av inre frid och rastlös arbete för att bygga land med lag. Men andra tider kom snart efter den store lagstiftarens bortgång. I senare tider lär i taket till den kyrka, där han funnit sin gravstad, varit inristad en skrift med röda munkbokstäver, vars latinska lydelse var som följer:

Sex fuerunt, sunt eruntque causae malorum in Svecia:
I) Proprium Commmodum.
II) Latens Odium.
III) Contemtus legume.
IV) Negligentia Communis boni.
V) Faver improvidus in exteros.
VI) Pertinax invidia in suos.

Vilket I översättning betyder:

Sex hava varit, äro och skola bliva orsakerna till Sveriges olyckor:
1. Egennytta.
2. Hemligt hat.
3. Förakt för lagarna
4. Liknöjdhet för det allmänna bästa.
5. Obetänksam ynnest mot utlänningar.
6. Hårdnackad avund mot landsmen.

Vi veta icke under vilken tid eller vilka förhållanden dessa ord kommit till. Men under den mansålder, som närmast följde efter Magnus Ladulås, skulle de finna en dyster bekräftelse.”

Ur”Svenska Historien för svenska folket” av Emil Svensén, J.A. Lindblads förlag, 1916

Ref: I vilken kyrka då? Riddarholmskyrkan?  Eller är han rent av begravd i Skara? Tja, varför inte? svd

Written by gotiskaklubben

24 april, 2012 den 15:16

Publicerat i Gotiska Klubben

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. En helt underbar uppräkning av orsakerna till alla de olyckor som vårt samhälle än i dag får lov att dras med. Vi har uppenbarligen intet lärt, intet hört eller intet sett sedan Magnus Ladulås tid.

  Runa G svarar: Ja, visst är det häftigt! Nej, hjärntvätten av svenskarna har väl pågått så länge.

  ecwho

  22 februari, 2010 at 23:10

 2. Fakta: Norge, Danmark, Finland är alla blonda och blåöggda nationer. Folk rätt så lika oss. Dessa har klarat sig från Mångkultur och Massinvandring bättre än Sverige. Varför?

  Sex orsaker till vår tids Massinvandrings katastrof:

  1. Stockholms obestridliga auktoritet över svenskarna ( 08-Makten)
  2. Svenskens övertro på att likna Den Starkaste Maktens (USAs mångkultur)
  3. De utländska gruppernas konkurrensfördelar: judar, muslimer, chilenare ( Zaremba & Co)
  och dess axeleration av händelseförloppet. (skuld och skamkänslors överläge)

  Låt oss testa även dessa punkter:

  4. Den svenska borglighetenhs moraliska och intellektuella förfall. När började det?
  5. Vänsterns förhållandevis korrekta anlayser under senare delen av 1900-talet.
  6. Sverige som ett pesudoland, typ Sovjet eller Jugoslavien. Ingen vill egenhtligen vara svensk.

  gotiskaklubben

  7 juni, 2010 at 18:56

 3. Bra inlägg! Svaret finns men det ligger väl dolt. Jo, jag vill vara svensk för jag vet inte vad jag skulle vara annars. Vad skulle jag vara?

  Punkt nummer fem ligger bra till. Ynnest! Böj dig för makten! Vem har makten! Den som har pengarna.

  Helena Palena

  14 oktober, 2010 at 13:14

 4. Härom dan sände min fru mig, som är för begåvad för att bo här i detta hellhole, följande citat (på spanska)….min översättning efter after work på lokal-

  55 år innan år 0 (Jesus Kristus) sa Cicero i senaten följande: Budgeten bör balanseras liksom skatten. Statsskulderna bör minska, de statsanställdas arrogans bör modereras och kontrolleras, och utlandshjälpen elimineras så att Rom inte går mot konkurs. Och folket bör återigen lära sig att arbeta istället föra att leva på statens bekostnad.-

  ”AÑO 55 A.C. AÑO 55 A.C.CITA  DE  MARCO  TULIO  CICERON ”El presupuesto
  debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe
  ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y
  controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a
  la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir
  a costa del Estado.”Año 55 a .C.”  

  Que te parece? (vad tycks?)

  Hincha

  16 december, 2011 at 22:33

  • lI) Latens Odium….skulle jag hellre vilja översätta med ”långsinthet” (långsint hat)…men jag kanske har fel.

   Hincha

   24 april, 2012 at 16:38

  • Redan Cicero insåg de viktigare delarna av hur ett land bör ledas.
   Talet är fortfarande ett föredöme, men så var Cicero bildad – i motsats till lejonparten av dagens politiker…

   Hjalmar

   25 april, 2012 at 13:11

 5. En parentes: Magnus Ladulås, eller Ladislaus vilket är en annan form av Vladislav.

  gautthiod

  6 maj, 2012 at 20:57


Kommentarer inaktiverade.