Gotiska Klubben

August Strindberg och nationen Sverige

I Svenska Folket menar August Strindberg att svenska folket inte är en nation, utan en hel mängd små stammar, ”vilka leva i en evig fejd med varandra och därför hindra uppkomsten och fortvaron av något nationellt”. De olika dialekterna är, enligt Strindberg, ett bevis på det samma: ”bristen på nationalkänsla, som nu beklagas, torde härröra av stamblandning hos ett litet folk, utbrett på en mycket stor yta.”

Källa: Vad är Sverige? Röster om svensk nationell identitet. Prisma, 2001

Written by gotiskaklubben

23 juli, 2012 den 08:12

Publicerat i Gotiska Klubben

7 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det ligger något i Strindbergs analys när det gäller stammar utspridda på stor yta.

  I och med urbaniseringen blev vi ett folk. Denna samhällsgemenskap började vittra sönder 1975 och blev värre och värre med åren.

  Slutsats: Återvinn Sverige och bygg en glad och stark samhällsgemenskap!

  ÅMÅL

  23 juli, 2012 at 10:47

 2. Strindberg skrev: ”Att slåss med troll, befria prinsessor och döda varulvar, det är att leva”:

  ÅMÅL

  23 juli, 2012 at 11:29

 3. Det ekar kusligt likt dagens tankar om att världens alla distinkta folk och nationer ”leva i en evig fejd med varandra och därför hindra uppkomsten och fortvaron av något INTERnationellt”, med slutsatsen att världens folk måste ”befrias” från sina länder.

  Resonemanget verkar utgå från att folken därefter kan upplösas eller blandas upp och så uppgå i det stora hela, uppgå i den goda utopiska helheten. En helhet förenklat beskriven som ”mänskligheten”, där vi utan särskiljande tillhörigheter ska leva i harmoni eftersom alla väsentliga källor till konflikt då antas borta eller ogiltiga.

  Det hela påminner lite om Tintin, Blå Lotus. ”Bli inte rädd jag ska bara skära bort erat huvud.”

  Frikonspåk

  23 juli, 2012 at 19:06

 4. ”Det var inte segern jag ville åt, det var kampen”. (A: Strindberg)

  ÅMÅL

  24 juli, 2012 at 06:53

  • ”ni har makten
   jag har ordet

   jag har ordet i min makt”

   zeno

   24 juli, 2012 at 15:16

 5. ”Jag tror jag själv kommer att sluta på dårhus, ty jag blir alldeles vild stundom när jag tänker på världens fånighet”. (A. Strindberg)

  ÅMÅL

  24 juli, 2012 at 06:57

 6. Vi består av små flockar. Socknar. En socken nära mig krigar under ytan mot oss. Det gäller alla socknar Men vi är fredliga. Vill leva i harmoni men i bland måste vi slåss lite. Kallas stamkrig. Nationer är en sak. Men att 27 000 somalier dimper ner i vårt hushålls låter sig inte göras egentligen. Det är mot naturen. Vänd på det: Lika många svenskar festar i Somalia! Får allt serverat på ett fat! Hur skulle somalierna tackla det?

  Undrar hur Strindberg skulle tänka idag. Skulle han vara ytterst PK? Ja, annars hade han inte fått ge ut sina böcker på Bonniers. Tro´´t eller ej men August fick kämpa för att få en förläggare. För att få sina grejor utgivna. Han levde sina dramer. Han skrev sitt liv. Bra gjort.

  Falkenström

  24 juli, 2012 at 11:17


Kommentarer inaktiverade.