Gotiska Klubben

Bravo, Christoffer Dulny och SDU!

Mångkulturalisterna gör parodi på sig själva. Ref. ft ap

Written by gotiskaklubben

2 augusti, 2012 den 08:33

Publicerat i Gotiska Klubben

7 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Bra gjort. Pride har alltså en programpunkt om bögar i Mellanöstern. Man säger tydligt i programmet: endast för invandrare! SDU går alltså dit för att få detta bekräftat och ridå.

  Liksom du Goten gillar jag SDU:s aktion. Man skapar buzz genom att belysa en av de många absurditeter som finns i dagens samhällsklimat. Hade man haft ett evenemang med en programpunkt endast för vita hade man ju blivit anhållen. En företrädare för Pride sa i sammanhanget att ras är en social konstruktion, det hindrar dem förstås inte från att motarbeta vita. Antivit är vad som gäller i 08-världen.

  svensson

  2 augusti, 2012 at 10:11

  • De flesta olika slag av nationsbildningar, från olika indianstammar, eller olika afrikanska stammar, till stora nationer i Europa, eller Asien, kanske alltid har ansetts sig behöva skaffa sig någon form av självförsvar. Ofta har stora nationer skaffat sig stora arméer, med militär disciplin och drillningar, samt självuppoffringsideal bland soldaterna. Soldater som också straffades om de vägrade värnplikt, eller sköts av de egna vid desertering i eventuella krig.

   Att som ”nation” vilja skaffa sig en armé, för krigföring och för självförsvar, utan att egentligen ha någon nationsbildning, kräver nog en slags organisation som inte är lika öppen och direkt som en armé. Alltså en organisation som inte är utrustad med krigsvapen som kulsprutor, tanks, bomber, gevär och kanoner och soldater, men med andra vapen som också effektivt kan döda en fiendenation.

   Ett mycket effektivt sätt att bekämpa potentiella fiendenationer kan nog vara att bygga upp organisationer som inte är synliga utåt, men som på olika sätt kan verka och skapa interna splittringar i fiendenationen.

   Genom att t. ex skapa demoralisering inom livsområden som är vitala, kan man bryta sönder en fiendenation inifrån. Att demoralisera på det ekonomiska livets område kan nog vara nog så effektivt, men också inte minst genom att demoralisera det familjära och det sexuella livets område. Inom dessa områden är mänskliga samhällen som allra skörast och kan där därför lättast attackeras. Att bryta ned fiendenationer utan militära arméer går nog lättast genom sexuell demoralisering och familjesöndring, men även genom andra försåtliga demoraliserande medel som försätter framstående individer inom nationen i en eller annan beroendeställning på ett eller annat sätt. Även skapandet och underblåsandet av motsättningar mellan olika grupperingar och falanger inom nationen medför lätt att en fiendenation riskerar att sönderfalla i inre stridigheter och kan då anses ha bekämpats utan några yttre krigföringar genom militära vapen och arméer. Fiendenationen tar då död på sig själv genom egen oförmåga till självförsvar kan man säga.

   Bergfast

   4 augusti, 2012 at 12:41

 2. Nja…

  Liknar mer kanske egentligen ett slags ”arrangerat politiserat scenario”….?

  (Kanske för att försöka reta upp, eller försöka irritera, s.k. ”vita rasister”?….)

  – Va? Blir ni irriterade på att vi vill segregera oss? Men nu avslöjar ni väl er själva i alla fall?…

  …….

  Vem vet….

  Nej, det är inte så bra att försöka ”tränga sig på” där man inte ”hör hemma”……

  Bättre, om man vill förespråka mångfald på jorden, att låt denna ”specifika” färgade grupp”, segregera” sig själv, och därmed ”själv-identifiera” sig själva och varandra…..

  I försvarandet just av att ”gelikar behöver gelikar”, för att kunna bevara just sin specifika specifikhet, (vare sig etnisk eller kulturell….), och därmed till försvar för mångfalden av olika folk och kulturer på jorden, (vissa livsstilar och folkgrupper är naturligt mer eller mindre framgångsrika vad gäller självbevarandets möjligheter, än andra……), men som alla behöver just ”varandras gelikar” för att kunna bevara just sina specifika specifikheter, både vad gäller språk och också etniska profiler et cetera… ……..

  Det vore ”inkonsekvent” att vilja förneka denna ”folkgrupps” ”behov” av ”segregering”, samtidigt som man kanske vill hävda just ”den egna folkgruppens” eventuella behov av ”segregering”, för just ”självbevarande” och ”ömsesidiga identifiering” och ”igenkännande”?………

  Det här ”politiserade scenariot” vill nog kanske endast försöka ”irritera” eller ”reta” s.k. ”vita rasister”, att försöka göra ”inkonsekventa uttalanden”?…..

  Vem vet…….

  Bergfast

  2 augusti, 2012 at 13:00

  • Rättelse av sista meningen::

   …..”Det här ”politiserade scenariot” vill nog kanske endast försöka ”irritera” eller försöka ”reta” s.k. ”vita rasister”, att försöka få dem att göra ”inkonsekventa uttalanden”?”…..

   Vem vet…..

   Bergfast

   2 augusti, 2012 at 13:04

 3. hade grabbarna varit lite kluriga hade de sagt att de var judar som svar på frågan ifall de var vita eller inte

  JÄVLAR I HELVETE!!! vilket liv det hade blivit om de då blivit utkastade

  zeno

  2 augusti, 2012 at 16:38


Kommentarer inaktiverade.