Gotiska Klubben

Canto XLV av Ezra Pound

XLV

Med Usura

Med usura har ingen man ett hus av god sten
där blocken slipats jämna och infogats väl
ett konstverk må täcka dess yta,
med usura
har ingen man ett målat paradis på sin kyrkovägg
harpes et luthes
eller ort där jungfrun mottager budskap
och glorian inskuren skimrar av trä,
med usura
ser ingen man Gonzaga, hans arvingar, hans konkubiner

ej tavla görs för att överleva eller att levas med
utan görs för att säljas och säljas fort
med usura, synd mot naturen,
är ditt bröd för alltid av trasor
är ditt bröd torrt som papper
ej av bergsvete, ej av starkt mjöl
med usura flyter linjen ut
med usura finns inga klara gränser
och ingen man kan finna sig en plats att bo.

Stenhuggare hållas bort från stenen
vävare från sin vävstol
MED USURA
förs ingen ull i marknad
får bringar ingen förtjänst med usura
Usura är en mjältbrand, usura
trubbar nålen i jungfruns hand
och stäcker spinnrens färdighet. Pietro Lombardo
kom ej av usura
Duccio kom ej av usura
Pier della Francesca icke; Zuan Bellin´ ej av usura
ej eller vore ”La Calunnia” målad.
Kom ej av usura Angelico; kom ej Ambrogio Praedis
Kom ingen kyrka i huggen sten med inskrift: Adamo me fecit.

Ej av usura St Trophime
Ej av usura Saint Hilaire,
Usura bringa mejseln att rosta
rost över hantverk och hantverkaren
Usura gnager vävstolens tråd
Ingen lär sig att fläta in guld i sitt mönster;
Azurn har kräftsår av usura; purpurn är obroderad
Smaragd finner ingen Memling
Usura dräper barnet i moderlivet
Det hindrar ynglingens friarefärd
Det har bringat till bädden kramp, ligger
mellan bruden och hennes brudgum
CONTRA NATURAM
Horor har förts till Eleusis
Lik hålla hov
på order av usura.

* * *

Tolk: Lars Forssell, ”Ezra Pound – 25 dikter”, Albert Bonniers förlag 1953 ( Goten har kladdat på några ställen)

Ref: ocker – On ”Canto 45” – Ezra Pound var profetisk
Noterat: ”Pound also believes that ‘with usura’ political and economical frontiers do not exist[2](line 18). In my opinion, with this line published in 1937[3], Pound foreshadowed the foreign policy of the United States and the allies during the near World War II (1939-1945).  A few years later, in 1942, Pound criticised the allies of being only united by one purpose, money: ‘Gold. Nothing else uniting the three governments, England, Russia, United States of America’ (qtd. in Collins Piper). It was in the decade of the 1930s when the modernist poet openly accused the Jews of being usurers (Wilmer). However, it is remarkable to say that there is no reference of this affirmation in ‘Canto XLV’.” ref

* * *

Canto XLV by Ezra Pound

With Usura

With usura hath no man a house of good stone
each block cut smooth and well fitting
that design might cover their face,
with usura
hath no man a painted paradise on his church wall
harpes et luz
or where virgin receiveth message
and halo projects from incision,
with usura
seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines
no picture is made to endure nor to live with
but it is made to sell and sell quickly
with usura, sin against nature,
is thy bread ever more of stale rags
is thy bread dry as paper,
with no mountain wheat, no strong flour
with usura the line grows thick
with usura is no clear demarcation
and no man can find site for his dwelling.
Stonecutter is kept from his tone
weaver is kept from his loom
WITH USURA
wool comes not to market
sheep bringeth no gain with usura
Usura is a murrain, usura
blunteth the needle in the maid’s hand
and stoppeth the spinner’s cunning. Pietro Lombardo
came not by usura
Duccio came not by usura
nor Pier della Francesca; Zuan Bellin’ not by usura
nor was ‘La Calunnia’ painted.
Came not by usura Angelico; came not Ambrogio Praedis,
Came no church of cut stone signed: Adamo me fecit.
Not by usura St. Trophime
Not by usura Saint Hilaire,
Usura rusteth the chisel
It rusteth the craft and the craftsman
It gnaweth the thread in the loom
None learneth to weave gold in her pattern;
Azure hath a canker by usura; cramoisi is unbroidered
Emerald findeth no Memling
Usura slayeth the child in the womb
It stayeth the young man’s courting
It hath brought palsey to bed, lyeth
between the young bride and her bridegroom
CONTRA NATURAM
They have brought whores for Eleusis
Corpses are set to banquet
at behest of usura.

N.B. Usury: A charge for the use of purchasing power, levied without regard to production; often without regard to the possibilities of production. (Hence the failure of the Medici bank.)

Ezra Pound, ”Canto XLV ” from The Cantos of Ezra Pound. Copyright © 1993 by Ezra Pound. Reprinted by permission of New Directions Publishing Corporation.

Written by gotiskaklubben

26 augusti, 2012 den 07:28

Publicerat i Gotiska Klubben

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Förvånande att bonniers gett ut sådana anti-semitiska hatskrifter som denna.

    christalbum

    26 augusti, 2012 at 11:04

  2. Trevligt.

    Nordbo

    27 augusti, 2012 at 19:33


Kommentarer inaktiverade.