Gotiska Klubben

Behrang Miri: ”Ramallah, Ramallah, när ska muren falla” Bra sväng, eller hur DN?

Written by gotiskaklubben

27 september, 2012 den 16:54

Publicerat i Gotiska Klubben