Gotiska Klubben

Rekordmånga invandrare är analfabeter

Written by gotiskaklubben

2 oktober, 2012 den 20:33

Publicerat i Gotiska Klubben

26 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. …och har vägglöss i bagaget.

  Innerstadskärring

  2 oktober, 2012 at 20:47

 2. Angående IKEA- katalogens retuscheringar av kvinnor i den Saudiska utgåvan.

  Kanske handlar om det ”allmänna rummets” neutralitet, eller icke-neutralitet, när kvinnor anses behöva ”nedtonas” från att synas där?

  I Orienten, och i muslimska länder, anses kvinnor tydligen i det ”allmänna rummet” vara ”oskyddade” om de inte befinner sig där tillsammans med någon, antingen med manliga släktingar, eller med andra kvinnor?

  Ensamma kvinnor i detta allmänna rum anses då kanske vara ”tillåtna” för just ”allmänheten”, d.v.s ”för vem som helst”? Kvinnorna verkar då i männens ögon just inte ”tillhörande” någon, och uppfattas därför som ”lediga”?

  Frågan är då om det i det manliga psyket faktiskt föreligger tendenser och viljor, att faktiskt, om möjligheten därtill finns, vilja ”gripa tillfället” inför en ”ensam”, till synes ”ledig” kvinna, och försöka närma sig denne på ett ”personligt” vis? Kanske att sådana tendenser kan finnas särskilt utbredda i just nationer som har utpräglat starka markeringar av de naturliga skillnader som de facto ändå finns mellan män och kvinnor?

  Med tanke då på den stora invandringen till Sverige av människor från sådana länder, så behöver kanske en dramatisk ”ny-inlärning och ny-omställning” ske bland flickor och kvinnor i ett land som Sverige?

  OM det är en verklighet att det manliga psyket hos kanske en ganska stor del av män på jorden, i just det allmänna, neutrala samhälleliga rummet, vill ta varje tillfälle i akt att på ett ”personligt” sätt kunna ”närma sig” sådana ensamma, till synes ”lediga” kvinnor, så behöver man kanske lära flickor och kvinnor att förstå sådana tendenser? (Med tanke på de höga våldtäktstalen i Sverige, så skulle man ju kunna föreställa sig att en sådan medvetenhet inte finns utbredd hos en majoritet av svenska flickor och kvinnor?)

  Kanske är det då förnuftigt för flickor och kvinnor att inte vistas i det allmänna rummet ensamma? Om de vistas där, borde de verkligen se till att vara skylda, för att undvika att bli betraktade som ”lediga”, eller ”tillgängliga” för vilt främmande män?

  De borde kanske absolut lära sig att inte bemöta främmande mäns blickar som kanske söker kontakt med en ”ledig” kvinna? Mannens psyke ser en ”chans”, och försöker göra ett ”kontakt”-försök, i en inbillad föreställning om att den ensamma och ”lediga” kvinnan verkligen skulle vara intresserad av något närmande från en komplett okänd man, eller verkligen vilja få ”uppmärksamhet”? (Där mannen sedan blir ”rasande” om han blir ”bortstött”, som i fallet med Elin Krantz?)

  (”Tillfället gör tjuven” heter det ju? Om det skulle finnas en massa ”diamanter”, eller ”guldkedjor”, som låg omkringströdda i det ”allmänna rummet”, till synes utan någon ”ägare”, så skulle nog också många kanske vilja ”plocka till sig” dessa ”dyrgriper” och ”värdesaker”? Flickor och kvinnor är helt enkelt för många heterosexuella män som ”dyrgripar”, och ”värdesaker”, som representerar ”värden” som är ”attraktiva”? Att förneka att en stor majoritet män är attraherade av kvinnor är nog bara dumt?…)

  Att det finns en ”tradition” i länder som t ex i Sverige, att en man inte oinbjuden, eller som inte på något vis blivit uppmuntrad därtill, tar någon som helst ”personlig” kontakt med en till synes ensam flicka eller kvinna i det neutrala allmänna rummet, utan förhåller sig just ”neutral”, t ex på bussar, gator och torg, affärer eller i hissar et cetera, har medfört att det funnits en förhållandevis relativt stor trygghet för flickor och kvinnor i detta svenska ”allmänna rum”, (naturligtvis inte utan undantag).

  Men den traditionen behöver inte vara begriplig, eller ens verka naturlig, för andra folks män, som har andra synsätt i sitt bagage, andra vanor och traditioner, andra åsikter och perspektiv?

  Detta ”fenomen” behöver kanske svenska flickor och kvinnor lära sig mer om, ju mer utomeuropeisk invandring som tas emot i landet?

  Bergfast

  3 oktober, 2012 at 09:40

  • BRILJANT !

   ÅMÅL

   3 oktober, 2012 at 10:18

  • Ps. Vad gäller ”kränkthet”, eller vrede vid att bli bortstött, så har ju den ”vreden” också visat sig vid flera andra tillfällen och sammanhang. T ex vid olika restauranger i Stockholm har ju förekommit skottlossning, när besökare nekats inträde, och sedan återvänt med skjutvapen, och skjutit vilt omkring sig, och också mördat flera. Så det är tydligen starka känslor av ”kränkthet” som kan sättas i rörelse vid tillfällen av ”bortstötthet”, som därför behöver läras mer om? Ds.

   Bergfast

   3 oktober, 2012 at 10:20

  • Helt korrekt. I Sverige gäller normen att kvinnors rätt till den egna personen och sexualiteten ska respekteras och det är en självklar del i innehållet i kurser sex & samlevnad. Samma kurser som föräldrar från andra kulturer kan slåss med näbbar och klor för att undvika att deras barn måste ta del av. Jag vet en briljant historia/religionslärare som lyckats få det sagt att det i alla tider av och till och i olika delar av världen har funnits patriarkaliska samhällen där man håller strängt på icke-sex före äktenskapet. För kvinnans del i första hand. Inte för männen. Varje vaken elev frågar då, om de unga männen har större frihet, var hittar de då kvinnorna? Jo, bland utövare bland världens äldsta yrke alternativt i slavklassen som kunde vara betydande i de samhällena.

   Läsare

   3 oktober, 2012 at 11:55

   • Nja, min kommentar handlade nog mer om just det ”allmänna rummets” möjligheter till ”neutrala” relationer mellan könen, vare sig kvinnor är ensamma eller i sällskap, och olika länders kulturella traditioner i dessa frågor, samt om svenska flickor och kvinnor behöver ”ny-orientering” i anslutning till den omfattande utomeuropeiska invandringen.

    Vad gäller ”kurser” i ”sex-och-samlevnad”, till kanske unga tonåringar i skolan, så har jag förståelse för de föräldrar som vill undvika att deras barn tar del av dessa.

    Över huvud taget är det ”offentliga rummet” alldeles för genomsyrat av och fokuserat på ”sexuella anspelningar” och ”sexuella relationer” över huvud taget, enligt mitt sätt att se.

    Sexuallivet tillhör ju det ”privata” livets sfär och borde inte ”hängas ut”, eller ”kläs av” så pass mycket som det görs i det ”offentliga rummet”.

    Det offentliga rummet är ju alltså det ”icke-privata rummet”, dvs. det ”samhälleliga rummet”, och att avhandla eller behandla ”privata, intima och familjära” relationer alltför mycket i detta ”offentliga rum”, blir i praktiken ett ”överskridande”, alltså en ”kränkning”, av en gräns för just det ”privata livets sfär”.

    Angående ”feministiska slagord”, såsom ”patriarkala samhällen”, så är jag nog inte med på de ”noterna” helt och hållet, eftersom det i hela ”naturen”, (som vi ju är en del av), oftast är ”hannar som krigar mot hannar”, för att erhålla ”gunst” hos ”honor”…..

    Sympatiserar heller inte helt och hållet med formuleringarna om ”kvinnors rätt till den egna personen och sexualiteten”, som inte riktigt vill ta hänsyn till att män och kvinnor faktiskt är mycket olika på en mängd olika områden, och inte minst på det sexuella området. Att vilja försöka ”jämställa” kvinnors och mäns sexualitet förbigår och förnekar, eller förbiser, vissa fundamentala och generella psykologiska olikheter mellan mäns och kvinnors möjligheter till sexuell ”lycka”, ”tillfredställelse” och ”harmoni”. Att kvinnor är mer beroende av att kunna känna känslor av förtroende, av trygghet, av tillit, av närhet och respekt till sin partner, för att därmed ha större utbyte av det sexuella samlivet, än vad en man i allmänhet har behov av att känna för att kunna ha något ”utbyte” av ”sexualakten”, det går nog trots allt inte att förneka. Detta medför konsekvenser. Och om man vill försöka ”sudda ut” dessa skillnader, och ”leda”, (”förleda”?), flickor och kvinnor in i inbillningen att de ”kan, bör och skall”, ”minsann” kunna ha minst ”lika mycket sex”, som männen kan, i ”jämställdhetens namn”, så är det en ”propaganda” som fundamentalt missar den grundläggande olikheten mellan pojkars och flickors, mäns och kvinnors, vägar till ”sexuell” tillfredställelse, harmoni och glädje.

    När den ”sexual-upplysning” som fått genomsyra både samhälle och också skola blivit alltför fokuserad på ”tekniska perspektiv”, och på ”rättighets-perspektiv”, och på att ”kvinnor minsann skall ha lika stora rättigheter som männen på det sexuella området”, osv., så har man fullständigt förlorat både respekten för det ”privata livets sfär”, samt respekten för att kvinnor och män faktiskt generellt sett är både, fysiskt, psykologiskt och känslomässigt mycket olika när det gäller sexuallivets område.

    Sedan vad gäller ”slaveri” i ”patriarkala samhällen”, och fattigdom, lidande och nöd i största allmänhet i mänsklighetens historia, så är det naturligtvis sorgliga kapitel….men att kunna avhjälpa missförhållanden som fattigdom, sjukdomar, lidande och nöd, med ”sexual-upplysning” är nog tveksamt…..

    Tror då mer på en ”propaganda” för ”trohet” och på en ”propaganda” av ”respekt” för det privata livets sfär, och också på ”propagerande” för ”heligt”, (och helande), beskydd av äktenskapliga föreningar som blir till gagn för familjesammanhållning som har större möjligheter att kunna leda till skydd för föreningen, som gagnar inte barnen och i förlängningen hela samhället…..

    Bergfast

    3 oktober, 2012 at 13:33

    • Korrigering av sista meningen:

     ….” som gagnar inte minst barnen och i förlängningen hela samhället”….

     Bergfast

     3 oktober, 2012 at 13:35

 3. Fria Tider does not tickle me at all but the title of the article is correct! It is not only the Somalians that are illiterates. There are plenty of other foreigners that I found pretty dumb and uneducated. Swedes generally prefer these half literate people with broken Swedish/English than people who speak fluently and articulate properly. I do not need to elaborate the reason why is so. Swedes have chosen to take these people rather than going for the highly educated ones.

  The problem with the educated ones is that they won’t take abuse from Swedes or any other rats. The day they feel they are not treated equally, they flee.

  DS

  3 oktober, 2012 at 18:32

  • You ‘educated’ third world people are most welcome to leave Sweden, we do not need you here, neither your so-called culture nor your contributions to the crime rates. Please, hand in your Swedish passports before you leave and go back being citizens of whatever loser country you came from.

   Swedes built Sweden, ragheads and blackies destroy it

   J. Klutz

   4 oktober, 2012 at 02:38

   • Do not worry you, dog! You are barking on a wrong tree. I am American with a straight dick! I would not even piss on your passport, let alone having any wish to acquire any such thing.

    DS

    4 oktober, 2012 at 04:32

    • With your ghetto language and unsophisticated manners, you are probably better off in that financially and morally s(t)inking ship called the mongrel USA. Say ‘hello’ from us to the jive monkey you have as skipper.

     J. Klutz

     4 oktober, 2012 at 06:45

     • Maybe you should come and prove your intelligence at Harvard or Silicon valley! Your absence are visible in those two great places.
      I am sure your best bet is the forest. And, it is not a great surprise that you will be forced back there when nobody really cares about buying your Volvo or Viggen (by the way you do not even own them).

      So, what have you invented in Sweden recently? A forest monkey that would lead you for the next century?

      DS

      4 oktober, 2012 at 13:33

      • Varför ser du ner på skogsbruk?

       Fyy Faan

       4 oktober, 2012 at 15:37

       • No, I do not look down at your forest industry. But it was a rhetorical reply to a retard, who knows nothing about his country and its tradition.

        DS

        4 oktober, 2012 at 16:45

      • Silicon Valley and other knowledge clusters in the US are probably the least mongrel parts you have, only Wasps and askhenazi jews, the odd asian (chinese/indian). Not a drooling blackie nor a workshy dego as far as the eye can see.
       When do you think the silicon valley boys will get tired of supporting crack-head welfare queens with five bastard children through their high taxes and move out? What have you got left in the USA then?

       J. Klutz

       5 oktober, 2012 at 03:17

       • You are not one those Silicon Valley boys that I know for sure. Your conspicuous absence are readily felt in the valley, dear. Come and see for your self! I know what you are! An inbred midget progeny, who has mental and physical limits and needs to be fu@ked from the rear end!

        FYI, Silicon Valley guys are not heading towards your country as far as I know unless you have created a taxfree zone in Sweden?

        Do you know that your name means you are a retard? Maybe you chose it sub-consciously! I bet an idiot pygmy would not ornate his/her hat with such accolade!

        Why not write something intelligent for the forum? Or, do you need to kill some blacks to get your ass-orgasm in your little tiny studio apartment? What is it boy? Spell out!

        DS

        5 oktober, 2012 at 13:29

        • As a matter of fact, I do connect a lot with Silicon Valley, hence my experience of never ever seeing any coons, sand niggers or degos (other than toilet cleaners). The lack of multiculti in Silicon Valley and similiars are part of a greter debate as it is impossible to blame discrimination any longer. I guess it is part of the evolution in the knowledgebased economy and you, blackie boy, had bad luck in the ovarian lottery. In any case, neither me nor any other whitie are any longer that excited to look after you with tax money. I guess you will have a very tough time ahead of you.
         PS//I love yor negro debate technique with all these profanities, however won’t really work in the professional world, only if you work as a pimp, crack dealer and/or live on social welfare.//DS

         J. Klutz

         6 oktober, 2012 at 00:53

         • Why connect with American Sillicon Valley when you hate everything that is American? Why sniff around Silicon Valley premises? Why not not start one in the Lappland area? What prevents you? Brain power?

          DS

          6 oktober, 2012 at 16:06

          • Tillgången på ultraren kisel.

           Fyy Faan

           6 oktober, 2012 at 18:42

          • Inget kisel -> Ingen kiseldal!

           Fyy Faan

           6 oktober, 2012 at 18:45

    • All you have is a big mouth, you dirty person! And I guess ”English” is the only language you can speak…

     Non serviam!

     4 oktober, 2012 at 13:56

     • Why not talk substance than resorting to personal attacks? I thought you are intelligent people who can do better than pygmies. Civility does not cost any money!

      DS

      4 oktober, 2012 at 14:11

 4. Rekordmånga invandrare är också våldtäktsmän.
  Aftonbladet och Expressen toppar med nyheten att domen nu har fökunnats i ett våldtäktsmål.
  Gärningsmannen är en 19-årig etnisk Svensk.
  Offret en 14-flicka.
  Mycket tyder på att de båda hade ett kärleksförhållande.
  Enligt Svensk lag är samlag med en underårig sedan en tid att beteckna som våldtäkt obeaktat relation.
  I det här fallet betyder det att ett ungt par som är intima; gör den ena parten till gärningsman och den andra till brottsoffer i rent teknisk bemärkelse.
  Det har inget med våldtäkt att göra.
  Att verkliga våldtäkter (överfallsvåldtäkter) inbegriper invandrare skrivs det ingenting om.

  Ur en psyko-social aspekt är det intressant att ta del av det sk brottsoffrets dagbok som hon valt att offentliggöra till en del här: http://lovisanystrand.blogg.se/2012/october/
  Framförallt bör man notera att hon den 21 Augusti, då det påstådda brottet skulle ha ägt rum frågar sig: ”did we really fall in love?” dagen innan skriver hon: ”Jag vet att du vill samma som mig” (sic!).
  På kvällen då flickan förmodligen är fylld av förvirring och skuldkänslor, författar hon ett brev till sin Far.
  Fadern, verkar det som, har varit frånvarande känslomässigt under hennes uppväxt och inte varit någon hon har kunnat vända sig till i förtroende. Istället för att avkräva honom på hans föräldraansvar gör hon honom till ett offer som behöver hennes medkänsla och bekräftelse. Flickan själv intar rollen som den vuxne eftersom den vuxne inte har någon autentisk plats i hennes liv. Hon skapar det som inte finns där.
  Sex veckor senare, i sin längtan efter bekräftelse utbrister hon: ”ska va me på nyhetsmorgon…på 4:an /…/ ska nog träffa Expressen sen /…/
  Hennes dagbok heter förövrigt ”Ung & Bortskämd”. Vi vet inte om hon skall vara med i nästa säsong i det här doku-dramat: http://www.svtplay.se/ung-och-bortskamd

  Förortskärring

  4 oktober, 2012 at 20:50

 5. Vårda språket. Detta leder väl ingen vart.

  gotiskaklubben

  5 oktober, 2012 at 15:55

  • My friend, I have not started this vulgarities in the first place. As a moderator you should have enforced the rule right at the beginning. The guy does even know who I am but thinks I am a black as if all blacks deserve such name calling from a bigot.
   I am sorry for this interesting discussion to come such stupid end. It is interesting to observe how many idiots are there to talk nonsense than focusing on the subject matter.
   Good day to you!
   -DS

   DS

   5 oktober, 2012 at 16:56

 6. Lägg ner! Snart stänger tråden.

  gotiskaklubben

  6 oktober, 2012 at 10:30


Kommentarer är stängda.