Gotiska Klubben

Mo Yan talar som 08-media

Censur är bra, någon måste skydda folket  från dem själva. svd

Written by gotiskaklubben

6 december, 2012 den 19:57

Publicerat i Gotiska Klubben