Gotiska Klubben

Skamligt: Miljonbidrag till Unga muslimer, 0 kr till SDU!

SDU missar miljonbidrag i år igen DN
Unga Örnar och Unga Pirater fick SDU:s skattepengar Fria Tider
258 miljoner till ungdomsförbund svd

Written by gotiskaklubben

14 januari, 2013 den 14:54

Publicerat i Gotiska Klubben

16 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Läs min kommentar idag på Aftonbladet om Björk samt Reinfeldt? Gäller Trojanska hästar!

  Stig Palm

  14 januari, 2013 at 14:58

  • Kan du inte kopa kommentaren och lägga den här.

   gotiskaklubben

   14 januari, 2013 at 15:17

 2. Min kommentar i Aftonbladet om försvaret;
  Reinfeldt kanske skulle läsa lite historia? TROJA är ett känt ställe som turistmål och väl känt för sitt fall? Folket i Troja fick en trähäst som gåva och blev början början till slutet.
  Vi har importerat många ‘hästar’ nu och de är beredda när de är tillräckligt många till antalet, att på signal utifrån och inifrån gå till attack. Hjälper JAS flyg, U-båtar då?

  Stig Palm

  14 januari, 2013 at 15:23

  • ”Hästen” är regeringen. Det är de som är Staten, tror de.

   sync99

   14 januari, 2013 at 23:40

 3. SDU vinner på detta nederlag. Nu sluter sig alltfler sympatisörer till rörelsen och den går inte att stoppa.

  Förortskärring

  14 januari, 2013 at 15:34

 4. Ungdomsstyrelsen tar ställning mot SDU
  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ungdomsstyrelsen-tar-staellning-mot-sdu-827789

  Ungdomsstyrelsen tar ställning mot SDU
  Sverigedemokratisk Ungdom
  Följ oss på Mynewsdesk
  2013-01-14 15:06
  Den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen meddelar idag att de delat ut 258 miljoner till hela 221 organisationer. Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, får avslag av myndigheten. Detta trots att SDU har lämnat in en fullvärdig ansökan, trots att SDU når upp till minimikravet om 1000 medlemmar och trots att SDU är en av Sveriges mest aktiva ungdomsorganisationer och ett av landets största politiska ungdomsförbund.

  En godkänd revisor har granskat SDU:s ansökan och skriver ”Granskningen har
  skett utan anmärkning.” SDU kopplade även in en jurist på ärendet för att
  påminna tjänstemännen på Ungdomsstyrelsen inför beslutet att ingen
  särbehandling på politisk grund får förekomma och att man hoppas på en opartisk
  prövning. Jur. kand. Anne Svensson, inriktad mot bland annat förvaltningsrätt,
  skriver:

  ”SDU är en ideell förening som idag utgör
  ett av landets största ungdomsförbund. Förbundet består av unga vuxna som är
  aktiva och vill engagera sig och utöva politiskt inflytande i samhället.
  Föreningen uppfyller Ungdomsstyrelsens krav för ansökan om organisatiosnbidrag
  och har för avsikt att verka helt i enlighet med de mål och syften som ansökan
  och som också US som myndighet syftar till att verka för”.

  ”SDU:s ansökan är välformulerad och
  tydlig. En revisor har också upprättat rapport där det framgår att granskningen
  har skett utan anmärkning.”

  ”Handläggarens information om vad som anses utgöra en brist i ansökan har dock
  varit oklar. SDU har återkommande försökt få information om vad det är som ska
  anses saknas och vilken komplettering som kan behöva göras men utan att något
  tydligt svar på detta har kunnat framkomma.”

  ”Under ärendets gång har beviljade ansökningar från andra sökande hos US avseende orgaisationsbidrag inhämtats av SDU. Vissa av dessa ansökningar synes ha uppvisat flera brister,
  långt större än de som US nu antyder sig bedöma att SDU uppvisar i sin ansökan,
  varvid det har kunnat konstateras att dessa andra sökanden har fått sina
  ansökningar beviljade, sina brister i ansökningarna till trots.”

  Här kan nämnas bland annat Sveriges Unga Muslimer, som valde revisor på
  styrelsemöte trots att både Ungdomsstyrelsen och muslimernas egna stadgar
  kräver att revisor väljs av årsmötet. Detta påpekas av Lena Hallberg,
  handläggare för SDU:s ansökan och den som drivit på beslutfattaren Fredrik
  Wikström att avslå SDU:s ansökan, som oacceptabelt men trots detta beviljas de
  unga muslimerna miljonbidrag.

  Juristens skrivelse avslutas:

  ”Med anledning av de indikationer som nu
  har framkommit från ungdomsstyrelsens sida om att särbehandling av SDU:s
  ansökan sker behöver nu betonas att ungdomsstyrelsen genom sitt kommande beslut
  behöver visa att det är en opartisk bedömning som har skett utan någon
  särbehandling av SDU:s ansökan i förhållande till andra sökanden, så som genom
  att betydligt högre krav på komplettering sker för SDU än andra sökanden. Om så
  inte framgår och om beslut om avslag fattas kommer SDU i annat fall finna skäl
  för att närmare titta på ungdomsstyrelsens hantering av ärendet, belysa frågan
  medialt samt överväga andra åtgärder så som att tillse närmare granskning av US
  ärendehantering, inte minst ur diskrimineringssynpunkt”.

  Ungdomsstyrelsen hänvisar i avslaget till en rad
  felaktigheter så som att SDU:s lokala föreningar inte skulle anta stadgar,
  vilket är ett krav för att få bidraget. Dock har SDU:s samtliga föreningar
  antagit stadgar. Ungdomsstyrelsen tycks helt enkelt inte ens ha läst förbundets
  stadgar eller väljer att medvetet ljuga här.

  Man hänvisar också till ”brister i de ekonomiska rutinerna som behöver
  utvecklas”, dock utan att närmare precisera detta överhuvudtaget och utan att
  man haft någon som helst synpunkt på detta under hela handläggningstiden och
  där såväl interna som externa revisorer inte funnit något att anmärka på.

  Slutligen anmärker man på SDU:s regler för medlemskap, vilket är ett system som
  delas av flera andra ungdomsförbund (bland annat MUF), där en medlem som blir
  medlem sent på hösten även blir medlem för nästkommande år. De medlemmar som
  inte uppdaterat sitt medlemskap minst en gång per år ska räknas bort från
  US-ansökan. Så har självklart varit fallet i SDU:s ansökan och revisor har
  intygat detta.

  US avslutar beslutet med följande skrivelse:

  ”Beslutet får inte överklagas”.

  ”Beslutet har fattats av Fredrik Wikström, chef för enheten för
  organisationsstöd, efter föredragning av handläggaren Lena Hallberg.”

  ”Hoppas att det blir fler etniska
  organisationer som söker nästa år”

  Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson skriver vidare i pressmeddelandet:

  ”Hoppas att det blir fler etniska organisationer som söker nästa år”

  En etnisk organisation är enligt Ungdomsstyrelsens definition följande:

  ”För att din organisation ska räknas som etnisk krävs att de flesta medlemmarna
  har utländsk bakgrund”.

  Det är således öppet för alla folk i hela världen utom svenskar. Skulle för
  många svenskar finnas i en organisation blir det avslag.

  Gustav Kasselstrand, förbundsordförande för SDU, kommenterar ungdomsstyrelsens
  beslut:

  – Ungdomsstyrelsen gör ett tydligt politiskt ställningstagande mot SDU.
  Förra året beviljades samtliga 100 organisationer med över 1000 medlemmar
  bidrag utom just SDU. Beskedet gör mig självklart otroligt besviken och
  förbannad över det sätt som en statlig myndighet behandlar ideellt engagerade
  ungdomar. SDU kommer att inleda en granskning av Ungdomsstyrelsen och deras
  beteende mot SDU och publicera allt på vår hemsida. Granskningen inleds i
  morgon och pågår tills vidare och fokuserar både på deras politiska ställningstagande mot SDU och
  deras verksamhet i övrigt.

  – Till er tjänstemän på Ungdomsstyrelsen som delar
  ut miljonbelopp till höger och vänster men som dunkar varandra i ryggen när ni
  avslår ett av Sveriges största politiska ungdomsförbund – till er vill jag
  hälsa att jag vet att ni hoppas på att knäcka SDU, men det kommer ni aldrig
  lyckas göra, vi engagerar oss i SDU för att vi brinner för vårt land och den
  elden kan ni aldrig släcka oavsett hur ni behandlar oss.

  Juristens och revisorns skrivelser kommer upp på SDU:s hemsida inom kort.

  För mer information

  Gustav Kasselstrand

  Videokommentar om avslaget

  070-825 15 72

  Anne Svensson

  Jur. kand med inriktning mot bland annat förvaltningsrätt

  Stance Juristbyrå

  08-586 489 10

  gotiskaklubben

  14 januari, 2013 at 15:58

 5. Mycket oklokt och en klar provokation. Man har bäddat in sig i en miljö av likatyckande och har ingen som helst känsla för vad som rör sig i skallen hos andra än den egna kretsen. Men så här är tongångarna bland de som är inom de grupper som har velat framstå som politiskt korrekta. Hemskt blir deras uppvaknande… själv är jag inte lika präktig som dom och har vetat detta länge.

  Asgeir

  14 januari, 2013 at 17:59

 6. Dessa monster arbetar högtryck för att legitimera skattefusk.

  MartinA

  14 januari, 2013 at 18:34

 7. Med en gang noen finansierer deg, får de makt over deg.

  Jeg er derfor ikke sikker på om det lønner seg i lengden for et ekte opposisjonelt parti å få offentlige penger. Med en gang noen får lønn er det ikke like moro å jobbe frivillig heller, og SDU har mange frivillige som legger ned mye tid.
  En siste fordel med å ikke få penger, er at det er et bevis på at elite-Sverige faktisk har en agenda om å ødelegge det svenske folk, og at de straffer de som motsetter seg folkemordsagendaen, mens de belønner de som kjemper for innvandring, integrering og assimilasjon.

  Oppsummert er det nok et bevis på at anti-rasisme egentlig betyr anti-hvit.

  mediakrig

  14 januari, 2013 at 21:47

 8. Muslimsk invasion från Nordafrika: denna lobbygrupp ”MERA SOMalier” http://www.hts.sundsvall.se/organisation.4.786dbd57135f4b3b5978000203.html
  leds av Saleh Dirawi. Han har som mål att integrera minst 70 miljoner Nordafrikaner i Sverige.
  Vakna upp nu för faan! Se vad som är på gång! Sverigedemokrater och andra Nationella – enad front!

  Förortskärring

  15 januari, 2013 at 10:27

  • Vad jag alltid har undrat i mitt stilla sinne är om det finns nån dold agenda här? Jag tänker på de olika gisslantagningarna, kanske någon grupp har tagit en gisslan vi inte känner til och kräver någon form av fristad i Sverige för sina medlemmar eller snarare familjer, vilket i praktiken är samma sak. Det finns andra europeer som varit gisslan i över 700 dagar, det vore intressant om det sammanfaller med hur många somalier som ”äntligen” får återförenas med sina familjer i de länderna.
   Dessutom är ren pengakorruption inte på något sätt begränsat enbart till Afrika. Ganska många somalier har köpt sig ett pass och en fristad i något av sina grannländer.
   Men på grund av den rådande blockeringen av frågan kan ju faktiskt vad som helst ske i Sverige, den journalist som skulle bara så mycket som peta i det här blir omedelbart beskylld för att vara medlem i KKK och ha mördat sex miljoner judar, jag vet endast alltför väl.
   Men nu är frågan ställd i alla fall…

   Asgeir

   15 januari, 2013 at 11:53

   • Intressant är att se hur Saudiarabien hanterar problematiken. Dom borde ju välkomna sina fanatiska trosbröder med öppna armar, men har fått kritik av SVERIGE för att dom omgående skickar tillbaka flyktingar som bara behövt ta sig över Röda Havet till MOGADISHU!

    Asgeir

    15 januari, 2013 at 11:55

    • I Nairobi bor det många somalier. Sist jag var där tröttnade en av dom på hallelujahropen från en kyrka som låg nära det område, Eastleigh, där det flesta bor. Så dom satte eld på kyrkan och slog de som försökte ta sig ut i skallen och slängde in dom igen. Jävla Jesusapor, liksom. En månad senare slängde nån en hemmagjord bomb in i en buss och dräpte sju passagerare och sköt sen på dom överlevande. Jag hörde smällen. Jag träffade något tidigare en rätt hotfull gosse i kostym vid ett köpcenter som visade sig kunna svenska och som inte lät trevlig. Han var somalier och hade massor av bekanta i Sverige. Jag inser precis som alla andra att inte alla somalier kan lastas för vad några få gör, men onekligen är gruppen oerhört problematisk och kräver en verklig särbehandling av mer än en orsak. Jag vet att jag inte talar för döva öron i det här sällskapet som jag dock tycker har lite väl lätt att dra alldeles för långtgående slutsatser, men jag lägger ändå upp detta.

     Asgeir

     15 januari, 2013 at 12:00

 9. Läs denna artikel: Planerna på Sveriges undergång”. Detta publicerades på den gamla Passagen för flera år sedan.

  Klicka för att komma åt planerna-for-sveriges-undergang.pdf

  ingeborg

  15 januari, 2013 at 15:54


Kommentarer inaktiverade.