Gotiska Klubben

Tino Sanandaji om invandring, nationalstaten och modern libertarianism

Tina Sanandaji2

”1. Jag håller överhuvudtaget inte med dig om att fri invandring är en ”liberal” princip. Det är en anarcho-kapitalistisk och vänsterliberteriansk princip. Adam Smith, Ricardo, Mill, Hayek, Friedman var alla för nationalstaten och så vitt jag vet inte för fri invandring. *De* hade en teori om nationen.

Det är moderna liberterianier som har övergett nationen, och i bästa fall har med staten. Nationen inkluderar ett social kompakt, liknande preferenser som gör prefrensaggregering i gemensamma beslut mindre problematisk, och en gemenskap som ökar tillit, samarbete och reciprocitet. Nationen är en ömsesidig försvar och sammarbetspakt.

Det är därför alla demokratier i väst har valt denna effektiva organisationsform, och ingen har valt anarchokapitalistism. (Några länder, som Somalia, har inte nationalstat utan stamsamhällen.)

Att delarav modern liberteriansm inte har utrymme för nationalstaten i sina modeller är ett skäl till att jag betraktar ideologin som bristande. Den kan inte förklara en av världens viktigaste och mest populära organisationsformer. är det i så fall medborgarskapstanken och nationen det är fel på, eller på vänsterliberteriansk teori?

2. Du tolkar inte mig helt rätt. Vi skiljer oss i första hand i ett jag ser medborgarskap i Sverige som en form av ägande, medan du ser det som en mänsklig rättighet. Min utgångspunkt är enkel: de medborgare som redan är delägare av Sverige får aldrig tas ifrån sina rättigheter. Därför har svenska män ingen rätt att ta ifrån kvinnor rösträtt, de är likvärdiga. De som inte är medborgare har dock ingen naturgiven eller gudagiven rättighet att få svensk medborgarskap, och därmed delägande i kollektiv resurser och möjlighet att rösta över andra svenskar.

Det är helt upp till svenska medborgare om de vill ta in andra i sin klubb, i landet som svenskar har skapat och som svenskar äger. Vill svenskar inte ta in någon i klubben så kan de ange vilket skäl som helst.

3. Klassisk liberalism var aldrig fientlig till nationalstaten, tvärtom. Liberaler deltog aktivt i att skapa Italien t.ex. Nationalstaten är i grunden en bra organisatorisk innovation som ökar friheten, gör kollektiv beslutsfattande mer effektivt och tryggar ägande av gemensamma resurser. Det är bara inom nationalstatens ramar som världens friaste samhället har kunnat uppstått.

Det faktum att en mutantform av nationalstaten missbrukades av Hitler (och då var det drivande inte nationalstaten utan Hitlers rasteorier) har lett till en överreaktion. Man glömmer att de som stoppade Hitler också var organiserade i nationalstater som USA och Storbritannien, samt att vi inte har slutat använda motorvägar bara för att Hitler gillade motorvägar.

4. ”i synnerhet inte när stater inte är resultatet av sociala kontrakt”

Detta är visserligen sant, men Hayek skulle säga att det privat ägande och nationalstaten båda växte fram genom den spontana ordningen och får sin legitimitet därefter. I vardera fall fanns det någon explicit social kontrakt, men båda gällande privat ägande och nationalstaten finns det en oskriven social kontrakt: om du skulle be svenska folket skriva ett kontrakt där vår nuvarande statsskick kodifieras skulle överväldigande majoritet skriva på.

Både nationalstaten och äganderätten har stark stöd i befolkningens traditioner, folk *gillar* nationalstater som Sverige och USA och det kombination av gemenskap och individuell frihet de representerar, det är inte alls sant att dessa stater tvingades på allmänheten med våld. Det är så nära ett socialist kontrakt man kan komma.

Medborgarskap är inte ett dugg mer ”godtyckligt” än privat ägande. Det går i arv i generationer (precis som privat ägande), är exklusiv och exkluderande (precis som privat ägande) och är populär för att det bidrar till samhällets effektivitet (precis som privat ägande). I båda fallen kan man med långa horisonter härleda det till att ha skapat någonting.

Svenskar medborgare och deras förfäder skapade Sverige, en klubb som andra i mindre framgångsrika klubbar vill flytta till. Det är därför inte ett dugg omoraliskt för svenskar att känna rätten att exkludera iranier i klubben som de har gjort åtråvärd.

5. Jag kommer inte att övertyga dig, för att vi har olika ideologier, men låt mig notera:

5.1. Från *mitt* klassisk liberala perspektiv finns det ingen paradox med att jag inte tycker att svenska män ska kunna ta ifrån svenska kvinnor deras rösträtt, medan jag inte tycker att svenskar har någon skyldighet att ge rösträtt över sina liv till alla på planeten som vill ha det. Paradoxen bygger på att du har en liberteriansk syn där nationen är illegitim och där du inte accepterar medborgarskap som ägande av en kollektiv resurs.

5.2. De allra flesta svenskar håller med mig om nationalstaten som en legitim konstruktion. Liberterianska ekonomer som av ideologiska skäl har vänt sig mot den borde därför klargöra för allmänheten när deras policyslutsatser bygger på att de förvägrar svenskar en moraliska rätt att kollektivt äga och fatta beslut om Sverige, och i stället menar att Sverige tillhör hela världen.

Ett exempel på detta är det så kallade ”globala perspektivet” som bland annat FN har använt i sina rapporter om invandring. Det betyder i klartext att invandring som gynnar invandrare men missgynnar värdlandet är bra.

På så sätt luras inte svenskar att tro att ekonomerna stödjer invandring för att de är bra för landet, när det i själva verket är dåligt för Sverige men bra för invandrare. ” Tino Sanandaji

Text från en kommentar av Tino Sanandaji på ett blogginlägg på Nonicoclolasos,

Svarta meningar av Goten.

Mer av Tino: Invandring, liberalism och välfärdstaten

Written by gotiskaklubben

25 januari, 2013 den 14:32

Publicerat i Gotiska Klubben

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Hur kan det komma sig att vi blir besegrade när sådana intellektuella giganter finns på vår sida?

    MartinA

    26 januari, 2013 at 12:55


Kommentarer inaktiverade.