Gotiska Klubben

Affes Statistik-blogg: Är sociala problem vanligast i orter med få invandrare?

affe

Written by gotiskaklubben

12 februari, 2013 den 19:33

Publicerat i Gotiska Klubben