Gotiska Klubben

Jan Tullberg i SMP: Staten är på väg att bli nationslös

jan tullberg jan tullberg

Staten är på väg att bli nationslös

LEDARE SMP 2013-03-30

Svenska försvarets instruktion, Soldaterinran, kan ses som ett tidsdokument som visar statsmaktens syn på Sverige och dess plats i världsordningen.

Versionen från 1966 beskrev soldatens uppgift: “värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och kultur”. Den reviderade versionen 2009 är ändrad till: “Med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land och frihet”.

Ordet “yttersta” låter kraftfullt, men riktigt vad som skall försvaras är oklart. I en tid präglad av EU och invandring framstår både “själva forma” och “vår rättsordning och kultur” som överord och har tagits bort. Den nationellt självständiga demokratin glider mot ett vagare medbestämmande och “vår kultur” mot ett vidare och vagare multikulturellt amalgam. Demokratins båda komponenter, demos folk och krati styre, anses behöva en revidering.

Demokratin representeras i första hand av den moderna västerländska nationalstaten. Denna utformning kritiseras dock ofta. I ett EU-perspektiv uppfattas nationalism och självstyre som en källa till konflikt som bör motverkas med överstatlighet. Den omfattande invandringen till Sverige utmanar den tidigare dominerande synen av Sverige som ett svensk folkhem.

Nu hävdas att en ny mångkulturell ordning är berikande i flera hänseenden. Denna kritik mot nationalstatsidén uppfattar sig inte som riktad mot demokratin utan snarare mot företeelser vilka ses som demokratiska ofullkomligheter. I varje reformförslag, oavsett intentioner, ligger inte bara en potential till förbättring utan också till försämring. Frågor måste ställas om en multikulturell utveckling är nödvändig och önskvärd.

I en serie brev till Smålandspostens läsare kommer jag att diskutera den multikulturella “revisionismen” av demokratin och ställa den mot uppfattningen att nationalstaten förblir demokratins stabilaste grund, medan “postnationella” lösningar löper hög risk att blir “postdemokratiska” och “postliberala”. Redan 1861 argumenterade John Stuart Mill för att demokratin förutsätter en nationalstat och att multikulturalism därför inte är kompatibel med demokrati.

Demokratin har under en period fungerat som en överideologi för olika politiska uppfattningar, men nu syns ett mönster där multikultur föreslås som överideologi och demokratin blir ett element som kan bli föremål för revisioner i detta överordnade projekt. Multikulturalismen är i sig inte demokratisk och det är oklart hur odemokratiska och demokratiska traditioner skall integreras.

Multikulturella entusiaster gör antaganden om att detta kommer att lösas på ett bra sätt. Den inställningen beskrivs ofta som ett val av en positiv attityd i kontrast till “rädsla”; rekommendationen är att gilla läget och se möjligheter, inte problem. Denna artikelserie har en mer problematiserande vinkling och det är just de demokratiska effekterna av en alltmer nationslös statsmakt som står i centrum. Kan en demokrati fungera väl utan ett demos?

Jan Tullberg  – docent i företagsekonomi

Written by gotiskaklubben

31 mars, 2013 den 07:05

Publicerat i Gotiska Klubben

7 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Idealet vore att ‘kopiera’ USA då Sverige är en ‘delstat’ i EU. Samtidigt går inte detta då vi inte är ett Europas Förenta Stater. Vi sitter med vår gamla enskilda stats författning men ändå inte som medlem i EU.
  Ser ut som ett slags ‘moment 22’ eller….?

  Stig Palm

  31 mars, 2013 at 10:49

  • Nationer inom EU har mindre självstyre än delstater i USA.

   christalbum

   31 mars, 2013 at 13:08

   • Tack för den informationen. Då kanske vi skulle kopiera USA rätt av? Verkar mer teoretiskt då Europa är belastat av sitt förflutna och massor av olika språk samt kulturer.

    Stig Palm

    2 april, 2013 at 13:42

 2. Ska följa dina brev till SMP……

  Hoppas också att du adresserar pros&cons i detta dvs både och
  för multi-kultur och demokrati och speciellt kostnader och vinster för de in-blandade medborgare såväl som entrepenörer . . .

  oldman94

  31 mars, 2013 at 16:16

 3. Helena Palena skrev om nationslösheten och hon förärades med mejl från Riksgälden:

  http://parnassen.wordpress.com/2013/03/26/mejl-fran-riksgalden-securities-and-exchange-commission-sec/

  Sofia

  1 april, 2013 at 05:46

 4. ”Vad hände med tanken på nationen som en fråga om solidaritet?”
  http://www.dn.se/ledare/kolumner/sverige-behover-en-ny-berattelse

  Förortskärring

  2 april, 2013 at 09:14

  • Socialisterna anser att Sverige är hundra år gammalt. DN-Maja nöjer sig med femtio år. Men att både öppna upp gränserna, avskaffa nationen och samtidigt bygga upp en syntetisk nationell och nysvensk känsla blir nog för mkt även för DN. Inte ens de mest hjärndöda bostadsrättsinnehavare i Stockholm kommer gå på allt detta hokus pokus.

   gotiskaklubben

   2 april, 2013 at 10:30


Kommentarer inaktiverade.