Gotiska Klubben

En man gick avsiktligt in i mig – summan av #hijabuppropet

Den samiska konvertiten som anmält att hon blivit misshandlad på grund av sin hijab säger sig nu ha blivit hotad och misshandlad av tre män i Haninge. Ont om vittnen även i detta fall. När feminister och islamister bor i samma kropp kan allt möjligt hända. Svensk media verkar dock inte längre vara speciellt intresserad av fallet. Nu är det döda katter som gäller. 🙂

en man

hi1

Veronica-Palm_1071744c

Hijab_1072616c

https://www.flashback.org/t2201660p116

https://www.flashback.org/t2202762p51

http://www.dn.se/sthlm/kvinna-i-sloja-attackerad-igen/

http://www.friatider.se/hijabkvinnan-overfallen-igen

Written by gotiskaklubben

24 augusti, 2013 den 04:01

Publicerat i Gotiska Klubben

10 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] Se även "En man gick avsiktligt in i mig". […]

  • Tack för den: ”Folkets könsidentitet i västerlandet angrips av politiska krafter (Rysk TV”

   gotiskaklubben

   24 augusti, 2013 at 08:05

 2. ”sharia4sweden”

  zeno

  24 augusti, 2013 at 08:42

 3. Lögnens makt är stor. Massmedia är den vidrigaste hora mänskligheten någonsin skådat.

  Markus Andersson

  24 augusti, 2013 at 11:08

 4. Ser inte kvinnan på bilden gravid ut? Allvar, kupp eller dålig SFI? Borde kanske varit ”En man kom avsiktligt i mig”?

  Argus

  25 augusti, 2013 at 07:31

 5. Formuleringen – han gick avsiktligt på mig – , hade nog varit bättre. Man kan dock förstå vad hon vill mena med meningen.

  Det som krockar här är förmodligen inte enbart två människor, av olika kön, utan också mentaliteter och föreställningar om just det offentliga och allmänna rummet, och vilket kön, detta rum tillhör?

  Den manliga föreställningen från mellanöstern, från Afrika, t ex Somalia, och kanske också Irak, Iran, m.fl. länder, handlar om den självklara föreställningen att just gatan, eller det allmänna rummet, torget, tillhör just männen därför att männen är de starkare där?

  I slutna rum, på universitet, på arbetsplatser övriga skolsituationer osv., kan dominans utövas av kvinnor i sina givna chefspositioner eller befattningar, eller genom annan statusmarkering, t ex höga betyg osv.

  När det kommer till det neutrala och allmänna rummet, där endast kön skiljer de olika könen åt, så är det manliga i allmänhet just det starkare, av bara ren fysisk styrka. Att på ren fysisk styrka kräva utrymme och företräde i detta allmänna rum är tydligen vad som präglar dessa länder där alltså manligheten har övertag, företräde och dominans i just det allmänna rummet, och där kvinnor också får lära sig att gå bakom mannen, eller kanske kliva åt sidan vid risk för kollision.

  Detta är västerländska kvinnor i allmänhet inte vana vid i just det allmänna rummet, på gator och torg, i affären, på bussar och spårvagnar. Om risk för kollision mellan man och kvinna, så förväntar sig oftast västerländska kvinnor att män artigt och belevat ger kvinnan företräde. T ex kanske håller upp dörrar, kanske kliver åt sidan och visar kvinnan företräde.

  Detta system, eller denna kultur, finns alltså inte i andra länder, och kanske särskilt i muslimsk tradition, med just en självklar rätt att ta just det allmänna rummet i anspråk, just med sin manliga förtursrätt där, i kraft av just i allmänhet sin fysiska råstyrka, som ju i allmänhet överskrider kvinnors fysiska styrkor.

  Detta är vad som kolliderar. Det är alltså helt olika kulturella värderingar kring beteenden i det allmänna rummet som kolliderar.

  Det som invandrade män med annan uppfostran, prägling och kultur, där då just självklart kvinnor skall vika åt sidan, eller gå undan vid möte med främmande män, eller gå bakom sina män, ute i det allmänna rummet, eller helst kanske inte alls vistas ute i detta (farliga och hotfulla allmänna rum?) många gånger kanske inte förstår och inser är då denna konstiga sed eller tradition att förhålla sig artigt, galant och respektfullt genom visa kvinnor företräde. Det framstår kanske för dem som på många sätt obegripliga och onaturliga sätt att förhålla sig, när för dem det självklara är att det allmänna och offentliga rummet tillhör männen?

  Man kan se fenomenet ganska ofta.

  Så frågan är vilka som skall anpassa sig, och förändra sig?

  Är det flickor och kvinnor i västerländska samhällen som är itutade en massa ideologi om jämlikhet som inte stämmer?
  Eller är det de invandrade männen från ickevästliga länder, med sina kulturella traditioner, kulturella präglingar och föreställningar som skall ändra sitt beteende i det allmänna stadsrummet?

  Alltså just när det gäller uppförande i neutrala möten med det motsatta könet?

  Om det är de invandrade kulturella präglingarna som skall förändras, vilka skall i så fall lära dem det västerländska beteendet och övertala dem om att det är det bättre kulturella systemet och traditionen?

  Är det kvinnorna?

  Skall de västerländska kvinnorna lära de ickevästerländska männen de kulturella seder och traditioner som gäller i det allmänna rummet?

  Finns det i så fall inte risker för deras välbefinnande? Och kanske också för deras liv och hälsa?

  Skall det vara de västerländska flickorna och kvinnorna som skall betala med sina liv för att undervisa invandrade ickevästerländska män om en kulturell sed som dessa flickor och kvinnor är präglade på och har lärt sig är det korrekta, nämligen jämställdhet, frihet, demokrati?

  Bergfast

  27 augusti, 2013 at 08:58

  • Ps.

   Också alltså präglingen och det förväntade beteendet och traditionen att kultiverade västerländska män i det allmänna och neutrala rummet förväntas visa en artighet och en respekt mot okända kvinnor. vid risk för kollision på trottoaren eller affären osv.

   Det finns en kulturellt präglad förväntan att män artigt går åt sidan och ger kvinnan företräde just i kraft av sin i allmänhet större fysiska styrka som då mer eller mindre avkräver en generositet, samt en elegans och en artighet, (från väluppfostrade västerländska män), i uppförandet.

   I ickevästerländska samhällen, och kanske särskilt i muslimska samhällen, finns alltså en motsatt tradition och prägling vad gäller regler, förhållningssätt och beteenden mellan okända kvinnor och män i det allmänna rummet.

   Männen förväntas ta plats och kvinnor förväntas kliva åt sidan. Dessa olika förväntningar orsakar alltså dessa krockar där män avsiktligt kliver rakt på kvinnor. Detta beteende som då uppfattas och ses som ett mycket oartigt, ett mycket burdust och ett mycket ociviliserat beteende, ur ett västerländskt perspektiv. Särskilt då kanske ur flickors och kvinnors perspektiv.

   ”Den som är stark måste vara snäll”…

   Ds,

   Bergfast

   27 augusti, 2013 at 09:40

   • Ps.

    Att, (och om?), nu någon svensk (ouppfostrad och oartig man?), eventuellt har dragit i någon kvinnas slöjbeklädnad, så kanske det kan finnas flera orsaker och förklaringar till detta.

    Kanske ses de slöjbeklädda kvinnorna då i själva verket som hantlangare, eller som propagandister, eller som förtrupper till, eller som verktyg för, och kanske även som demonstratiser för, ja, kanske i självaste verket som en form av kvinnliga soldater och vägröjare för islam och dess regler och kulturella ideal i det västerländska allmänna rummet?

    Kanske uppfattar en del västerländska män att de slöjbeklädda kvinnorna genom sin klädsel tydligt vill markera avstånd mot det västerländska samhället? Som då dessa (oartiga) män upplever vara en slags hånfull, eller kritiserande, gest mot just de västerländska kvinnornas klädstil och hela det västerländska samhället?…

    Vem vet…

    Samtidigt är det då alltså ganska så vanligt förekommande att just utomeuropeiska män kanske främst från mellanöstern och Somalia, m.fl. utomeuropeiska länder och traditioner, faktiskt praktiserar att verkligen gå rakt på många just ickemuslimska kvinnor med just en västerländsk klädstil, (valfri klädstil utan burka)? Vid situationer i det allmänna rummet där alltså krockar kan vara på väg att ske på trottoarer, i affärer, på torg, osv., där människor är fritt gående. Dessa utomeuropeiska män kan man alltså se gå rakt på de västerländska kvinnorna i stället för att då ge kvinnorna företräde. De ber heller inte om ursäkt för att de går rakt på dem, utan de verkar göra det medvetet.

    Detta kulturella fenomen i det allmänna stadsrummet hänger då samman alltså med de kulturella utomeuropeiska normsystemen, (kanske både i vissa ortodoxt kristna, ortodoxt judiska, samt muslimska samhällen, men kanske mest muslimska), som finns, (som jag beskrev i min tidigare kommentar). Där är alltså det allmänna neutrala stadsrummet männens självklara domän och där kvinnor bör, och skall, vika undan för männen, och också helst skyla sig själva.

    Detta som alltså då är tvärtom mot det västerländska idealet där(väluppfostrade och artiga) män visar företräde till okända kvinnor; öppnar dörrar, går åt sidan och ger kvinnor företräde vid risk för kollision vid trottoaren, på torget, osv. osv.

    Ds.

    Bergfast

    27 augusti, 2013 at 20:07

    • Vill vill vi inte ha jämställdhet? varför ska jag då vara ”artig” och ”belevad” och _särbehandla_ kvinnor genom att vika undan och släppa fram de/öppna dörren åt de om jag faktiskt kom fram till platsen/dörren först? ”Damerna först” ska _INTE_ gälla i ett jämställt samhälle, annars är det inte jämställt. Om jag idag öppnar dörren åt en kvinna för att vara ”artig” så vill jag att en kvinna ska göra detsamma för mig nästa gång om vi ska vara jämställda. Eller hur Mr. Bergfast a.k.a. civiliserad?? 😉

     //Jämställd ”Blatte” från mellanöstern

     Hadde

     10 januari, 2014 at 21:33

    • Detta var alltså ett svar till bl.a. följande

     ”Detta är västerländska kvinnor i allmänhet inte vana vid i just det allmänna rummet, på gator och torg, i affären, på bussar och spårvagnar. Om risk för kollision mellan man och kvinna, så förväntar sig oftast västerländska kvinnor att män artigt och belevat ger kvinnan företräde. T ex kanske håller upp dörrar, kanske kliver åt sidan och visar kvinnan företräde.”

     Hadde

     10 januari, 2014 at 21:35


Kommentarer inaktiverade.