Gotiska Klubben

Kommer EUs ”antifeministlag” att förbjuda Horatius elaka kvinnodikt?

”Ridentem dicere verum quid vetat?”
Horatius berömda Epod VIII anses vara världens elakaste kvinnodikt. Horatius skrev den, enligt vissa forskare, i vredesmod till en älskarinna som övergivit honom. Andra forskare säger annat, precis som det ska vara när man försöker tolka denna typ av personlig poesi med ett allmängiltigt innehåll.

Hur som helst tillhör Horatius västvärldens allra största diktare. Ingen kommer förbi hans skarpa manliga penna, hans otvivelaktiga förnuft och hans envetna strävan efter den gyllene medelvägen. Inte heller hans hans vältaliga humor kan underskattas:

”Vad hindrar mig att säga sanningen med ett leende”?

Nåväl gossar, eftersom EU snart ska förbjuda och straffa nedsättande omdömen om kvinnor, sk antifeminism, kan vi väl passa på att njuta litet av dessa djupt elaka och välformulerade ord i Epod Nr 8 , som skrevs cirka år 30 f.kr

Ebbe Linde som förnämligt översatt Horatius, Forumbiblioteket 1959, skriver så här i en not angående dikten: ”Adressaten är obekant, tydligen var hon en dam som Horatius fann efterhängsen och därtill irriterande genom den stoiska svada som hon förde på läpparna./ I begravningsprocessionen efter bemärkta personer fördes gärna bilder av den avlidne och hans förfäder.”

Horatius Epod VIII

– Att se dig rutten en gång och av långa år,
du som förslappar all min kraft –
se åldern plöja på din panna djupa rist
och tänderna svarta i din mun –
se kuttan glappa mellan torra skinkorna
som på ett magert kreatur!
– Skall tro det lockar då, ditt bröst, när pattarna
slänger som juvret på ett sto,
magen är skrynklig, klena låren slutar i
rundpelarlikt uppsvälda ben?

Jag gratulerar! Det blir bildprakt nog en gång
i din begravningsprocession…
och ingen kärring stapplar dessförinnan
fram på krumma käppar, mera böjd…
Men stoikernas böcker trivs naturligtvis
ändå bland sidenkuddarna?
Du ränner ändå efter skalderna med rop
att ungdom, skönhet är en lögn…
Sväller då muskeln mindre på en olärd dräng?
Är trolldryck mindre verksam där,
eller den formeln som du tvingas lägga till
magin ur ditt stolta sköte?

* * * * *

Ref: Waggish:  “Obscene abuse of a randy old hag”: Horace’s Epode 8 in Translation

Epode VIII – The Ancient Whore

Imagine asking what’s stolen my powers, you
Stinking whore, all this endless time,
When you’ve one black tooth, and when ripe old age
Furrows your brow with wrinkles,
When an ugly hole like a leathery old cow’s
Gapes between withered buttocks!
Yet that flabby chest, and those breasts, like the teats
Of a mare, can still excite me,
And that spongy belly, and those scrawny thighs,
Set on those swollen legs.
Bless you, and may masculine figures in triumph
Bear your funeral along.
Let no married woman wander about, weighed down
By rounder fruits than yours.
What if the little works of the Stoics prefer
To nest among silken pillows?
Illiterate sinews stiffen no less, do they:
Bewitched, it droops no less?
Either way to rouse it from a fastidious groin
It’s your mouth must labour hard.

ref: The Epodes

* * * * *

ROGARE LONGO (David West)

You dare to ask me, you decrepit, stinking slut,
what makes me impotent?
And you with blackened teeth, and so advanced
in age that wrinkles plough your forehead,
your raw and filthy arsehole gaping like a cow’s
between your wizened buttocks.
It’s your slack breasts that rouse me (I have seen
much better udders on a mare)
your flabby paunch and scrawny thighs
stuck on your swollen ankles.

May you be blessed with wealth! May effigies
of triumphators march you to the grave,
and may no other wife go on parade
weighed down with fatter pearls!

But why do Stoic tracts so love to lie
on your silk cushions?
They won’t cause big erections or delay the droop–
you know that penises can’t read.
If that is what you want from my fastidious groin,
your mouth has got some work to do.

ref: waggish

 

* * * * *

horace-epode-8VIII

Rogare longo putidam te saeculo,
viris quid enervet meas,
cum sit tibi dens ater et rugis vetus
frontem senectus exaret
hietque turpis inter aridas natis
podex velut crudae bovis.
sed incitat me pectus et mammae putres
equina quales ubera
venterque mollis et femur tumentibus
exile suris additum.
esto beata, funus atque imagines
ducant triumphales tuom
nec sit marita, quae rotundioribus
onusta bacis ambulet.
quid? quod libelli Stoici inter Sericos
iacere pulvillos amant,
inlitterati num minus nervi rigent
minusve languet fascinum?
quod ut superbo povoces ab inguine,
ore adlaborandum est tibi.

ref: denna

Written by gotiskaklubben

28 september, 2013 den 08:45

Publicerat i Gotiska Klubben

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Passa dig så att inte Malmströmskan och co får syn på
  denne psykopats extrema förakt för en åldrad kärlekspartner!
  Då kan du bli skyldig till att ”anti-feminist”-lagen vinner laga kraft!

  ÅMÅL

  28 september, 2013 at 09:05

 2. Goten är illa ute, den lagen kommer helt säkert att tillämpas retroaktivt, alltmedan August Strindbergs böcker flammar på bokbål.

  Lasse Wilhelmson

  28 september, 2013 at 10:48


Kommentarer inaktiverade.