Gotiska Klubben

HD: Vad innebär undantaget för journalistiska ändamål?

datainspektionenFråga: Vad innebär undantaget för journalistiska ändamål?

Svar: Att informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor som är av betydelse för allmänheten är sådant som ligger inom ramen för ett journalistiskt ändamål. Om personuppgifter behandlas för sådana ändamål är behandlingen i princip undantagen från personuppgiftslagens bestämmelser. Det måste emellertid fortfarande finnas en lämplig säkerhet för de personuppgifter som behandlas.

Undantaget är inte begränsat till journalister eller massmedier och det ställs inte heller några särskilda kvalitetskrav på verksamheten. Även en privatperson kan ha ett journalistiskt ändamål, till exempel när man bloggar. Däremot gäller undantaget inte vid publicering av uppgifter om andra personer om uppgifterna är av rent privat karaktär.

Det är Högsta domstolen som har gjort den här tolkningen av uttrycket ”journalistiska ändamål”, se NJA 2001 s. 409, målnr B293-00.

http://www.friatider.se/tusentals-svenskar-i-bonniers-asiktsregister
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-innebar-undantaget-for-journalistiska-andamal/

Written by gotiskaklubben

10 december, 2013 den 09:00

Publicerat i Gotiska Klubben

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Då är det denna lag som Expressen åberopar när de samarbetar med EXPO’s ”researchgrupp” (Robert Ashberg, Martin Fredriksson, Mathias Wåg etc). Fram till valet 2014 har man bestämt sig för att skrämma Sverigedemokrater till tystnad genom att spåra all kommentering på Sverigevänliga internetsidor och vidarebefordra dessa till mindre millisgrupper som AFA.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/expressen-avslojar-personerna-bakom-avpixlat_8808794.svd
  .
  http://sv.metapedia.org/wiki/Researchgruppen

  Förortskärring

  10 december, 2013 at 09:21

 2. Jag tweetade precis att de måste fällas för detta iaf.
  https://lagen.nu/begrepp/Dataintr%C3%A5ng

  LMarell

  10 december, 2013 at 14:34


Kommentarer inaktiverade.