Gotiska Klubben

Smålandsposten censurerar i efterhand kritisk ledare om Malmö

Uppdatering: 09:48 dök ledaren från SMP upp igen efter att flera sociala media  påtalat raderingen. Dock ligger den inte under ”Ledare” . Hur som helst lär vi få se mkt av sånt här i år. Enskilda journalister mot chefredaktörer och tidningsägare.

 

smr1

CENSUR Plötsligt är den bara borta. En kritisk ledare av Marcus  Svensson i Smålandsposten. Borta med vinden utan förklaring. Precis som i Korea. Jaha. Då går vi till den cachade sidan och finner den där. Twitterlänk: Malmö skadar asylsystemet

”Malmö skadar asylsystemet

LEDAREi går 00:30 | Uppdaterad 2014-01-02

I S-styrda Malmö ska barn till papperslösa få socialbidrag enligt full norm och papperslösa barnfamiljer få bostaden betald.

Beslutet i Malmö sägs vara grundat i Barnkonventionen. Men det är en politisk och inte juridisk tolkning som gjorts, ett sätt att hitta tyngd i en argumentation som väger lätt.

Det finns förvisso konflikter mellan olika offentliga institutioner i migrationsfrågor. Papperslösa barn ges rätt att gå i skolan och papperslösa ska också erbjudas vård i viss utsträckning. Vissa myndigheter har i uppdrag att se till att utlänningar som har fått verkställbara beslut om avvisning också får lämna landet, medan andra institutioner är ålagda att erbjuda samma personer tillgång till delar i välfärdssystemet. I den senaste migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet talades det dessutom om förbud för polisen att spåra personer utan rätt att vistas i Sverige genom att följa barn från skolan. Ska de polisfria zonerna nu även omfatta socialtjänsten? Den svenska asylpolitiken framstår inte som mindre ologisk och inkonsekvent efter det beslut i Malmö som fler kommuner kan ta efter.

Vi har och bör ha en generös asylpolitik i Sverige. Men för att principen om reglerad invandring ska kunna upprätthållas krävs att avslag på ansökan om uppehållstillstånd respekteras. Ett beslut om avvisning eller utvisning måste därför leda till att utlänningen lämnar landet. I första hand ska det ske på frivillig väg, med stöd av Migrationsverket. I andra hand är det polisens ansvar. Kommuner har inte till uppgift att medverka till avvisningar, men de ska heller inte försvåra dem.

smr2I Malmö har man passerat gränsen för vad som ankommer på en kommun att göra. Med socialbidrag och betald bostad till papperslösa barnfamiljer blir man en del av den utomrättsliga rörelse som gömmer personer utan tillstånd att vistas i landet. Det skadar inte bara det svenska asylsystemet utan också legitimiteten för svensk offentlig förvaltning.

Marcus Svensson
marcus.svensson@smp.se ”

https://twitter.com/gotiskaklubben/status/419678003770040320

Written by gotiskaklubben

5 januari, 2014 den 04:43

Publicerat i Gotiska Klubben

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Tack till Goten för tips […]


Kommentarer inaktiverade.