Gotiska Klubben

The Lancet: Dödligheten för engelska hjärtpatienter 35% högre än för svenska

En artikel publicerad i The Lancet jämför de kortsiktiga resultaten av akut hjärtinfarkt för patienter i Storbritannien och Sverige. Man har analyserat data från nationella kliniska register, tidstrender för vårdkvalitet och resultat för 119.786 patienter i Sverige och 391.077 patienter i Storbritannien. Resultaten visade att 30 dagar efter en hjärtinfarkt, var dödligheten för brittiska patienter mer än en tredjedel högre än för svenska patienter.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62070-X/fulltext
http://www.svt.se/nyheter/sverige/svensk-hjartvard-haller-varldsklass

Written by gotiskaklubben

23 januari, 2014 den 09:15

Publicerat i Gotiska Klubben