Gotiska Klubben

Aftonbladets hetsjakt på abortmotståndaren Ellinor Grimmark

Min fråga: Nedan bild av Ellinor Grimmark och ett barn hittade jag Facebook. Kan någon ge mig en lika kärleksfull bild av en svensk feminist och hennes barn. Lycka till med er spaning. Fotona kommer att publiceras här

ABORT Ellinor Grimmark är barnmorska och abortmotståndare. Därför har hon avskedats från Höglandssjukhuset. Grimmark har i sin tur DO-anmält sjukhuset och åberopar rätten till ”samvetsskäl”. Ref: svt dm

I Aftonbladet uppmanar Eva Franchell Ellinor Grimmark att byta arbetsuppgifter: ”Med all respekt för hennes tro, hon hade kunnat välja en annan specialitet”. Provitas  jurist Ruth Nordström är dock beredd att driva frågan vidare till Europadomstolen.

Written by gotiskaklubben

25 januari, 2014 den 10:08

Publicerat i Gotiska Klubben

21 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Så länge det finns människor som Ellinor Grimmark –
  finns det hopp för svenska folket.

  Sofia

  25 januari, 2014 at 10:33

  • Ja, abort bör kriminaliseras.

   Förortskärring

   28 januari, 2014 at 23:31

 2. Är inte insatt i det där med samvetsfrihet. Men en grundläggande tanke inom vårdetik, ända sen Hippokrates, är väl att en läkare ska ge liv, inte ta liv. Så jag tycker att vårdanställda bör kunna kräva att få avstå från att utföra aborter, och även om dödshjälp vore tillåtet så borde det kunna finnas en möjlighet att inte tvingas utföra det. Det blir väl tydligare i fallet dödshjälp, tror få skulle kräva att läkare skulle tvingas utsläcka liv.

  Men det bästa vore om inte staten alls utförde aborter, det borde ske privat med privata medel.

  kaisa

  25 januari, 2014 at 10:43

 3. Problemet med feminisme og barn, er at feministene blir mødre, og veldig ofte får de sønner.

  Feministene ser mødrene endre seg, hvor barnets ve og vel blir viktigere enn ideologier. For de gjenværende feministene vil barn da fremstå som en trussel mot feminismen, på samme måte som det som får medlemmer til å hoppe av andre sekter, vil fremstå som noe ondt for de gjenværende sektmedlemmene der.

  Dette med at damer liker å være mødre, og setter barnas behov foran sine egne, er for feminister ikke noe positivt, da det gjør at undertrykkelsen av kvinner kan fortsette.

  Personlig liker jeg ordet kvinnesak i steden for feminisme, da det i mine øyne handler om å rette opp bibelsk-borgelig kvinneundertrykkelse, og ikke gjøre kvinner til menn.

  Volksverhetzer

  25 januari, 2014 at 14:46

 4. Stat, Landsting och Kommun ska följa svensk lagstiftning därmed också dess personal. Det är samvetslöst att först under falska premisser tillskansa sig en utbildning via Landstinget och sedan referera sin religiösa samvetsnöd, Jag föreslår att hon återgår till att leva efter ALLA 10 budorden i sin helhet och inte använder dem fritt, ur sitt sammanhang, alltefter det passar henne i olika situationer.

  Katraina

  25 januari, 2014 at 15:16

 5. En kärleksfull bild, Linda Skugge med vedeldad spis och blygt barn, varsågod

  Vickan Eremita

  25 januari, 2014 at 17:32

 6. […] Klubben efterlyste kärleksfulla fotografier av feminister och sina […]

 7. Att hon är abortmotståndare hör väl inte till frågan, egentligen? Frågan är väl om hon kan eller inte kan utföra de uppgifter arbetsgivaren vill ha utförda? (Jag känner personligen en läkare som anser att aborträtten bör inskränkas. Det är dock hennes privata åsikt, som hon inte ger uttryck för i sitt jobb.)

  Jag sysslar med mjukvaruutveckling. En av de organisationer som använder mjukvara från mitt företag är amerikanska militären, vilket jag personligen – som pacifist – har ett problem med. Det betyder inte att jag skulle kräva att få specialanpassade arbetsuppgifter där jag kunde garantera att produkter av mitt jobb inte är används av militära organisationer som för krig. Snarare skulle jag byta jobb.

  Alexandra

  27 januari, 2014 at 20:32

  • Jag förstår dina argument. Men frågan kvarstår: ska en abortmotståndare inte få vara barnmorska? I min värld låter det lite kusligt.

   gotiskaklubben

   27 januari, 2014 at 22:08

   • Åsikt är inte saklig grund för uppsägning, vilket däremot arbetsvägran är. Med lite smidighet går det oftast att undvika det senare om viljan finns från båda håll, vilket vore rimligt i ett fall som detta. Att vägra anställning pga trolig/möjlig framtida arbetsvägran, är nog inte förenligt med arbetsrätten.

    Lasse Wilhelmson

    28 januari, 2014 at 16:56

    • En fråga. Om en starkt troende medlem i Jehovas Vittnen söker jobb på akuten, där det i jobbet kommer att kunna ingå att den arbetssökande kommer att tvingas utföra blodtransfusioner, skall sjukhuset ha rätt att inte anställa Vittnet? Vittnet kommer på grund av sin tro att vägra utföra den delen av arbetet där blodtransfusioner ingår. Eller anser du kanske att vi skall ha personer på akuten som har rätt att vägra utföra blodtransfusioner även om patienten ligger där med avskuren pulsåder och akut behöver blod?

     Lasse Norén

     19 februari, 2014 at 04:52

     • Alla människor är ”partiellt arbetsföra” på något sätt, eller bäst på vissa saker. Därför sker en arbetsfördelning, där enligt lag arbetsgivaren har sista ordet. Detta ”urval” sker både vid anställningsbeslutet och för den redan anställde.

      En läkare med en arm kanske inte bör vara kirurg och en sjuksköterska som är Jehovas Vittne kanske bör ges arbetsuppgifter som passar denne. Men bägge bör väl kunna ges en plats inom sjukvården?

      Lasse Wilhelmson

      19 februari, 2014 at 08:29

      • >”Men bägge bör väl kunna ges en plats inom sjukvården?”

       Javisst och Ellinor Grimmark kan mycket väl få jobb innom sjukvården, bara inte som barnmorska eller någon annan position där abort ingår som en del av arbetet. Men det hon gör är att kräva att få ett arbete där abort ingår som en del av jobbet och sedan använder hon sin religion för att kunna vägra utföra den delen av jobbet. Hon påtvingar därmed arbetsgivaren och patienterna att leva efter hennes religion.

       För att ta ett exempel; skall en taxiförare som är abortmotsåndare ha ”rätten” att vägra köra kvinnor till abortmotagningar? Om taxiföraren gör detta, skall arbetsgivaren ha rätt att sparka honom?

       Lasse Norén

       19 februari, 2014 at 23:47

       • ”– Jag har fått ett jobb på ett annat sjukhus som barnmorska, ett vikariat. Och där hade de inställningen att vi ska testa och se hur det går och än så länge har det inte uppstått något problem, säger kvinnan.”

        Det verkar väl vara en klok inställning och går det inte så får arbetsgivaren ge henne andra arbetsuppgifter eller omplacera henne om det går.

        När jag var ung fanns det vapenvägrare vid mönstringen, men även de som i strid mot lag vägrade att delta inom försvarsmakten utan vapen. Nu har vi ju inget försvar längre, utan bara soldater som frivilligt mördar människor i andra länder, vilket är lagligt i Sverige. Det senare tycker jag det finns större anledning att ”gå igång på” än en barnmorska som är abortmotståndare.

        Ingen taxichaufför har laglig skyldighet att ta någon passagerare överhuvudtaget och, som jag sagt tidigare, arbetsvägran är saklig grund för uppsägning.

        Lasse Wilhelmson

        20 februari, 2014 at 09:15

        • När det var mönstringsförsvar så hade du inget val som basse, du var enligt lag tvungen att mönstra och delta i totalförsvaret. I fallet Ellinor Grimmark så är det hennes val att ansöka och utbilda sig som barnmorska. Ingen har tvingat henne till det valet.

         Så för att nu ta din liknelse med försvaret:

         I det fallet skulle du vara så att en pacifist *ansöker* till en position i försvaret och när personen väl blivit anställd kräver att slippa utföra arbetsuppgifter som har med krig att göra. När försvarsmakten vägrar så säger sig pacifisten vara diskriminerad på grund av sin religion och kräver att försvaret skall ändra klassificering en av tjänsten så att den passer pacifisten istället för att den skall vara anpassad försvaret. I ett sådamnt fall sä staller man sig frågan, varför söker sig en passifist en anställning I försvaret? Uppenbarligen sä är anledningen ett forsök att tvinga försvaret att förändras, eller hur.

         Så varför söker sig en abortmotståndare till en tjänst där abort ingår som en del av jobbet? Uppenbarligen för att försöka tvinga på en förändring.

         En taxiförare som konsekvent vägrar köra kvinnor till abortmottagningar är ilikställd med en taxichaffis som vägrar köra personer med mörk hy. Arbetsgivaren har här rätten att sparka chaffisen för diskriminering.

         Lasse Norén

         20 februari, 2014 at 23:53

         • Din implicita slutsats verkar vara att Ellinor Grimmark handlar omoraliskt när hon följer en etisk princip om att ”gynna livet”. Livet är ju fullt av liknande motsägelser som bara kan lösas i den samhälleliga praktiken människor emellan. Jag tycker nog att du inte riktigt har förstått det och intar en alltför ”hatisk” inställning till människor med en annan uppfattning än din egen.

          Enligt ditt sätt att resonera så bör alla människor som är ”systemkritiska” av moraliska skäl välja att vara arbetslösa.

          Det får bli mina slutord.

          Lasse Wilhelmson

          21 februari, 2014 at 09:26

          • Ellinor Grimmark handlar omoraliskt när hon försöker tvinga andra personer att följa hennes vilja. I hennes fall så är det ingen som tvingar henne att ta ett jobb där det ingår som en del i arbetet att hjälpa till vid aborter. Hon kan neka det jobbet när som helst, det finns ingen lag som tvingar henne att bli barnmorska. Om hon ville jobba med enbart födslar och enbart små barn så finns dessa jobb redan, men hon har helt medvetet *inte* ansökt till de positionerna.

           Istället så har hon medvetet tagit ett jobb där hon vet att arbetsuppgifterna inkluderar att medverka vid aborter, ge abortrådgivning, ge preventivmedel etc. Sedan kräver hon att dessa arbetsuppgifter skall ändras så att de passer henne. Alltså, hon vill omdefiniera vilka arbetsuppgifter som skall gälla barnmorskor.

           Om hennes plan (”DO anmälan”) lyckas så kommer detta att påverka den fria aborten i landet. Detta eftersom det kommer att bli svårare att genomföra aborter om de som är anställda för att göra det jobbet plötsligt kan vägra med hänvisning till ”samvetsklausuler” och alla andra som är involverade i aborten, detta inkluderat patienten, måste anpassa sig till den som arbetsvägrar. Dessutom skall man inte ha rätt att sparka den som arbetsvägrar oavsett om denna persons vägran påverkar alla andra.

           Men om detta skall gälla för barnmorskor så måste det också få gälla för alla andra yrken i samhället och alla andra typer av ”personlig etisk/religös inställning” eller hur? Om så inte är fallet så är det ju diskriminering av andra åsikter än just abortmotsånd, och den typen av särbehandling kan vi inte ha i lag. Så personer på akuten skall då givetvis ha rätt att vägra medverka vid blodtransfusioner eller andra ingrepp som strider mot vad de anser. En person på ett slakteri skall ha rätten att vägra döda djur och stycka deras kroppar, En vegan skall ha rätt att vägra mjölka kor, En polis skall kunna vägra arrestera personer, en miliär skall kunna vägra använda vapen etc. *Och ingen av dem skall vi kunna sparka för arbetsvägran!*

           Vad I helsike ärt det för vansinnigt samhälle vi får då?!

           Lasse Norén

           27 februari, 2014 at 06:54

  • Tänk om Nelson Mandela tänkt som du tänker.

   Vickan Eremita

   28 januari, 2014 at 00:03

  • Of course abortion is the murder of an innocent child, hence all nurses should refuse to participate. Remember the Nuremburg trial. ”I was only following orders” didn’t cut it when it was determined the orders resulted in the death of innocent people.

   Bill Whatcott

   30 januari, 2014 at 19:21


Kommentarer inaktiverade.