Gotiska Klubben

Kapat etiopiskt plan har landat i Geneve, enl uppgifter på #ET702

etiopisk plan

FLYGPLANSKAPNING Enligt bekräftade uppgifter på Twitter ska ett kapat etiopiskt plan med destination Rom cirklat över Geneve i natt och sedan landat på dess flygplats. Kaparen är anhållen och besättning och passagerare är utom fara. Ref: #ET702

Kommentar: Intressant att följa en nyhet på Twitter långt innan den blivit offentlig. Det visar på Social Medias styrka gentemot etablerad media. Var och en blir sin egen journalist och var och en får själv värdera sina källor.

MSMs problem är uppenbart: man undviker både rykten och användandet av taggar, vilket marginaliserar dem i förhållande till social media.

Written by gotiskaklubben

17 februari, 2014 den 06:31

Publicerat i Gotiska Klubben