Gotiska Klubben

Chang Frick: ”Det antirasistiska grupparbetet i mellanstadiet”

chang frick

Det antirasistiska grupparbetet i mellanstadiet

”Så kom den där dagen då läraren fick i uppgift att vi skulle ägna en eftermiddag åt ett antirasistiskt projekt. Det är möjligt att det hette något om ”anti-mobbning”, men ämnet var tydligt. Alla var vi lika mycket värda oavsett bakgrund. Vi skulle göra ett grupparbete där vi diskuterade ämnet och sedan redovisa framför klassen vad vi kommit fram till, typ hur man bäst motverkar mobbning.

Till en början var jag min egen grupp, men det såg antagligen lite väl illa ut i lärarens ögon varpå han beordrade att jag skulle ingå i en befintlig grupp. Eleverna fick alltså välja själva vilka de skulle jobba med.

Jag kom att lära mig en sak den här dagen. Till en början hade jag naivt förväntat mig att klasskamraterna skulle inse hur de betedde sig mot mig, med tanke på vad denna eftermiddag handlade om. De gjorde kanske vissa, jag vet inte.

De andra killarna i klassen var inte speciellt engagerade med undantag från någon, men tjejerna var inte sena med att visa hur duktiga de var. När grupparbetena redovisades talade de vitt och brett om hur stolta de var över att ingen mobbning eller rasism förekom i vår klass och de var ännu mer präktiga när de redovisade vad de skulle göra om de upptäckte att någon behandlade en annan illa.

Samma ”klasskamrater” som alltså i princip dagligen talade om att de inte ville ha mig i deras klass följt av den vanliga repliken – ”Ska inte du flytta hem till Polen igen?”. Efter en stunds funderande kom jag till insikt om hur ögontjäneri fungerar, den där dagen i mellanstadiet. ”

http://changfrick.blogspot.se/2013/09/polisen-gor-inget-fel.html

Written by gotiskaklubben

24 februari, 2014 den 20:41

Publicerat i Gotiska Klubben