Gotiska Klubben

CrossTalking på RT med Paul Gottfried: ”Hur långt åt höger?”

Sevärd diskussion mellan Paul Gottfried och två typiska mångkulturförsvarare. Hur som helst är Russia Today på banan igen, eftersom MSM i Europa undviker denna typ av diskussioner.

Written by gotiskaklubben

25 februari, 2014 den 18:04

Publicerat i Gotiska Klubben

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Invandraren från England förnekar Gottfrieds tes att de europeiska folken har fått nog av kulturmarxismens mångkultur, feminism och bögkultur med att säga att EDL välkomnar homosexuella. Varför ska en sådan intellektuell sopa debattera med Gottfried? Han förnekade också att invandringen från tredje världen skulle innebära en ekonomisk påfrestning för de europeiska folken. Man anar att han där talade i egen sak.
  Tysken var en Expo-snubbe. Varken mer eller mindre. Snabbspola honom!
  Men Gottfried var skön att lyssna till. Varför hörs han eller någon motsvarande aldrig i svensk debatt? Inte ens paleokonservativa Fria Tider uppmärksammar denna auktoritet. Han ser i alla fall att nationalismen växer i Europa. Om inte SD upptäcker det snart också kommer de att bli marginaliserade liksom deras kompisar i Grekland blev. Förutsatt att ett anständigt nationalistiskt parti eller rörelse finns att tillgå naturligtvis.

  Jern&Betong

  25 februari, 2014 at 19:02

  • Ja det var tunt. FT ser världen i höger/vänster och har inte förstått att zionismen finns på bägge kanterna. De är väl också som alla rädda för att av just den kulturmarxistiska PK eliten bli kallade för ”antisemiter”. EDL är ju en del av kulturmarxismen som zionismen omfattar. EDL:s Jewish Division:

   Lasse Wilhelmson

   25 februari, 2014 at 20:36

  • Fria Tider har uppmärksammat Gottfried mycket.

   veto

   25 februari, 2014 at 22:16

 2. slutklämmen av han tyska snubben var ju som hämtat ur 1984 eller något. Maken till obehaglig person.

  ddd

  25 februari, 2014 at 20:59

 3. Vi vil ikke vinne noen debatter før masseinnvandringen presenteres som det forsøket på folkemord det faktisk er, uansett om hvor mye Gottfried har rett i at vi har blitt hjernevasket.

  Sverige er det landet som har kommet lengst i å få spredd memene om folkemord og antihvite, slik at dere nå begynner å få gode debattører som benytter seg av språkbruk ment for at vi skal vinne, i steden for dagens respektable som snakker spåket til de anti-hvite, som er konstruert for at venstresiden bare skal behøve å rope rasist for å vinne.

  Den samme gode organiseringsevnen dere svensker viser når det kommer til undertrykking av ”nazister og rasister”, har gjort at dere har verdens største alternative media, så det skal bli spennede å se når det ikke er argumentasjon om innvandrerkriminalitet, kulturmarxister eller raseforskjeller ”den gode siden” må forsvare seg mot, men at motstanderen heller vil snakke om at masseinnvandring er folkemord, og de som støtter dette er anti-hvite.

  http://www.samtidatankar.se/

  Volksverhetzer

  26 februari, 2014 at 00:47

 4. Kanske har ändå många av vänstersidans, och den liberala sidans, kulturmarxism, homofilpropaganda, extremismfeminism, manshat, familjehat, frihet utan ansvar, m.m. , lite överskattat folkflertalets gränslöst positiva syn på alla dessa – ideal – ?

  Det ligger nog en del i vad Paul Gottfried säger?…

  De – moderna – , de tror kanske, och är kanske övertygade om att det endast är de själva som befinner sig på den – goda – , politiska sidan i samhället? Detta samtidigt som stora delar av s.k. – vanligt folk – , kanske inte helt och fullt är så där totalt – med på deras noter – ? Trots den kompakta vulgärpropaganda, både inom skola och universitet som förekommer, samt inte minst som finns inom underhållningsindustri, film, reklam och teater och konst, så finns där en stor andel – vanliga människor – , som vill värna familjen, som är konservativ och som inte tycker om vulgärpropagandan i samhället? Samt även förstås inom den direkta politiska propagandan i politiska artiklar från politiska partiers uttalanden, om det ENBART goda i folkblandning, multikulturalism osv.….

  Det Paul Gottfried säger, att en stor grupp – vanliga, anständiga medelklassmänniskor – , är trötta på vulgärpropaganda, samt på familjefientlighet och också på extremismfeminism med en obligatoriskt hatpropaganda mot – vita förtryckande män – , det ligger nog en hel del i detta…

  En stor till synes hjärntvättad och förblindad massa av s.k. vänstermänniskor, av s.k. liberaler och s.k. kulturmarxister, framför allt inom etablissemang, verkar vara övertygade om att det endast är de själva som kan representera godhet genom att de antas stå för s.k. öppenhet, för s.k. frihet och för s.k. tolerans. …?

  Kanske man skulle kunna säga att – de förstår inte bättre?

  Just därför att de är så pass hjärntvättade och därmed så pass förblindade av just – förakt för – , ja, av – hat mot – , allting, och alla, som har den minsta avvikande åsikt i förhållande till dem själva?..

  Även många ungdomar är trötta på extremismfeminism, på vulgärpropaganda, samt på propaganda för – gränslösheter – av olika slag, och många ungdomar önskar sig både ordning och reda, samt att – vuxna skall vara vuxna – , och sätta gränser och ta ansvar för barnens väl och ve. …

  …”Den som älskar sitt barn, tillrättavisar det medan tid är”…
  ….

  Många av dessa s.k. kulturmarxister och s.k. liberaler, befinner sig kanske delvis ändå kvar i den hatpropaganda som drevs mot all etablerad samhällsordning och maktstruktur som fanns i de europeiska nationalstaterna vid det franska inbördeskriget? Samt som fanns i Ryssland vid det ryska inbördeskriget? Där då verkligen – hatet – mot all överhet var framtvingat och upp-piskat hos en stor del av befolkningen, så att dessa hatfyllda – revolutionärer – , skulle kunna förmås till att utföra de bestialiska mord och halshuggningar, mördande och dödande av alla – motståndare till revolutionen – , dvs. – kontrarevolutionärer -, som därmed kunde utpekade som just – onda – ?…

  Dessa – goda revolutionärer -, blev så förblindade och hjärntvättade av hat, att de ansåg sig begå – goda gärningar – genom dessa blodbad och massmord….?…

  Att dagens proteströrelser mot förd politik, är av olika kategorier och slag, är uppenbart.

  En del proteströrelser är faktiskt fokuserade direkt mot islam? (Kanske är de orkestrerade av intressesfärer som verkligen av olika anledningar vill få till stånd inbördeskrig i de f.d. europeiska nationalstaterna?….)

  Vem vet…

  De finns, eller fanns, sådana som EDL, m. fl., som då är främst fokuserade mot islam och inte mot massinvandring som sådan? De är fokuserade på islams s.k. intolerans mot homofilpropaganda, eller islams s.k. intolerans mot extremismfeminism, samt islams s.k. intolerans mot angrepp mot kvinnans viktigaste roll som barnaföderska och mor? Samt kanske också kritik mot islams s.k. intolerans mot alkohol?….(=Dåligt för alkoholindustrin?)…

  Dessa politikområden som kritiseras hos islam, är alltså paradgrenar för kulturmarxism och liberalism, och paradgrenar av s.k. godhet, s.k. tolerans, s.k. frihet, s.k. jämlikhet och s.k. yttrandefrihet osv. Dessa som då också anses stå för – det goda – i det västerländska samhället och där man då vill påvisa och mena att islam är emot. Dvs. emot s.k. frihet, s.k. jämlikhet, s.k. yttrandefrihet,och att islam anses därmed också vara emot s.k. demokrati och s.k. mänskliga rättigheter….

  Frågan är kanske ändå…

  OM denna s.k. kulturmarxism, denna s.k. liberalism, enbart och endast vore av – godo – , VARFÖR har då dessa västerländska samhällen, dessa s.k. demokratier med s.k. yttrandefrihet och allt, med alla s.k. friheter osv., INTE förmågor att kunna bevara sig själva?…

  VARFÖR fungerar inte s.k. yttrandefrihet? Varför fungerar inte s.k. demokratiska principer i praktiken? Varför fungerar inte s.k. jämlikhet i praktiken? Detta som de menar sig vilja ha och som de menar enbart är – av godo – , och som därmed förklarar dem själva också för att vara – de goda- , samtidigt som alla som på något som helst sätt är – emot – , automatiskt förklaras för att vara – de onda- ?

  Varför fungerar dessa värden inte i praktiken? Om nu dessa s.k. värden och dessa paroller, dessa slagord, dessa haranger, denna propaganda, dessa frase , från ett hjärntvättat (?) etablissemang anses vara så genomgoda och så genombra? Varför fungerar de inte i praktiken?…

  Skulle en armé kunna fungera effektivt om alla rekryter ville vara generaler? Om alla soldater skulle vara – kompisar och jämställda – ?

  Skulle ett politiskt parti kunna fungera effektivt om alla ville vara ordförande? Om alla skulle vara – kompisar och jämställda – ?

  Skulle en familj kunna fungera bra, om ingen ledning fanns? Om storebror inte tog mer ansvar än lillebror, om storasyster inte tog mer ansvar än lillasyster? Om föräldrar inte tog mer ansvar än barn och om alla bara skulle vara – kompisar – och – jämställda – ? Och om ingen auktoritet skulle anses få finnas hos någon, och ingen skillnad mellan – vuxna och barn – ?….

  Skulle en skola kunna fungera väl, om ingen auktoritet skulle anses få finnas och utövas av lärarkår? Om ingen respekt skulle anses kunna avkrävas av elever, samt inläras, uppövas och tränas av dem inför lärarkår och inför skolarbetet? Alla skulle istället anses vara – jämställda – och – kompisar – , och att all auktoritativ lärarutövning, (samt föräldraskap), med ansvar och krav på respekt, skulle då anses vara – av ondo – ?

  Det är nog ganska så tveksamt ändå…

  Bergfast

  26 februari, 2014 at 12:00


Kommentarer inaktiverade.