Gotiska Klubben

Utan internationalism, ingen nationalism…

Fredrik Hagberg från Nordisk Ungdom
UKRAINA Ett föga nationalistiskt land som Sverige ligger rätt illa till när de nationella kakorna ska delas upp i ett alltmer konfliktfyllt och attackerat Europa.

SD blir starkare på hemmaplan, samtidigt som de undviker de svåra internationella frågorna. Taktiskt riktigt, kanske, men knappast ideologiskt, eller ens pragmatiskt.

Svenskarnas Parti och Nordisk Ungdom blir genom sin oblyga internationalism de som får mest uppmärksamhet genom sitt stöd till nationalisterna i Ukraina. Och på något sätt är detta rättvist: utan internationalism, ingen nationalism.

Längre än så kommer jag inte just nu. Samlar istället ihop några läsvärda artiklar i ämnet.

FRIVILLIGA TILL UKRAINA! Motgift
Nordisk Ungdom in Ukraine Nordisk Ungdom
Svenska radikala ultranationalister på plats i Ukraina Nyheter idag
Svenska nationalister till Ukraina Fria Tider
Svenska radikala ultranationalister på plats i Ukraina Nyheter idag
Ukraina: Bildt och EU mörkar oppositionens nazistiska inslag Tommy Hansson
Tankar om Ukraina Oskorei

https://twitter.com/gotiskaklubben/status/438561939086929920

Written by gotiskaklubben

26 februari, 2014 den 07:07

Publicerat i Gotiska Klubben

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Skulle ändå vilja säga att det i alla fall – låter – bättre med:….”Utan nationalism ingen – INTER – nationalism”…….

  När de två stora stormakterna, Sovjet och USA, monterade ned muren 1989, så upplöstes det s.k. – kalla kriget – , och den s.k. – maktkamp – , som pågått mellan dem.

  Därmed försvann den utpekade – yttre fiende – som ansågs kunna hota respektive – stormakt – , vilket väl medförde att varken Sovjetmakten eller USA, öst mot väst, kunde använda sig av varandra som just – yttre fiende- , för just den inre sammanhållningen i nationen…

  Har en nation, eller upplever sig en nation, ha just en – yttre hotfull fiende – , så tenderar detta fenomen att föra samman en nations medborgare för att de just tillsammans ska kunna försvara sig. En ständig beredskap och bygga upp vilja till just självförsvar, och en funktion av sammankittande effekter…

  Utan – yttre fiender – , tenderar risker öka för att en nation ska sönderfalla inifrån…

  Att – fiendebilder – har förändrats i världen, i och med att de stora stormakterna verkar ha avvecklat sina fiendeförklaringar mot varandra, till förmån för samarbete (?), verkar ha medfört att det finnas önskningar om att istället avveckla alla former av – nationalism – , genom att införa potentiella fiendekonstellationer mellan människor, språk, religioner, INOM de europeiska och särskilt de skandinaviska nationerna…

  De skall alla – amerikaniseras – , och därmed – förintas -, just som små självständiga nationer, i det pågående projektet av skapandet av ett U.S.E.…

  Tråkigt för MÅNGFALDENS möjligheter till bevarande …

  De potentiella fiendekonstellationerna har förflyttats INOM nationerna….och möjligheter för nationerna att kunna bevara sina säregenheter, sina profiler, sina – hemlandskänslor för invånarna, (både för de nyinflyttade och för ursprungsinvånare), vilket riskerar att vara en grogrund för framtida inbördeskrigsaktiga scenarier…. Vilket kanske i sin tur är precis vad intressesfärer inom det multinationella näringslivet, samt den internationella bankindustrin osv., då egentligen är ganska så intresserade av…?

  Då till förmån för just en …. – ny nationsbildning -… ? I form just av U.S.E… ?

  Detta är tråkigt. Det är också smärtsamt och sorgligt.

  Detta ur ett perspektiv där just MÅNGFALDEN, med allt vad däri ingår, bland mänsklighetens alla olika folk, just riskerar att försvinna. …

  Det riskerar i förlängningen att bli till en överrationaliserad ENFALDIGHET där alla människor till slut blir – LIKADANA – . Där alla tvingas att avsäga sig identifieringen till just sitt eget folk och där någon historisk identitetsförankring till just det – egna folkets språk, historia, berättelse, kultur, tradition, musik, osv. , kommer att stegvis försvinna….

  Tråkigt.

  Bergfast

  27 februari, 2014 at 17:54

  • Ändring av felaktiga formuleringar:

   De potentiella fiendekonstellationerna har förflyttats INOM nationerna i Europa. Detta riskerar medföra att – hemkänslor inom nationerna – , för deras medborgare, försvinner. Även för nyinflyttade medborgare, som starkt avviker från nationernas profiler, både etniskt, språkligt, kulturellt och traditionellt, finns svårigheter att kunna känna sig som – hemma – med och till nationernas urspsrungsmedborgare.

   När olika befolkningsgrupperingar i en nation skall slåss och leka – herre på täppan – och eskalera missförstånd, motsättningar och tvister i en beskyllnings- och anklagelsespiral som stegrar sig, så riskerar det att skapa större eller mindre inbördeskrigsscenarier. Det i sin tur är kanske precis vad intressesfärer inom ett multinationellt näringsliv, både inom livsmedelsindustri, massmedieindustri, och också inom skola, vård och omsorg, och stora koncerner är gränslösa ägare, liksom också inom bankindustri osv., faktiskt önskar sig? Och då till förmån för just en …ny nationsbildning.. i Europa? Då i form av just ett USE..?(United States of Europé, som då är och blir – lillebror – , till USA?)? …

   Allt fler människor inom Europas gamla nationalstater, särskilt unga människor, blir alltmer – amerikaniserade – , just med hjälp av den amerikanska massmedieindustrin. De blir alla alltmer som kopior av amerikaner.?…

   Tråkigt för MÅNGFALDENS möjligheter till bevarande.

   Mycket tråkigt.

   Bergfast

   28 februari, 2014 at 09:27


Kommentarer inaktiverade.