Gotiska Klubben

Yttrandefrihet börjar bli en bristvara i det offentliga Sverige

röda korset2011 fick författaren Lennart Svensson sparken från Mittuniversitetet för att han skrivit något som ansågs olämpligt om Anders Breivik på sin blogg. Uppsägningen motiverades med att Svensson brutit mot Mittuniversitetets värdegrund.

I måndags sparkade Röda Korset en kvinna som arbetat ideellt i nio år (sic!) för att hon i deras ögon uttryckt sig olämpligt om invandringen i ett samtal som en invandrare ( ett äckel för övrigt) spelat in och sedan sålt till Aftonbladet som lagt ut det. Och därefter agerade Röda Korsets ledning. Eller mer korrekt, kvinnan sparkas inte, hon avgår frivilligt i vetskap om att media skulle jaga livet ur både henne och hennes familj om hon stannat kvar.

Diffusa begrepp som ”värdegrund” ”allas lika värde”, ”nolltollerans” och ”rasism” väger idag tyngre än grundlagens syn demokrati och yttrandefrihet. Och precis som under inkvisitionen och häxbränningens tidevarv är det vår tids präster, journalisterna, som har tolkningsföreträde. Än så länge. Men visst känns det som om det börjar knaka i fogarna inom etablissemanget! Lyssna gärna på Chang Fricks eminenta intervju med Röda Korsets generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström.

Ref: Dataattack sänkte Röda korsets hemsida Fria Tider

Fel åsikter – utesluts ur Röda Korset trots nio års ideellt arbete Chang Frick

Written by gotiskaklubben

10 april, 2014 den 19:03

Publicerat i Gotiska Klubben

23 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ordet VÄRDEGRUND används också av Nobelstiftelsen att inte bjuda in Jimmie Åkesson, SD, till Nobelfesten. Hyckleri är ordet.

  Stig Palm

  10 april, 2014 at 19:20

 2. Man kan inte låta bli att undra vad Ulrika Årehed Kågström gör för sina 86000 / månad! (Hörde jag rätt?)
  Det lönar sig tydligen att jobba med den svenska inkvisitionen!

  Sverre svensson

  10 april, 2014 at 20:01

  • Nu ska jag berätta en hemsk – vision – . Eller en hemsk fantasi alltså. Eller en – målning – , om man så vill….

   Det är människor, mängder och åter mängder av människor, stora som små, unga som gamla, men ungdomar och mest medelålders ändå, som sitter i öppna tågvagnar som sakta kör genom landskapet. Människorna sitter tätt, tätt bredvid varandra. Kanske ca 10 på varje bänkrad, med ca 20 rader i varje tågvagn, och tåget är oändligt långt. Oöverblickbart långt. Tåget kör sakta och det fylls med jämna mellanrum på, utan att stanna, med nya fullastade vagnar med människor …

   Detta tåg går ganska långsamt, men det ändå ständigt i rörelse. Passagerarna vet inte alls vart de är på väg, men de har en sak gemensamt där de sitter, tätt ihop på tågvagnarna. Det gemensamma är att de sitter och smågungar tillsammans, fram och tillbaka, samtidigt som de småsjunger, eller rabblar, en ramsa, en harang, en devis, som de samtidigt verkar vara – hypnotiserade – , av.
   Det är som om ramsan, orden, har en slags – hypnotiserande effekt – på passagerarna. Det verkar föra in dem alla i ett slags– transtillstånd – . De blir då – hypnotiserade – av denna ramsa, denna harang, denna – chant – . Kanske man också skulle kunna kalla ramsan för en slags – bön – . En bön, som då medför att passagerarna kommer in i detta transliknande tillstånd av hypnotisk art, som får dem att känna sig väl till mods.

   Denna ramsa, denna harang, denna paroll, denna bön, eller denna devis är då de rabblande orden, som de uttalar i kör, samtidigt som de då vaggar fram och tillbaka tillsammans på sina tågsäten i det oändligt långa tåget, som ingen varken kan kliva på eller av, utan endast färdas med, till för alla passagerarna okänt mål.

   Ramsan, den hypnotiserande och lugnande ramsan, låter då som följer nedan. Den uttalas med ett slags monotont halvsjungande, som har just en lugnande och samtidigt hypnotiserande effekt. Alla passagerarna på tåget blir egentligen som liknande gamla grammofonskivor som hakat upp sig, eller liknande programmerade robotar, som då är programmerade att upprepa den hypnotiserande frasen:
   – ”Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde”.

   Osv. osv. osv.

   Tåget åker hela tiden vidare, med en oändlig och oöverblickbar rad av tågvagnar efter sig som sakta fylls på med nya fullastade vagnar utan att tåget ens det minsta saktar in, eller stannar upp, så att människorna kan kliva av, och börja se sig omkring.

   ……..?

   Usch.
   Hemsk fantasi….!

   Bergfast

   11 april, 2014 at 09:29

   • Ps.

    I den här – bilden – , fick jag också lite associationer till den s.k. – Bingokvinnan – . Fastän passagerarnas hypnotiska mässande, halvsjungande och malande i en slags extas, inte var så högt och ljudligt som – Bingkvinnan – . (Dvs. reklamsnutten där en kvinna på en bingolokal håller för öronen, och skriker – bingo, bingo, bingo, bingo – , rakt ut i luften, även om hon alltså inte har fått – bingo – ….)

    Bilden av de självhypnotiserande passagerarna – klarnar – alltmer, då det faktiskt (i – fantasin – )kan anas att de varken kan kommunicera med varandra, eller egentligen ens – se – varandra….

    De är så upptagna med att – mässa – på orden, på formeln, på kredot, parollen och devisen, att de blir totalt förblindade, och också – döva -, på kuppen. De förlorar samtidigt i det hypnotiska tillståndet förmågor att kunna reflektera, fundera, tänka och analysera sin tillvaro…

    De förlorar helt enkelt förmågorna att kunna kommunicera.

    De blir hypnotiskt robotaktiga istället och avsäger sig därmed sina mänskliga egenskaper….

    Och detta frivilligt, bara genom att chanta ordformeln, om och om igen: Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde…..

    Det är verkligen en både sorglig och skrämmande – syn – ….

    ……

    De verkar i sitt hypnotiska tillstånd ha slutat att ens fundera över vad dessa ord egentligen säger, eller vad de egentligen betyder eller innebär….

    De verkar inte fundera över att dessa ord i verkligheten kan betyda och innebära att alla människor, i praktiken, har exakt lika – noll och intet värde -. Det verkar inte ens föresväva dem att samtidigt då detta eventuella noll-värde är då just exakt – lika mycket noll – för just alla människor? Detta verkar de inte fundera på när de rabblar sina ramsor…..

    Samtidigt verkar de heller inte kunna, under hypnosen, fundera över – för vem -, eller – för vilka – detta absoluta – lika värde – , skulle vara gällande….

    För vilka, eller för vem, är alltså har alla människor lika mycket – värde – ? För varandra? För andra?

    För vilka? För vem?

    För kineser?

    Är alla människor runt jordklotet – lika mycket värda – , för alla kineser, såsom kineser själva med mycket stor sannolikhet kan antas vara värda, för just kineser, och deras möjligheter till – hemmakänslor – , samt förmågor att kunna skapa ett tillitsfullt, välfungerande och sammanhållande samhälle?…

    Eller för amerikaner?

    Är alla människor runt jordklotet – lika mycket värda – , för just alla amerikaner, såsom amerikaner själva med mycket stor sannolikhet kan antas vara värda, för just amerikaner, och för deras möjligheter till –hemmakänslor – , samt för deras förmågor att kunna skapa ett tillitsfullt, välfungerande och sammanhållande samhälle?

    Osv. osv. osv.

    …..
    Detta är det ändå i praktiken inte så särskilt troligt att det verkligen är, för någon nation eller för något folk, någonstans runt hela jordklotet? Så – devisen – att alla (andra ), människor, verkligen har (och är ) lika mycket – värde – , för just dem själva, den verkar i praktiken egentligen inte gälla några människor alls?…

    ….

    Alla människor runt jordklotet tillhör ovillkorligen arten människa, helt enkelt därför att alla helt enkelt föds till just digniteten – människa -.

    Men inga människor kan inte i praktiken någonstans runt världen ha ett lika – värde – för alla olika människor. Alla människor har behov av just identifiering till, och identifiering med, just sina signalement, både vad gäller språkliga, etniska, historiska och kulturella signalement, som för var och en betyder – hemma – .

    Det är en fullkomlig omöjlighet för absolut alla människor att ge alla människor ett för dem ett – lika värde – , som de ger sina anhöriga, sina släktingar, sina folkfränder och sina nationsfränder.

    Därför är denna devis, dessa ord, denna fras och dessa formuleringar om alla människor – lika värde – , egentligen inte ens en human devis, (eller formulering). Alltså inte ens en människovänlig devis för människan själv.

    Inte mot någon endaste människa.

    Ds.

    Bergfast

    12 april, 2014 at 11:01

    • Vad är en människas värde?

     Jern&Betong

     12 april, 2014 at 12:29

     • Det är nog en mycket, mycket svår fråga…

      Förmodligen är det både enklare, och kanske också förnuftigare, (?), att istället fråga:

      Vad är en – människa -…?

      En människas – värde – , kan egentligen inte fastställas eftersom alla människor i praktiken har just för alla människor ett – olika värde – , (för just var och en människas välbefinnande och -hemmakänslor – osv.)

      Denna realitet är det människovänligt att tillerkänna just alla människor….

      Att försöka avkräva alla människor att möta och bemöta och ge alla människor i deras omgivning, ett för dem själva – lika värde – och – betydelse – , för deras eget välbefinnande, vore i praktiken någonting inhumant och någonting degraderande för. Det är någonting omänskligt, ja människofientligt att göra därför att just det inte tillerkänner människan att vara den sociala varelse, med de identitetsbehov och de behov av – hemmakänslor – som människan som just en familjär varelse är och har.

      Detta eftersom inte någon endaste människa kan praktisera denna devis i verkligheten, så är den i praktiken inhuman.

      Alla människor bemöter alltid alla människor olika.

      De kan i verkligheten inte göra någonting annat, eftersom människan är en social och familjär varelse, som identifierar sig själv med dem som – liknar – , henne själv både språkligt, kulturellt, ideologiskt, etniskt, socialt och religiöst, och med det som för respektive människa betyder just – hemma – .

      Sådant är människovänligt att ta hänsyn till och visa förståelse inför, eftersom det är ett allom mänskligt fenomen som finns hos jordens alla olika folk och kulturer.

      Fenomenet bidrar också till att just den – mångfald – , dvs. den språkliga, etniska, kulturella, traditionella mångfald som finns inom människosläktet runt jordklotet, med allt vad däri ingår, faktiskt kan fortsätta att leva och finnas…..

      En mångfaldighet är bättre och roligare, för alla människor, i detta avseende, än en enfaldighet, där alla till slut blir – likadana – ….
      .

      Bergfast

      12 april, 2014 at 13:12

      • Jag instämmer. Värdet mäts av varje individ och denne åsätter alla människor olika värde och dessutom ändras dessa värden med tiden.
       Värdet har ingen betydelse för allas likhet inför lagen.
       Värdet har inget att göra med individers rättigheter och alla har inte heller samma rättigheter.

       Jern&Betong

       13 april, 2014 at 22:02

 3. kardinal Richelieu lär vid något tillfälle ha yttrat ”visa mig den hederligaste bonden i Frankrike och låt honom yttra tre meningar – och jag skall däri finna anledning att låta hänga honom”

  med andra ord – vill man missförstå så missförstår man och har man makten så har man

  för att försöka råda bot på godtycket så uppstod bland allmogen krav på rättsligt säker process där den som anklagar SKALL BEVISA sin anklagelse på ett rättsäkert sätt

  det är jävligt illa att inte generalsekreteraren kan specificera EXAKT VAD som tanten sagt som anses strida mot röda korsets värdegrund

  zeno

  10 april, 2014 at 20:55

 4. Peter Harold sätter fingret på den ömma punkten. RK är helt beroende av statens pengar och har inte råd att darra på manschetten när det gäller Demokraturens dogmer. http://peterharold.wordpress.com/2014/04/10/en-f-d-roda-kors-volontars-syn-pa-rasistskandalen-i-falun/
  Det är så den totalitära makten upprätthålls. Det offentliga avkräver folket enorma skatter och använder dem till att avlöna sina bandhundar samt att muta de passiva stödtrupperna. Ett maffiasamhälle helt enkelt.

  Jern&Betong

  10 april, 2014 at 21:26

  • en totalitär makt upprätthålls genom att bruka terror

   uppsägningar – offentliga uthängningar – uteslutningar – fysiskt våld

   skulle detta ske på ett individuellt plan vore inte mycket uppnått – centralt är därför att dessa terrorhandlingar kommer den stora massan till del genom massmedia – eller ska vi kalla den terror-media

   ”det ögat inte ser gråter det inte över”

   offentliggörandet är av denna anledning central – ALLA ska veta vad som väntar den som törs käfta emot

   zeno

   10 april, 2014 at 22:52

 5. rätt intressant att flosken ”allas lika värde” används som argument då uppenbarligen är hon generalsekreteraren värd 86k mer än tanten när det kommer till kronor och ören

  robban

  11 april, 2014 at 11:32

 6. Det är så här media beter sig, Förstör människor i processen att driva sina förljugna teser om svenskarnas rasism, nazism och annat påhittat djävulskap. Jag lider med kvinnan som utsatts för denna själsliga våldtäkt av Aftonbladet. Sveriges största tidning utmålar, utan att blinka, en 70-årig dam som rasist. En dam som arbetat ideellt i nio år för att hjälpa sina medmänniskor som har det svårt.

  Det är bottenlöst, det är ondska, det är ett brutalt övergrepp mot denna kvinna. Fy fan!!

  Samtidigt sitter Dan Park och ruttnar på häktet i Malmö medans den prisbelönta researchgruppen botaniserar i sitt register innehållandes 6200 människor som på ett eller annat sätt uttryckt sitt missnöje med västvärldens mest extrema invandringspolitik.

  Mina tankar går till de där hårdingarna i Ukraina som örfilade upp nån TV-bolagssnubbe…I dag, här och nu, vet jag inte vad jag skulle göra om jag fick chansen att möta Helin eller Mattsson på ett avskilt ställe. Det här är inte några ”publicister” med funktionell ryggrad, heder eller moral i kroppen. Dom är as och ska behandlas därefter.

 7. Inkvisitionens tjänare är verkligen en tidlös skam för mänskligheten.

  Markus Andersson

  11 april, 2014 at 17:44

 8. gotiskaklubben

  11 april, 2014 at 18:24

  • Herrejävlar vilken ynkedom till människa mannen (?) bakom kameran är. Kan en människa sjunka lägre än så här? Lägre än en sjunken båt som Lundell sjunger. Det finns såklart även fler i denna absurda historia som inget annat förtjänar än ett hederligt vämjeligt förakt.

   Hugsvala

   11 april, 2014 at 20:12

   • Helt sant. Men jag tror ändå vi måste borste från aset bakom kameran. Han förtjänar sitt öde.

    Men detta handlar om något mer fruktansvärt: svensk media är på väg att avrätta/utnyttja/hänga ut vanligt folk som inte säger det media vill. Svensk media är på väg att spränga alla anständighetens gränser. Detta skådespel handlar om ren ondska.

    gotiskaklubben

    11 april, 2014 at 20:27

   • Han är vidrig. Det han säger är att svenska folket och våra ungdomar ska finna sig i att spela andrafiolen. Det är invandrarna som har störst rätt till Sverige – inte svenskarna. Fanskapet står och har ordet RASIST på tungan, men får inte fram det under inspelningen. Han är ett typexempel på det överlägsna ockupantbeteende många invandrare slänger sig med i dag – livligt påhejade av media och andra moraliskt bankrutta människor.

    Men det är Aftonbladet som tar beslutet att publicera den här osmakliga smygfilmade filmsnutten och i samma veva – med Gotens terminologi – Avrättar den här 70-åriga volontären.

  • Det som känns lite vagt och oklart i hela den här historien, där kvinnan uppenbarligen hamnar i ett politiskt samtal, det är oklarheterna kring hur samtalet över huvud taget hamnar där det hamnar.

   Vilka frågor ställdes från början? Hur kommer det sig att de plötsligt börjar tala politik, och – politiska lösningar -, kring olika samhällsproblem?

   Kvinnan hamnar lite i en försvarsposition av någon anledning, och verkar inte kunna formulera sig helt samlat och klart. Varför?

   Har mannen anklagat henne för någonting? Har mannen anklagat det svenska samhället för någonting?

   Det är svårt att förstå hur samtalet hamnar där det hamnar. Kvinnans sunda förnuft säger henne att om det finns varken bostäder eller arbete för de inhemska ungdomarna, hur skall då landet kunna ta sig an väldigt många människor, och väldigt många ungdomar, utifrån?

   Vilket måste ses som just en sund och förnuftig – politisk – , kommentar, i just politiska frågor.

   Mannen är attackerande och anklagande mot hennes åsikt, som hon tydligen i samtalet blir pressad till att formulera under samtalets gång?

   Det skulle vara mycket intressant att veta hur samtalet hamnar på denna politiska nivå från början…

   När palestinier vill kämpa för sitt Palestina, och för sina palestinska identiteter, och för sitt palestinska språk och folk, så anses det vara naturligt.
   När kurder, kroater, albaner, rumäner, ungrare, vill kämpa för sina identiteter, och för sina språk och folk, så anses det vara naturligt.
   När kineser, japaner, polacker, ukrainare, ryssar, spanjorer, engelsmän, italienare, fransmän, greker, libyer, kongoleser, sydafrikaner, somalier, chilenare, brasilianare, peruaner, egyptier, israeler, samer, romer, eskimåer, aboriginer, kristna, judar, muslimer, osv., vill göra samma sak, så anses det vara förståeligt och naturligt.

   När nordbor, dvs. svenskar, finnar, danskar, norrmän, vill göra samma sak, så anses de plötsligt onaturligt?

   Eller det anses t.o.m. som varande fientligt mot några – andra – ?
   Eller t.o.m. som varande motarbetande mot – alla människors lika värde – ?
   Och också som varande s.k. – rasistiskt – ?

   Detta är egentligen mycket märkligt.

   Det är mycket, mycket märkligt.

   Bergfast

   11 april, 2014 at 20:43

  • När killen sa att han kände sig ledsen av gummans uttalanden skorrade det falskt. Han lät snarare triumferande för han hade satt fast henne i fällan.

   Sofia

   12 april, 2014 at 07:40

 9. Jag är mållös … har bara förakt kvar för etablissemangets behandling av vanliga hederliga människor. Det känns som om det inte finns någon möjlighet till dialog längre … Vilket mörker.

  Lasse Wilhelmson

  11 april, 2014 at 23:06

  • Ovanligt vidrigt kräkmedel. Angiveräckel.

   Markus Andersson

   12 april, 2014 at 17:10


Kommentarer inaktiverade.