Gotiska Klubben

Nationaldemokraterna lägger ned

nationaldemokraternaIgår meddelade Marc Abramsson, partiledare för Nationaldemokraterna att partiet lägger ned. Inte så förvånande kanske. Jag själv visste knappt något om dem, trots att jag är både demokrat och nationell.

Vad som är intressant är vad Abramsson skriver om SD:

”Orsaken till ND:s bildande

Det fanns givetvis en ideologisk gradskillnad, vi som kom att forma Nationaldemokraterna förespråkade en genuin nationalism och kritiserade SD för att de slagit in på en farlig och liberaliserande väg med det öppna svenskhetsbegreppet som egentligen inte går att försvara utan att ägna sig åt ett stort mått av ideologiskt hyckleri. Då vi fortfarande var en del av SD kämpade vi även inom partiet mot den politiska sionismen som flera personer som stod i begrepp att ta över partiet gav utryck för. Vi menade att denna form av ideologi stod i direkt motsats till vårt folks rätt till frihet, oberoende och suveränitet.

Vi kritiserade också SD:s tilltagande toppstyrning och det ständigt försämrade debattklimatet åren 2001 och framåt. Där uteslutningar istället för debatt och minskad intern demokrati istället för ökat medlemsinflytande blivit ny partikultur.

Då vi yttrade denna kritik försvarade en lång rad ledande sverigedemokrater partiet och menade att dessa åsikter inte skulle bli partiets.

Denna kritik har tyvärr med åren blivit allt mer överensstämmande med verkligheten och så gott som alla personer som då ansåg att vår kritik var felaktig har sedan dess uteslutits. Allt är dock givetvis inte nattsvart och jag vet att det finns många goda krafter i SD även idag. Problemet med liberaliseringen och en tvångsmässig inställsamhet till etablissemanget är tack och lov i huvudsak isolerat till den absoluta partitoppen. SD når också ut till breda lager av befolkningen som sakta men säkert börjar vakna upp. Dessa väljare är radikalare än partiet och röstar i mångt och mycket på den mediebild som målas upp av etablissemangsmedier för att smutskasta partiet.

Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att huvudskälet till splittringen och bildandet av ND inte var ideologisk utan orsakad av maktstrategiska orsaker där SD:s nuvarande partiledning hela tiden avsett att minimera konkurrensen inom partiet.

Jag gick med i SD 1998 och har hela tiden varit lojal med de ursprungliga sverigedemokratiska idéerna, nationaldemokratin, och dessa ansåg jag att ND på bästa sätt förde vidare. Ja faktum är att ND:s partiprogram fortfarande än idag nästan till 100% ideologsikt överstämmer med det program SD hade 1998.”

Ref:
Nationaldemokraterna lägger ned sin verksamhet ND
Nationaldemokraterna lägger ned som parti Fria Tider

uppdrag granskning 2014PS Uppdrag granskning handlade i går om SMR och dess sympatisörer.  Jag såg bara de sista 30 minuterna och de var otäcka.

Det finns väl bara en sak att säga: kriminalitet och psykoptiskt beteende kan aldrig nånsin försvaras med att ”samhället är si eller så”. Det är klassisk vänsterretorik.

SMR förefaller mig dessutom vara ungefär som en sekt och det är inte demokrati, a priori om Sveriges Riksdag är demokratisk eller inte. Sverige och svenskarna behöver mer demokrati, inte mindre.

Written by gotiskaklubben

24 april, 2014 den 08:10

Publicerat i Gotiska Klubben