Gotiska Klubben

Köpet av Astra Zeneca – nyliberalismens eller Sveriges dödsryckning?

6000 jobb hotas i Sverige om Astra Zeneca köps  upp av amerikanska Pfizer. Orsaken till köpet är inte industriell, dvs att ett bolag köper upp ett annat bolag för att komma åt dess forsknings och utvecklingskunnande, utan skattefinansiell. Pfizer får en skönare skattesits om man flyttar Astra Zeneca till Storbritannien, där bolagsskatten är lägre och samtidigt kan företaget vinna skalfördelar genom att minska personal och andra resurser. Pfizer planerar även att flytta sina amerikanska verksamheter till Storbritannien av samma skäl.

Den fria Rörligheten länsar Sverige på kunskap och industrier, vilket kanske är logiskt, eftersom Sverige inte längre vill vara ett land, och svenskarna inte längre vill vara ett folk. Men frågan är hur Socialdemokraterna, om de vinner valet, ska finansiera massimporten av lågutbildad multi-kulti till Sverige, om bolag efter bolag lämnar landet och därmed minskar skatteintäkterna.

Ref: Bud på Astra Zeneca riskerar slå hårt mot Sverige SR
Ställ till ett jävla liv om Astra Zeneca nu AB

 

 

 

 

 

Written by gotiskaklubben

13 maj, 2014 den 05:59

Publicerat i Gotiska Klubben

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Finansieringen av det svenska konkursboet kommer naturligtvis att ske med olika typer av skatter som ingen kan undgå, t ex återinförandet av fastighetsskatt, som innebär att folk med låga eller inga inkomster får lämna sina hem, höjd moms med mera. Dessa bostäder kommer att erbjudas invandrare från hela världen. Slutligen kommer svenskar att få en ”huvudskatt”, det vill säga varje nyfött barn kommer att beskattas med en årlig avgift som blir grunden för ett slavarbetssystem och leva ett liv i evig skuld. För att stimulera ”antirasismen” och multi-kultis kommer dispens att ges för olika typer av invandrare. Detta system blir den värdegrund som kommer att ligga till grund för slavarnas lönesättning, eftersom alla har lika värde.

  Lasse Wilhelmson

  13 maj, 2014 at 06:47

  • Ungefär så ja. Därutöver kommer förmögenhetsskatten att återinföras (de rika kan betala!) vilket kommer att medföra att alla kapitalägare (som ännu finns kvar) kommer att flytta till Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, USA. Energiskatterna kommer att chockhöjas så att det blir omöjligt att leva på landsbygden. Drakonisk Tobin-skatt kommer att införas för att stävja ”spekulation”, vilket kommer att medföra att det finansiella systemet skär ihop. En generell EU-skatt kommer att nivellera alla kvarvarande skillnader och enskilda länders självbestämmande, vilket kommer att garantera alla människors lika värde.

   rksmrgs

   13 maj, 2014 at 07:48

 2. Carola Lemne som företräder svenskt näringsliv vill öka invandringen med ett nytt mörkhyat låglöneproletariat
  ”för att kompensera för att varannan kommun i Sverige står inför en negativ befolkningstillväxt”.
  De senaste 40 åren har kvinnor tvingats ut i arbetslivet och nära 2 miljoner människor i vardande har aborterats. Det är klart att det skett en demografisk förskjutning.
  http://www.dn.se/debatt/bekymmersamt-att-lo-och-s-vill-bromsa-invandringen/

  Förortskärring

  13 maj, 2014 at 08:49


Kommentarer inaktiverade.