Gotiska Klubben

Finland och de Baltikum får 100% av sin gas från Ryssland

”Litauen, Estland, Finland och Lettland fick 100% av sina gasleveranser från Ryssland under 2012. Inte en droppe av oberoende energi kom från alternativa leverantörer.” Ref: Time

http://rt.com/business/166520-ukraine-reverse-gas-flows/

Written by gotiskaklubben

17 juni, 2014 den 08:20

Publicerat i Gotiska Klubben