Gotiska Klubben

Europas nationer körs över på samma sätt som svenska kommuner

Svårigheterna för EU-kritiska och invandringskritiska partier i EU-parlamentet att samarbeta, gynnar  naturligtvis de som vill upplösa Europas stater och göra EU till en federation av amerikansk modell. Eftersom både nationer och enskilda partier har svårt att samarbeta, dels beroende på inhemska opinioner och nationell egoism, dels beroende på medias aggressiva hållning gentemot EU-kritiker, nationalister och populister, gynnas den bisarra form av kvasidemokrati som skapats i EU-parlamentet. Idag handlar det om valet av EU-kommissionens nye chef, superfederalisten Jean-Claude Juncker, en man som är helt okänd för de flesta EU-medborgare.

”På ytan gäller det om luxemburgaren Jean-Claude Juncker ska bli EU-kommissionens näste ordförande i höst. Det är i sin tur ett försök av Europaparlamentet att sno åt sig makt på medlemsnationeneras bekostnad. Partigrupperna utsåg varsina toppkandidater och hittade på att den som företrädde blocket med flest röster i EU-valet i maj skulle bli bas för kommissionen. Fega eller distraherade regeringschefer jamsade med och verkar nu ha accepterat att de gett bort sin förslagsrätt.” DN

Sverige vill både upplösa demokratin i svenska kommuner samtidigt som man vill ge bort all makt åt det monster som heter EU-parlamentet. Bäst i klasen på antidemokrati. Och svenskarna förfaller som vanligt helt ovetande om vad som är på väg att ske. Summa: Europas nationer körs över på samma sätt som svenska kommuner körs över, att söndra och härska är fortfarande en taktik som fungerar för Makten. Inget att under solen, alltså. Men frågan är om det kommer att lyckas denna gång, motståndet mot EU-monstrets maktfullkomlighet ökar för varje dag i hela Europa.

Written by gotiskaklubben

26 juni, 2014 den 08:36

Publicerat i Gotiska Klubben