Gotiska Klubben

”En svensk nationell anda” existerar inte enligt August Strindberg

with 8 comments

Björn Meidal om August Strindberg:

Strindberg argumenterade inte i första hand mot testen om ”en svensk nationell anda”, utan snarare omdefinierade han den eller hävdade att den helt enkelt inte existerade. I Svenska Folket (1882) menar han att svenska folket inte är en nation, utan, utan en hel mängd små stammar,

”vilka leva i en evig fejd med varandra och därför hindra uppkomsten och fortvaron av något nationellt, och denna tro styrkes vid anställandet av rön efter stammarnas utbredning inom landet.”

Tesen ” bevisas” vidare utifrån förekomsten  av de svenska dialekterna:

”bristen på nationalkänsla, som nu beklagas, torde härröra av stamblandning hos ett litet folk, utbrett på en mycket stor yta.”

Ref: Vad är Sverige? Röster om svensk nationell identitet. Prisma, 2001

 

Written by gotiskaklubben

19 april, 2014 at 08:52

Publicerat i Gotiska Klubben

Flashback: MP vill förbjuda anonyma bloggar

with 4 comments

MP vill förbjuda anonyma bloggar Flashback

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”
- FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Written by gotiskaklubben

18 april, 2014 at 08:14

Publicerat i Gotiska Klubben

Glad påsk

with one comment

Written by gotiskaklubben

18 april, 2014 at 05:52

Publicerat i Gotiska Klubben

%d bloggers like this: